Przejdź do artykułu
2021-07-19 | Łańcuch dostaw

Dialog społeczny

Działania związane z odpowiedzialnością społeczną nie tylko poprawiają wizerunek firmy, ale przekładają się na realne korzyści biznesowe. Dzisiaj wpływ CSR na rynek logistyczny jest bardzo wyraźny. Ważne, by przestrzegać ustalonych zasad i nie bać się inwestować pieniędzy w programy prospołeczne i proekologiczne.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), jeszcze kilkanaście lat temu niemal w ogóle nieznana na polskim rynku, już na dobre się u nas zadomowiła. Można nawet powiedzieć, że panuje na nią swoista moda – coraz więcej firm widzi potrzebę angażowania się w projekty prospołeczne i proekologiczne. Działania w tym zakresie nie tylko pozytywnie wpływają na wizerunek firmy i identyfikację marki, ale także przynoszą realne korzyści biznesowe. Zdaniem Blanki Borkowskiej, HR Directora, FM Logistic Central Europe, firmy od dłuższego już czasu przejmują na siebie odpowiedzialność społeczną oraz wspomagają w tym zakresie działania lokalnych i centralnych władz. Takie są też oczekiwania konsumentów. – Ponad połowa z nich uważa wręcz, że biznes może w tym zakresie znacznie skuteczniej i sprawniej działać, niż rządy. FM Logistic, jako firma rodzinna, zawsze kładł duży nacisk na kwestie społeczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, dbając o relacje z pracownikami, partnerami oraz całym otoczeniem firmy – dodaje Blanka Borkowska.

FM Logistic 00

Element biznesu

CSR w Polsce jest już traktowany jako nieodzowna część prowadzenia biznesu. Operator logistyczny, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, silnie oddziałuje na otoczenie. Jako pracodawca, partner biznesowy, użytkownik infrastruktury drogowej czy nawet sąsiad. W opinii Tomasza Bujacza, Kierownika Oddziału Grodzisk Mazowiecki i Łódź oraz szefa CSR GEFCO Polska, każda firma musi pamiętać o dwóch podstawowych wymiarach CSR. Wymiar wewnętrzny społecznej odpowiedzialności biznesu odnosi się do takich sfer, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, elastyczność funkcjonowania, ochrona środowiska czy nadzór korporacyjny. Wymiar zewnętrzny CSR to z kolei działania ukierunkowane na prawa człowieka, globalne problemy ekologiczne, wsparcie społeczności lokalnej czy wzmacnianie relacji z klientami i partnerami handlowymi. – W ostatnim czasie na znaczeniu rośnie podejmowanie działań ograniczających wpływ logistyki na środowisko. Dlatego śledzimy dostępne rozwiązania i sprawdzamy możliwość ich wdrożenia w naszym biznesie. Dotyczy to sposobów funkcjonowania biura, testowania pojazdów z napędami alternatywnymi czy wykorzystania fotowoltaiki do produkcji zielonej energii – uzupełnia Tomasz Bujacz.

Wpływ CSR na rynek logistyczny jest wyraźny. Z jednej strony wzrasta prestiż i rozpoznawalność firm wśród pracowników oraz kontrahentów, z drugiej – powstaje możliwość zobaczenia swojej codziennej pracy z innej perspektywy, co wpływa na zaangażowanie pracowników w życie firmy. Wprowadzenie elementów etyki do biznesu, odpowiednia strategia firmy jak i zrównoważony rozwój to główne cele firm społecznie odpowiedzialnych. Wojciech Pilarczyk, Kierownik ds. Systemu Zarządzania Jakością Geis PL mówi wprost – strategia CSR wpisuje się w ogólną strategię prowadzenia i rozwoju firmy. – W ramach naszych celów biznesowych od lat stawiamy na integrację różnych powiązanych ze sobą ściśle elementów, takich jak zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem czy zrównoważony rozwój polegający na ciągłym dążeniu do równowagi pomiędzy trzema zasadniczymi filarami – społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Podczas wdrażania oraz rozwijania Zintegrowanego Systemu Zarządzania określiliśmy kontekst organizacji, a także zidentyfikowaliśmy interesariuszy oraz ich potrzeby i oczekiwania. To z kolei stworzyło podstawę do kształtowania polityki i celów, przekładających się na konkretne działania w ramach strategii CSR – wyjaśnia Wojciech Pilarczyk.

Wdrażanie odpowiednich procedur, modeli postępowania, sprecyzowanie swojej grupy interesariuszy to tylko niektóre elementy ułatwiające funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o CSR. Dla UPS CSR to nie tylko program korporacyjny. Zdaniem Małgorzaty Matusiewicz, UPS District Strategy and Marketing Manager, UPS, to realna pomoc drugiemu człowiekowi. – Społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój traktujemy jako sposób na zaspokojenie potrzeb społeczności, w których pracujemy i żyjemy. Przez lata Fundacja UPS, charytatywne ramię UPS, wspierała zarówno cele środowiskowe, jak i społeczne. Pomaganie ludziom w potrzebie jest i zawsze było integralną częścią kultury UPS. Jak pokazuje najnowszy raportu UPS Smart E-commerce 2021, 75% polskich konsumentów przyznaje, że ważne jest dla nich, aby sprzedawca uwzględniał kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach, produktach i usługach. Ponadto 74% polskich konsumentów stwierdziło, że ważne jest dla nich, aby sprzedawca detaliczny współpracował z lokalną społecznością. Jak widać, inicjatywy te są nie tylko słuszne, ale mają również przełożenie na biznes – wyjaśnia Małgorzata Matusiewicz.

Ogromną uwagę do współpracy z lokalną społecznością przywiązuje również Panattoni. Spółka prowadzi liczne działania, które minimalizują negatywne skutki działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie wykraczają poza minimum, wynikające np. z przepisów prawa. – Działamy dla społeczności lokalnych, m.in. wspierając dostęp do edukacji, współorganizując galerię sztuki czy rozbudowując infrastrukturę drogową w miastach, w których działamy. Najlepszym przykładem może być realizacja HUB-u w Łodzi, gdzie jako prywatne przedsiębiorstwo przebudowaliśmy ul. Jędrzejowską – wykonaliśmy oświetlenie, chodniki, a także przystanek autobusowy. Zrealizowaliśmy ogromne układy komunikacyjne razem z chodnikami, przystankami i infrastrukturą dla miasta, również przyjazną mieszkańcom. W przypadku zieleni, Panattoni zrobiło wiele nasadzeń zastępczych i to w całej Łodzi. Zrealizowaliśmy strefę buforową na tyłach naszych budynków – zdecydowaliśmy się nie wejść z naszą inwestycją w głąb terenu, zostawiając fragment lasu. Usypaliśmy wały ziemne wzdłuż HUB-u, aby potencjalne tereny mieszkaniowe oddzielić od naszego projektu, nie wspominając rekultywacji terenu. Na części działek znajdowało się wysypisko odpadów budowlanych, działki były skażone i wciąż znajdujemy dzikie wysypiska. Ponadto wspieramy różne fundacje czy inicjatywy sportowe – podaje konkretne przykłady działań Anita Pietrykowska, Head of Marketing & Communications Europe, Panattoni.

Zrównoważenie potrzeb i wymagań

W dzisiejszych czasach firma odpowiedzialna społecznie to taka, którą charakteryzują stabilne i zrównoważone inwestycje oraz finanse, co bez wątpienia wpływa na relatywnie mniejsze odczuwanie skutków kryzysu. To firma, która prowadzi otwarty dialog z interesariuszami. Zdaniem Jakuba Krzewiny, Group Sustainability Managera, Raben Management Services sp. z o.o., jeszcze zanim zostały opublikowane pierwsze wytyczne GRI, firma angażowała się w działania charytatywne, ale przede wszystkim aktywnie wspierała lokalne społeczności. – Grupa Raben do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne z trzema kluczowymi kierunkami wyznaczonymi bezpośrednio w strategii biznesowej. Drogę do odpowiedzialności wskazują także drogowskazy skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, które firma zdecydowała się wspierać swoją działalnością – mówi Jakub Krzewina. Dodaje jednocześnie, że kluczową kompetencją współczesnego operatora logistycznego nie są już tylko transport i magazynowanie towarów. Czołowi gracze logistyczni powinni monitorować i obserwować rynek z szerszej perspektywy, mając świadomość swojego oddziaływania na pozostałych uczestników łańcucha dostaw.

Raben medium truck road transport heart 1

W opinii Elizy Bednarek, Marketing Managera, VGL Group, idea CSR wiele lat była wykorzystywana do budowania wizerunku, a nie stało za nim realne działanie lub było powierzchowne. – Prawdziwym jego obliczem powinno być skrupulatne budowanie, „krok po kroku”, od realizacji działań wewnątrz, od naszych usprawnień, poprawy efektywności, zmiany myślenia o roli tych działań i odsunięcie efektów wizerunkowych na drugi plan – budowanie wewnętrznego poczucia odpowiedzialności w osób tworzących firmową rzeczywistość, a nie od planowania działania, które będzie czysto wizerunkowe. Społeczną odpowiedzialność biznesu należy wprowadzić do systemu firmowych wartości, do codziennego działania pracowników, do systemowej poprawy efektywności i podejmowanych przez nas działań – uważa Eliza Bednarek.

Jej zdaniem przede wszystkim nie można dopuścić do przesłonięcia perspektywy wyłącznie zyskiem finansowym. – Społeczną odpowiedzialność biznesu i dążenie do realizacji celów biznesowych da się ze sobą połączyć, budując odpowiednią kulturę. Planowanie działań nie może być też bezwarunkowe, można do nich podejść elastycznie. Odpowiednie zrównoważenie potrzeb i wymagań to również ważna umiejętność dla tego obszaru, nie możemy mu się ślepo poddawać. To kompas, a od nas zależy, w jaki sposób w kontekście strategii firmy oraz planowanych działań zostanie przez nas wykorzystany – dodaje Eliza Bednarek.

Zielone projekty

W praktyce w działaniach CSR wiele firm koncentruje się na zagadnieniach środowiskowych, co jest dzisiaj ogromnie ważne. Panattoni od dwóch lat realizuje własną politykę powstałą zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Go Earthwise with Panattoni, która definiuje kierunek firmy – realizującej inwestycje ekologiczne, przyjazne użytkownikom oraz lokalnym społecznościom. Emilia Dębowska, Sustainability Manager, Panattoni, podkreśla, że budownictwo odpowiada za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych na świecie i ma ogromny potencjał do zmiany. – Dlatego wprowadzając bardzo wysoki zielony standard magazynów (co najmniej BREEAM Very Good, a coraz częściej Excellent) czy stawiając na odnawialne źródła energii (do końca 2021 r. OZE napędzi obiekty o łącznej powierzchni 3 mln m2), Panattoni znacznie ogranicza emisję CO2, napędzając zielone zmiany w sektorze. Oczywiście zrównoważony rozwój Panattoni ma też ogromne znaczenie dla naszych partnerów biznesowych – już niemal wszyscy najemcy pytają o certyfikacje i zielone rozwiązania, a zrównoważone realizacje to również łakomy kąsek dla inwestorów – uzupełnia Emilia Dębowska. Firma, deklarując działania dla środowiska, pracowników, partnerów biznesowych czy lokalnych społeczności, stara się słuchać i poznawać rzeczywiste potrzeby konkretnych grup, aby efektywnie na nie odpowiadać. – Konieczna jest także ciągła gotowość na rozwój – wdrażanie nowych, bardziej ekologicznych technologii, przechodzenie na odnawialne źródła energii czy wspieranie zielonych środków transportu. W tym wszystkim firma musi pozostać transparentna, aby założone zmiany w ramach zrównoważonego rozwoju mogły być łatwo weryfikowalne przez partnerów czy klientów – dodaje Emilia Dębowska.

Z kolei wiele działań DPD Polska na rzecz środowiska poprawia wskaźnik doręczeń w pierwszej próbie, który stanowi jeden z czynników poprawy efektywności działalności logistycznej. Dobrym przykładem są DPD Pickup Oddziały Miejskie utrzymane w „zielonym” standardzie, które powstają w dzielnicach mieszkalnych, biznesowych oraz w centrach miast. – Oddziały pozwalają nam na rozsądne planowanie tras pokonywanych przez kurierów, co prowadzi do ograniczenia śladu węglowego. Obiekty te stanowią ważną część liczącej ponad 4 tys. obiektów sieci DPD Pickup – mówi Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska. Jego zdaniem klienci doceniają rozwiązania obniżające ślad węglowy, w tym systemy fotowoltaiczne w nowo otwieranych placówkach i inne narzędzia zgodne ze standardami energooszczędności. – DPD Polska regularnie dokonuje certyfikowanych zakupów tzw. „zielonej energii”, a w ostatnim czasie wokół naszej największej sortowni w Dobrej koło Strykowa zorganizowaliśmy łąki kwietne i przeprowadziliśmy nasadzenia drzew oraz krzewów z gatunków poprawiających jakość powietrza – uzupełnia Rafał Nawłoka.

FM Logistic Central Europe chce natomiast do 2030 r. opracować projekt obiektów magazynowych neutralnych dla środowiska. – Już teraz możemy się pochwalić konkretnymi osiągnięciami: nasze centrum logistyczne w Będzinie jako pierwszy obiekt FM Logistic w Polsce spełnił standardy certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na poziomie srebrnym. Dzięki zastosowanym tam rozwiązaniom o 20% zwiększyliśmy efektywność energetyczną budynku, zmniejszyliśmy zużycie wody o 50% oraz aż w 71% konstrukcji wykorzystaliśmy materiały z recyklingu – mówi Blanka Borkowska. Od stycznia br. 100% magazynów firmy w Europie Centralnej jest zasilanych energią elektryczną, pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. – W Polsce w tym roku w dwóch lokalizacjach rozpoczęliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie co-packingu i co-manufacturingu zespoły FM Logistic są w stanie zapewnić spójne rozwiązania w celu optymalizacji wykorzystania opakowań wtórnych. W transporcie rozwijamy projekt logistyki miejskiej, który bazuje na umiejscowieniu magazynów dystrybucyjnych nieopodal dużych miast i wykorzystywaniu do dystrybucji floty niskoemisyjnych pojazdów – dodaje Blanka Borkowska.

Inny dostawca usług transportowych, firma GLS Poland, już w 2008 r. rozpoczęła wdrażanie inicjatywy ThinkGreen. Jej główne cele to: wykorzystanie zasobów w sposób odpowiedzialny, zmniejszanie emisji oraz optymalizacja zarządzania odpadami. Małgorzata Markowska, Marketing Manager, GLS Poland, podkreśla, że jako pierwsza firma kurierska w Polsce GLS wprowadziło rower kurierski, który obsługuje ścisłe centrum Krakowa. – Ale ekologiczne rozwiązania wdrażamy również w ciężkim transporcie liniowym. Kilkanaście naszych dalekodystansowych tras obsługują samochody ciężarowe z napędem na ciekły gaz ziemny LNG. Dają bardzo wymierne korzyści dla środowiska, przede wszystkim o wiele niższą emisję CO2, w porównaniu z autami z konwencjonalnymi silnikami Diesla – mówi Małgorzata Markowska.

GLS do artykułu o CSR

Wiele akcji promujących ochronę przyrody organizuje w każdym roku spółka Hegelmann Transporte, m.in. projekty dotyczące sprzątania lasu, rzeki Warty czy trwającą obecnie zbiórkę nakrętek plastikowych w celu wsparcia lokalnych inicjatyw charytatywnych. Tej akcji towarzyszy również wewnętrzna kampania edukacyjna dotycząca globalnych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem plastikiem. Są to działania na poziomie mikro. – W skali globalnej promujemy świadomość i dążenie modernizacji branży logistycznej w duchu ecofriendly. Cel ten realizujemy w wielu obszarach: rozwijamy ecodriving, wprowadzamy do naszej floty ciągniki siodłowe o napędzie LNG i rozwijamy digitalizację, co przekłada się choćby na ograniczenie zużycia papieru. Duże wyzwanie stanowi wydajny i zrównoważony transport międzykontynentalny. W trosce o środowisko rozwijamy transport multimodalny i intermodalny, zwłaszcza między krajami Europy i Azji – dodaje Fedir Yurkevych, Prezes Zarządu, Hegelmann Transporte Sp. z o.o.

Kolejny nasz rozmówca, Tomasz Rąba, Head of Industrial & Logistics, Nuvalu, zdecydowanie podkreśla, że aspekt CSR i dbania o środowisko powinien być tłem wszelkich podejmowanych działań. Ważne, by takie myślenie zawsze było obecne w procesie decyzyjnym – dotyczącym wyboru lokalizacji, specyfiki łańcucha dostaw, rozwiązań komunikacyjnych czy inicjatyw mających wpływ na otoczenie. Firma zwracająca uwagę na CSR wynajmuje magazyn, który ma odpowiednie certyfikaty (BREEAM, LEED), w którym zaimplementowano rozwiązania ograniczające zużycie energii i umożliwiające ponowne wykorzystanie wody opadowej. – Taki magazyn, w którym zainwestowano w tereny zielone, oprócz aspektu środowiskowego mające również znaczenie w kontekście pracowników – zapewniają im lepsze samopoczucie i np. możliwość wypoczynku w przyjaznym otoczeniu. Inwestowanie w rozwój zrównoważonej mobilności, wykorzystywanie samochodów elektrycznych tam, gdzie to możliwe (widać już na ulicach pierwsze furgonetki zeroemisyjne należące do firm logistycznych), montaż stacji ładowania przy magazynach – to tylko przykłady, możliwych rozwiązań jest wiele – wyjaśnia Tomasz Rąba.

Ciekawym projektem może pochwalić się PCC Intermodal SA. Spółka w tym roku chce wspierać działalność sadowników, pszczelarzy… pokazać Polskę na arenie międzynarodowej jako miejsce, gdzie spotyka się nowoczesne rozwiązanie transportowe z naturalnym pięknem i niepowtarzalnym krajobrazem. – „Zasiej łąkę kwietną, wspieraj z nami środowisko” – to hasło naszej akcji w Europejskim Roku Kolei. Projekt uruchomiliśmy w maju, włączając się tym samym w inicjatywy ochrony bioróżnorodności, zapobieganiu suszy oraz ratowania pszczół i innych owadów zapylających. Cały maj i czerwiec rozdajemy nasiona, zachęcając do sadzenia łąk kwietnych – ekologicznej i mało wymagającej w uprawie alternatywy dla równo przystrzyżonych trawników. Liczymy, że tegoroczna kwiecista kampania spotka się z takim samym odzewem jak ubiegłoroczne intermodalne wyzwanie – dla zdrowia i formy, a przy tym dla środowiska – 1 500 000 km biegając, chodząc lub jeżdżąc na rowerze w myśl hasła „Zostaw samochód w domu i rusz się! Spalaj swoje kalorie – nie paliwo” – wyjaśnia szczegóły Katarzyna Uklejewska-Krawczyk, Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, PCC Intermodal SA

PCC do tematu o CSR Traxx

W Grupie Raben w ekologiczne inicjatywy są włączani zarówno pracownicy, dostawcy, jak i klienci. Firma wspiera społeczności lokalne w dziedzinie ekologii. Grupa inwestuje w nowoczesne środki transportu (własna flota w Polsce to w 100% EURO6), jak również szkoli kierowców z jazdy defensywnej. – Neutralizujemy wpływ swojej działalności na środowisko przez coroczne akcje nasadzania drzew, organizowane od 2014 r. w ramach akcji „e-faktura=wyższa kultura”. Zachęcamy naszych klientów do ekologicznych zachowań, dając im możliwość korzystania z e-faktur. Za każdą zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej sadzimy drzewo w imieniu klienta. Akcja organizowana jest we współpracy z fundacją AERIS FUTURO. Do tej pory posadziliśmy już ponad 16 tys. drzew, co daje nam łącznie 12 000 t CO2, jakie zneutralizują w całym swoim cyklu życia – mówi Jakub Krzewina. Dodaje, że w tym roku firma planuje wdrożyć kalkulator CO2 zgodny z normą EN 16258, pozwalający na precyzyjne kalkulacje emisji na poziomie przesyłki. – Ponadto od kilku lat intensywnie inwestujemy w nowe rozwiązania flotowe w obrębie przestrzeni załadunkowej (double deck, swap body i city liners), mając na celu zmniejszenie emisję CO2 w przeliczeniu na paletę. Te rozwiązania pozwalają na większą elastyczność w planowaniu tras, umożliwiają załadowanie 2 razy więcej palet (naczepy double deck i kontenery swap body) lub pozwalają zastąpić 2 mniejsze samochody jedną naczepą typu cityliner, która ma taką konstrukcję, że może operować w terenie zabudowanym – kończy Jakub Krzewina.

Z kolei PKS Gdańsk-Oliwa SA planuje do końca 2022 r. zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 12%. – Staramy się zmniejszyć zużycie plastiku – wyeliminowaliśmy zakupy wody w plastikowych butelkach. W kolejnych latach chcielibyśmy nasze działania w tym zakresie jeszcze bardziej pogłębić, wybierając produkty z surowców wtórnych oraz produkty biodegradowalne. Ograniczamy ilość zużycia papieru, w tym celu wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów z naszymi kontrahentami. Rozliczmy się na podstawie e-faktury, skanów dokumentów przewozowych oraz wdrożyliśmy i podpisujemy umowy elektronicznie – uzupełnia Agata Krzywania, Marketing Manager, PKS Gdańsk-Oliwa SA.

Firmowa wrażliwość

Optymalnym rozwiązaniem jest model, w którym zasady CSR są zintegrowane ze strategią biznesową firmy. Ekonomia, ekologia i społeczeństwo to są dobre fundamenty takiej strategii. Zdaniem Joanny Więckowskiej, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Grupy PEKAES, firma logistyczna, która jest społecznie odpowiedzialna, powinna się charakteryzować etycznym postępowaniem, poszanowaniem środowiska oraz wrażliwością na potrzeby innych. Polityka w tym zakresie powinna być jasno sprecyzowana i wpisana w ramy kodeksu dobrych praktyk danego przedsiębiorstwa. Równie istotne są wewnętrzne programy firmy w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami, segregacji odpadów czy edukacji ekologicznej pracowników. – Jesteśmy szczególnie dumni z aktywności prowadzonych w ramach wolontariatu „PEKAES Pomaga”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników wsparliśmy osoby, które potrzebowały specjalistycznego leczenia i rehabilitacji czy indywidualnej pomocy. Kilkukrotnie zapewnialiśmy nieodpłatny transport scenografii na międzynarodowy konkurs „Odyseja Umysłu” w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni”. Inne nasze działania dotyczyły m.in. wsparcia w odbudowie domu po pożarze i pomocy podopiecznym Domu Samotnej Matki. Zespół PEKAES ma także możliwość zaproponowania indywidualnej akcji, w ramach prac zespołu Wolontariuszy PEKAES – dodaje Joanna Więckowska.

Interesującym spostrzeżeniem dzieli się Damian Kupczyk, Prezes Czepczyński Family Foundation, ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp. k. Jego zdaniem trzeba zrozumieć, że CSR bez zysków firmy nie istnieje. Bez pieniędzy nie da się czynić dobra, a te pieniądze nie biorą się z bankomatu. Ważne jest, by trzymać się ustalonych zasad i nie bać się inwestować pieniędzy w CSR. – Ważna jest także konsekwencja – jeżeli wzrasta firma, powinny też wzrastać nakłady na rzecz działań CSR. To niejako nieformalne zobowiązanie, że skoro CSR pomaga w rozwoju naszego przedsiębiorstwa, to powinniśmy też część środków przeznaczać na dalszą realizację działań społecznie odpowiedzialnych. W ABC-Czepczyński nie bano się tego i dziś właściciel przeznacza niemal 25% zysku ze wszystkich swoich spółek na rzecz celów statutowych Czepczyński Family Foundation i działań CSR ABC-Czepczyński. Nawet pandemia nie przystopowała tego założenia – mówi Damian Kupczyk. Główne projekty w ramach CSR to prowadzony od ponad 5 lat ogólnopolski projekt edukacji finansowej i do przedsiębiorczości dzieci między 5. i 10. rokiem życia oraz uruchamiany teraz we wrześniu projekt edukacji do kształtowania właściwych postaw o nazwie ABC-Empatii. – Oba te projekty są wyjątkowe, ponieważ grupą docelową są dzieci we wczesnym okresie rozwoju – większość podobnych projektów dedykowana jest uczniom klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół średnich – uzupełnia Damian Kupczyk.

Z kolei GEFCO tylko w ubiegłym roku zorganizowało 80 akcji pomocowych, w których uczestniczyło około 200 pracowników-wolontariuszy. – Jedną z inicjatyw było wsparcie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie. W ramach pomocy GEFCO wykupiło licencje komputerowe na testy psychologiczne, a pozostałe środki przeznaczyło na porady psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W pandemicznym roku 2020 Komitet CSR GEFCO Polska zdecydował również o zmianie bloku akcji dodatkowych na program wsparcia pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem – dodaje Tomasz Bujacz.

Innym wartym wymienienia przejawem zaangażowania społecznego są inicjatywy DPD Polska promujące przedsiębiorczość w obszarach wykluczenia społecznego, takie jak program „Kierunek samodzielność” przewidziany dla młodzieży u progu dorosłości, opuszczającej domy dziecka i ośrodki pieczy zastępczej. – DPD Polska powołała do życia także własną fundację, która wspiera kurierów i ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej – mówi Rafał Nawłoka.

Z kolei w Geis PL dwa ciekawe projekty angażujące pracowników i ich rodziny w działania CSR to: FIT Geis i podjęcie współpracy z Fundacją Gajusz z Łodzi, która prowadzi Hospicjum Dziecięce, Prenatalne, Ośrodek Preadopcyjny. – Nasza współpraca polega na zdrowej rywalizacji, której towarzyszy bezinteresowna pomoc. W ramach projektu każdy kilometr, jaki dany pracownik przebędzie pieszo, przebiegnie czy przejedzie na rowerze, zostanie przeliczony na pomoc finansową dla Fundacji. Kolejna inicjatywa to EKO Geis, która propaguje wprowadzanie ekologicznych postawy do życia zawodowego. Edukujemy, uświadamiamy i angażujemy nasz zespół do tego, by łączyć pracę z troską o środowisko naturalne – wyjaśnia Wojciech Pilarczyk.

W przypadku UPS w minionym roku wszystkie zasoby i przedsięwzięcia były skoncentrowane na walce z pandemią COVID-19. Na początku pandemii firma nawiązała współpracę z kilkunastoma organizacjami humanitarnymi i zapewniła im usługi transportowe, doradztwo w zakresie łańcucha dostaw oraz ponad 6 mln USD wsparcia finansowego, aby przyśpieszyć dystrybucję środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych i wdrożenie innych działań ratujących życie w walce ze skutkami pandemii na całym świecie. – Fundacja UPS zapewniła również wsparcie dla inicjatywy CARE Fast + Fair, która koncentruje się na równomiernej dystrybucji szczepionki COVID-19 wśród grup ryzyka, w tym pracowników służby zdrowia, opiekunów i uchodźców w 11 krajach, np. Bangladeszu, Beninie, Demokratycznej Republice Konga, Indiach i Sudanie Południowym – dodaje Małgorzata Matusiewicz.

Natomiast VGL Group skupił się w tym roku na obszarze, który wiąże się ze środowiskiem wewnętrznym – pracownikami, tak aby zbudować kulturę odpowiedzialności społecznej, zbudować odpowiednie postawy i wartości.

Sławomir Erkiert

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Top Logistyk – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Jak przetransportować towar z Chin? Nowa rzeczywistość polskich importerów
Oprogramowanie ORTEC podniosło efektywność łańcucha dostaw RTV EURO AGD
Trwa zmiana systemu poboru opłat drogowych
Czy transport ma stać się zeroemisyjny?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

GXO organizatorem zbiórek żywności
Elektryczne rowery we flocie DHL
Raben w walce o czystsze powietrze
Prologis instaluje stacje napraw jednośladów
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA