2020-09-18 | Głos z rynku

Transport wraca do życia po lockdownie

Od kilkunastu tygodni aktywność na giełdzie transportowej Teleroute odnotowuje tendencję zwyżkową, wywołaną przez gwałtowny wzrost popytu na oferowane rozwiązania podczas kryzysu wywołanego koronawirusem. To ożywienie działalności świadczy o odporności jednej z największych europejskich giełd transportowych i jej niezależności od wahań koniunktury.

Po początkowym szoku, jaki koronawirus wywołał na europejskim rynku, giełda transportowa Teleroute – która wraz z 123Cargo i Wtransnet stanowi jedną z największych sieci współpracy transportowej w Europie – potwierdza wznowienie działalności oraz znaczący wzrost liczby ofert ładunków w ostatnich tygodniach. Dzięki ożywieniu wyniki giełdy osiągnęły poziom sprzed wybuchu pandemii, a w ostatnich tygodniach lipca były nawet wyższe, w związku z czym spółka nie odnotowała spowolnienia typowego dla końcówki sezonu.

Najtrudniejszy moment dla sektora transportu w związku z kryzysem miał miejsce w kwietniu, kiedy to całkowite wstrzymanie działalności przemysłowej w całej Europie spowodowało gwałtowny spadek wolumenu realizowanych przewozów. Po tym okresie nastąpił okres zakłóceń w łańcuchu dostaw, w którym spedytorzy i przewoźnicy zaczęli korzystać z Teleroute w poszukiwaniu nowych tras dla zwiększonej ilości towarów i w celu zarządzania popytem, a liczba nowych użytkowników giełdy wzrosła o 1200.

Fabrice Douteaud, Dyrektor Operacyjny Teleroute, tak komentuje ten trend: „Jesteśmy bardzo dumni z odporności, jaką wykazały się firmy transportowe i spedycyjne, które kontynuowały swoją ważną pracę w tym bardzo trudnym okresie. W czasie kryzysu odnotowaliśmy wyjątkowe zapotrzebowanie na usługi naszej giełdy transportowej, co świadczy o wartości, jaką wnosimy na rynek: ułatwianie współpracy pomiędzy firmami transportowymi”.

Francja – siła napędowa ożywienia w zakresie ofert ładunków w Europie

W kwietniu wolumen ładunków na Teleroute plasował się poniżej średniej, natomiast w połowie lata nastąpiło bardzo istotne ożywienie w zakresie ofert frachtów, których liczba się podwoiła, przy czym głównym krajem pochodzenia zleceń była Francja.

Dzięki temu aktywność w lipcu znacząco przekroczyła średnią miesięczną liczbę publikowanych ofert , głównie na francuskim rynku krajowym (90% wolumenu) oraz w zakresie eksportu prowadzonego w równym stopniu z Francji do Belgii, Niemiec i Hiszpanii.

Z kolei w zakresie importu dane liczbowe prezentują się jeszcze lepiej – w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wolumen ofert uplasował się znacznie powyżej normy, wskazując na ożywienie w głównych państwach wysyłających towary do Francji: we Włoszech, które prowadzą w rankingu na poziomie 37% ofert ładunków, w Niemczech (29%), Belgii (23%) oraz Hiszpanii (7%).

Włochy dzięki eksportowi podwoiły swoją aktywność w działalności transportowej

W odniesieniu do danych pozyskanych z opublikowanych w Teleroute ofert , których krajem pochodzenia były Włochy – jedno z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii – zaobserwowaliśmy zaskakujące ożywienie w lipcu, kiedy to odnotowano podwojony wolumen przewozów dzięki przywróceniu transakcji z Francją, do której trafia 57% włoskiego eksportu. Do najważniejszej trójki zaliczają się również Niemcy (18%) oraz Hiszpania (15%).

Z kolei w lipcu pod względem ładunków przychodzących z tego transalpejskiego państwa liczba ofert została podwojona w porównaniu z poprzednimi miesiącami, plasując się powyżej średniej z 2019 r. oraz na poziomie jedynie nieznacznie niższym od miesięcy, w których stwierdzono najwyższą aktywność na giełdzie transportowej. Siłą napędową tego przywrócenia aktywności jest przepływ towarów przywożonych z Francji (40% opublikowanych ofert ładunków) i Niemiec (15%) jako głównych państw oferujących ładunki na rynek włoski.

Znaczny wzrost krajowego rynku transportowego w Niemczech

W Niemczech, kolejnej z głównych sił napędowych europejskiej gospodarki, zaobserwowaliśmy zdecydowane odbicie działalności w lipcu – 25% powyżej średniej miesięcznej z 2019 r., tendencja wzrostowa na rynku krajowym, którą można było zauważyć już w czerwcu, oraz 50% ofert ładunków obejmujących Niemcy jako kraj pochodzenia lub rozładunku.

Pozostałe oferty transportu obejmują 28% przywozów, głównie z Włoch i Francji, oraz wywozów (pozostałe 22%), których głównymi adresatami były Francja i Holandia.

Dane uzyskane na podstawie ofert zarejestrowanych w Teleroute świadczą o przywróceniu normalnego działania europejskiego rynku transportowego, na którym Teleroute świadczy usługi praktycznie w całym regionie. Jeśli tendencja ta się utrzyma, wyniki giełdy za pozostałą część roku będą lepsze niż w 2019 roku.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

DB Schenker logistykę w Oslo opiera wyłącznie o pojazdy zeroemisyjne
Astro WMS od Consafe trafi do magazynu Canpol
Dassault Systèmes zaprasza na wirtualne wydarzenie „Connected Industry“
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Sescom aktywnie inwestuje w technologię wodorową
Jak szukać i jak znaleźć optymalny system transportowy?
FREJA Polska kupuje kolejne ciągniki siodłowe
Nestlé i ECTA wzywają do zrównoważonego transportu drogowego
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA