Przejdź do artykułu
Wyposażenie produkcji / Systemy IT

OPTeam S.A.

OPTeam S.A.

36-002 Jasionka, Tajęcina 113

Tel. 17 867 21 00
opteam.pl, www.linkedin.com/company/opteam-s.a./, opteam@opteam.pl


Wspieramy przedsiębiorstwa w skutecznej i szybkiej cyfrowej transformacji. Zapewniamy profesjonalne wsparcie informatyczne firmom z sektorów przemysłowego, handlowego i usługowego, potrzebne do osiągniecia przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Pomagamy w digitalizacji procesów zachodzących we wszystkich obszarach działalności, takich jak księgowość i finanse, HR, logistyka oraz produkcja (w tym planowanie, monitorowanie, kontrola jakości, rozliczanie i analiza kosztów).

Wdrażamy specjalizowane oprogramowanie do kompletnej obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych. Na potrzeby obsługi unikalnych procesów udostępniamy technologię pozwalającą w krótkim czasie tworzyć i wdrażać aplikacje współpracujące z systemami ERP, systemami dziedzinowymi i innymi rozwiązaniami branżowymi, wykorzystywanymi do realizacji podstawowej działalności biznesowej. Dzięki temu przedsiębiorstwo może bardzo szybko reagować na zmiany otoczenia i odpowiadać na potrzeby rynku oraz indywidualne wymagania swoich klientów.

W czym się specjalizujemy?

 • Wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów ERP, systemów dziedzinowych i branżowych odpowiednio do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Automatyzacja i integracja procesów produkcyjnych, okołoprodukcyjnych i administracyjnych w ramach jednego narzędzia zarządzania.
 • Wdrażanie dedykowanych rozwiązań do obsługi unikalnych procesów, które nie są obsługiwane przez gotowe oprogramowanie.
 • Implementacja procesów charakterystycznych dla działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo.
 • Analiza procesów przedsiębiorstw w celu zdefiniowania potencjalnych możliwości technologicznych pozwalających zwiększyć produktywność.

Co może zyskać Twoja firma?

 • Przystosowanie przedsiębiorstwa w obszarze informatyzacji do funkcjonowania w warunkach dynamicznie zachodzących zmian.
 • Zapewnienie kontroli nad procesami produkcyjnymi i biznesowymi.
 • Integracja danych pozyskiwanych z różnych źródeł, umożliwiająca szybsze podejmowanie trafnych decyzji.
 • Dostarczanie produktów na rynek w znacznie krótszym czasie bez straty na jakości produkcji.
 • Możliwość realizacji produkcji projektowej, jednostkowej i małoseryjnej z zachowaniem rentowności procesu wytwarzania.
 • Poprawa wydajności produkcji i lepsze wykorzystanie zasobów.

Informacje na temat rozwiązań informatycznych: https://opteam.pl/rozwiazania-dla-branz/biznes

Wybrane rozwiązania IT

System TimeLine jest w stanie obsłużyć cały proces wytwarzania od zapytania, poprzez kalkulację, produkcję aż po dostarczenie wyrobu gotowego. Usprawnia planowanie produkcji i potrzeb materiałowych, optymalne harmonogramowanie zleceń, monitorowanie zasobów maszynowych, kontrolę przebiegu i stopnia realizacji zleceń oraz bieżącą analizę efektywności procesu produkcji. Dzięki unikalnej opcji integracji z CAD umożliwia import listy części składowych projektu bezpośrednio do systemu, z możliwością zarządzania cyklem życia produktu w funkcjonalnościach PDM. Symulacja na planie, dokonywana na wykresie Gantta i w kalendarzu, przy uwzględnieniu obsługi produkcji kooperacyjnych, pozwala szybko określić koszt zamówienia na etapie przedprodukcyjnym.

TimeLine posiada:

 • funkcjonalności systemów APS, MES, MRP,
 • zintegrowaną kontrolę jakości QC z opcją oceny dostawców,
 • narzędzie BI Power Pivot do analizy i raportowania w czasie rzeczywistym,
 • repozytorium informacji do zarządzania dokumentami (DMS),
 • narzędzie odczytu i akwizycji danych maszynowych (MDC),
 • moduł ewidencji czasu pracy (RCP),
 • narzędzie developerskie (RAD) pozwalające na tworzenie i modyfikację elementów interfejsu, raportów i bazy danych,
 • analizy OEE na podstawie danych zwrotnych z potwierdzeń operacji produkcyjnych.

Rys.1.Symulacja produkcji na wykresie Gantta w module APS systemu zarządzania produkcją TimeLine

Rys.1. Symulacja produkcji na wykresie Gantta w module APS systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Rys.2.Karta zintegrowanej kontroli jakości w module QC systemu zarządzania produkcj TimeLine

Rys.2. Karta zintegrowanej kontroli jakości w module QC systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Platforma nAxiom umożliwia elastyczną cyfryzację procesów realizowanych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Pozwala w prosty sposób budować wydajne i zaawansowane aplikacje do ich obsługi. Odbywa się to poza środowiskiem systemów ERP, systemów dziedzinowych czy branżowych, dzięki czemu nie zachodzi ryzyko zakłócenia płynności ich działania. Aplikacje powstają z gotowych komponentów, a proces ich budowy użytkownik może obserwować na wizualnym interfejsie. Dzięki temu może na bieżąco wprowadzać do nich modyfikacje celem ich udoskonalenia i dostosowania do indywidualnych wymagań. Aplikacje w Platformie nAxiom powstają w znacznie krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod budowy oprogramowania, co pozwala szybciej reagować na zmiany. Są łatwe w obsłudze i rozwoju, a prototypowanie zmian można w nich przeprowadzać bezpośrednio, nawet w trakcie działania. Platforma nAxiom pozwala łączyć procesy w jedno spójne, bezpieczne i skalowalne narzędzie zarządzania. Stanowi nowoczesne podejście do zarządzania, w tym również produkcją, które zapewnia zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu i realną perspektywę rozwoju.

Platforma nAxiom pozwala na:

 • rozszerzanie funkcjonalności systemów ERP i systemów dziedzinowych,
 • bezpieczne integrowanie procesów z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • utrzymanie prawidłowego przepływu danych między różnymi systemami informatycznymi,
 • dostosowywanie oprogramowania do funkcjonowania na urządzeniach mobilnych,
 • tworzenie, utrzymanie i rozwój indywidualnie dopasowanych aplikacji.

Rys.1.Modelowanie procesów biznesowych w Platformie nAxiom realizowane z wykorzystaniem gotowych komponentów

Rys.1. Modelowanie procesów biznesowych w Platformie nAxiom z wykorzystaniem gotowych komponentów.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów