Przejdź do artykułu
2021-07-20 | W magazynie

 

Modernizacja magazynu - dlaczego warto o to zadbać?

 

Branża logistyczna nieustająco się rozwija aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów.  Dodatkowym wyzwaniem w obecnych czasach są: złożone łańcuchy dostaw, przyspieszony wzrost znaczenia e-commerce spowodowany pandemią i przeniesieniem procesu zakupowego do sieci. Wiele firm nie było na to gotowych, zarówno po stronie magazynu jak i platform sprzedażowych.

warehouse photography website packing wt6300 rs6000 zt411 16x9 319x319 Poprawione

Niezbędnym rozwiązaniem tej sytuacji jest kompleksowa modernizacja systemowa i sprzętowa.

Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że magazyny to już nie tylko przestrzenie, w których towar jest chwilowo składowany. Odpowiednio przystosowany magazyn może zapewnić efektywny rozwój całego przedsiębiorstwa - nie tylko w przypadku przyjęcia, przechowywania i wydania towaru, ale i zarządzania zasobami ludzkimi.

Optymalizacja pracy magazynu - jakie są wyzwania?

W działalności operacyjnej magazynu to przede wszystkim brak bądź nieodpowiedni system magazynowy oraz wyposażenie w infrastrukturę sprzętową.

Jakie są tego efekty?

  • ogromna ilość dokumentacji papierowej,
  • brak śledzenia produktu (traceability),
  • brak informacji o rzeczywistym stanie towaru,
  • brak realizacji strategii magazynowej,
  • długi czas wykonywania operacji magazynowych,
  • wysokie koszty tych operacji,
  • duża ilość pomyłek, szczególnie w procesie kompletacji,
  • problemy z inwentaryzacją,
  • brak łączności i koordynacji pracy zespołu,
  • brak kontroli pracy magazynierów.

Informatyzacja jest tutaj szansą na współgranie działalności ludzi oraz nowych technologii. Szczególnie istotny jest nacisk na wydajność oraz produktywność zespołu, a także na sprawną obsługę produktów, od momentu przyjęcia towaru aż do wydania z magazynu.

Fazy modernizacji magazynu

Rozważając modernizację magazynu warto wziąć pod uwagę podejście oparte na fazach zwiększania widoczności operacyjnej – przedstawione w opracowanym przez firmę Zebra Technologies modelu dojrzałości magazynu. Takie podejście do modernizacji pozwala przeprowadzić migrację, wdrożyć nowy sprzęt lub innowacyjne rozwiązania we własnym tempie, bez zakłócania bieżących procesów roboczych. Zapewnia ono także odpowiedni fundament, który w przyszłości może być podstawą dalszego unowocześniania stosowanych technologii. Stworzony schemat oparty jest na pięciu fazach modernizacji.

Pierwszą fazą jest poprawa produktywności zespołu. Często zmiany jakie należy wprowadzić dotyczą podstaw działalności firmy. Stoi za tym wiele analiz. Przede wszystkim wczesna weryfikacja procesów roboczych i zastosowań oraz analiza rejestracji danych w celu zwiększenia wydajności. Co więcej, faza ta daje solidne fundamenty dla działu IT.

Drugi etap oferuje nieco szerszy zakres możliwości. Na tym etapie istotne jest włączenie technologii. Skupiamy się na usprawnieniu łączności pomiędzy pracownikami – tak, by produktywność zespołów była jeszcze większa, a przy okazji, by zachodziła zgodność procesów roboczych. Aby spełnić te oczekiwania, konieczne jest dopasowanie urządzeń do konkretnego zastosowania, np. terminale wózkowe dla operatorów wózków widłowych. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na szybszą realizację zadań dzięki urządzeniom auto-ID obsługiwanym bez używania rąk, co znacząco wpływa na przyspieszenie realizacji zadań i wzrost bezpieczeństwa pracy. Na tym etapie wprowadzamy również kompleksowe oznakowanie magazynu oraz zasobów. W tym przypadku widoczne jest ukierunkowanie na konsekwentną jakość i dokładność, a także zwrot w kierunku szybkiego zapewnienia personelowi większej produktywności działań. W efekcie: w tej fazie wyraźnie zarysowuje się już wzrost widoczności zasobów i procesów roboczych.

Trzecia faza modernizacji magazynu skupia się na zapewnieniu większej widoczności i analizy danych w czasie rzeczywistym. Osiągamy to poprzez integrację na wielu płaszczyznach, np. systemy klasy WMS zintegrowane z systemami ERP, głosowymi, wizyjnymi, bądź technologią RFID. W praktyce etap ten sprowadza się do wdrożenia zautomatyzowanej rejestracji danych w operacjach magazynowych. Przy użyciu dedykowanego sprzętu umożliwiamy dokładniejszą rejestrację towarów, jego atrybutów oraz sprawną kontrolę jakości.

Na czwartym etapie modernizacji magazynu widzimy już efekt wdrożenia pierwszych trzech faz. Usprawnienie produktywności zespołu, wprowadzenie technologii oraz sprzętu prowadzi do optymalizacji procesów. To nowy poziom widoczności, ponieważ pracownicy, a także zapasy i sprzęt są kompleksowo oznaczone. W tym momencie pełną logikę działania przejmuje system klasy WMS, dzięki czemu praca magazyniera jest w zarządzana, co oznacza że to aplikacja decyduje o strukturach składowania towaru, algorytmach zbiórki, strategiach magazynowych i rejestracji operacji. Następnym krokiem jest synchronizacja systemów zarządzania magazynami z systemami zarządzania transportem, placem przeładunkowym i wieloma innymi systemami danego przedsiębiorstwa.

Czwartą fazą jest przewidywanie i reagowanie na sytuację. Kryje się za tym podpowiadanie „optymalnego następnego kroku" i procesy decyzyjne. Dzięki temu, zarządzanie zasobami może być niezwykle precyzyjne. Widoczna jest tu wyraźna automatyzacja.

Ostatnią, piątą fazą jest proaktywna poprawa wyników pracy magazynu. W tym przypadku mamy do czynienia z integracją fizycznej działalności operacyjnej magazynu z systemami przedsiębiorstwa. Dane są uzyskiwane w czasie rzeczywistym we wskazanym miejscu – poza obszarem samego magazynu. Co więcej, ta faza pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję oraz proces uczenia się maszyn tak, żeby maksymalnie zoptymalizować procesy robocze, planowanie wykorzystania zasobów i siły roboczej oraz konfigurację obiektów.

Wszystko to wyraźnie pokazuje, jak bardzo kluczowe w rozwoju przedsiębiorstwa jest modernizacja i optymalizacja procesów zachodzących w magazynie.

Spore doświadczenie w tym zakresie ma firma IBCS Poland, która z powodzeniem przeprowadza swoich klientów przez etap transformacji i modernizacji magazynu oferując kompleksowe rozwiązania - zarówno systemy informatyczne jak i urządzenia firmy Zebra Technologies.

Więcej informacji na stronie: www.ibcs.pl

Kontakt: ibcs@ibcs.pl


Zobacz także

Jakie efekty przynoszą automatyzacja i cyfryzacja procesów magazynowych?
Co-packing – co można dodać do towarów w magazynie?
WMS łączy świat fizyczny towarów ze światem wirtualnym baz danych
Klienci chcą, aby firmy logistyczne uwzględniały potrzeby społeczne
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

FM Logistic rusza z obsługą logistyczną Maxi Zoo
Brady oferuje pełen zakres potrzebnych metod znakowania
AXI IMMO pośrednikiem kolejnej transakcji
FM Logistic zwiększył wydajność magazynu w Lovosicach
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA