Przejdź do artykułu
2020-06-01 | W magazynie

Rewolucja na ustach wszystkich

Industry 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa, jest na ustach wszystkich. Niektóre z głównych celów czwartej rewolucji przemysłowej mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy również logistyka zostanie objęta transformacja.

Dostosowanie logistyki do wymagań Industry 4.0 obejmuje w szczególności:

 • Decentralizację
 • Procesy, przedmioty i ludzi połączenych w sieci
 • Zdolność operowania w czasie rzeczywistym
 • Zorientowanie na usługi

Tylko dzięki udanemu wdrożeniu Logistyki 4.0 firmy mogą stworzyć niezbędne podstawy do sprostania przyszłym wyzwaniom Industry 4.0. To co nazywamy Internet of Things jest naturalnym rozszerzeniem programów służących do kontroli procesów i akwizycji danych w czasie rzeczywistym (SCADA). Tyle że obecnie urządzenia, maszyny i ludzie mogą być połączeni w systemy wzajemnych powiązań, a zbierane na bieżąco dane mogą być przesyłane za pośrednictwem sieci bez konieczności interakcji między ludźmi lub między ludźmi a urządzeniami.

Logistyka 4.0 nie pojawi się bez digitalizacji. Brak technologii cyfrowych i automatyzacji począwszy od planowania poprzez kontrole i monitorowanie przepływu materiałów i informacji (danych) w każdym ogniwie łańcucha dostaw może mieć negatywny wpływ na rozwój i wzrost organizacji.

Dlatego systemy WMS również muszą podlegać przekształceniom: organizacje potrzebują systemów, które zarządzają w sposób adaptacyjny przepływem zadań w oparciu o rejestracje procesów i urządzeń w czasie rzeczywistym, stałą analizę informacji o zapasach, zasobach ludzkich, procesach i sprzęcie.

O ile tradycyjne systemy WMS mogą być nadal wykorzystywane do realizacji zadań w całkowicie manualnych magazynach, dążenie firm do większej integracji i automatyzacji procesów na styku człowiek-maszyna oraz – co ważne – wpięcie procesów pół-manualnych do systemów śledzących każdą operację i reagujących w ułamkach sekund na wszelkie odstępstwa lub zmiany, doprowadzi w konsekwencji do zastępowania konwencjonalnych WMS nowymi szybko reagującymi, zwinnymi i inteligentnymi systemami nowej generacji.

Co w największym stopniu może wpłynąć na intensyfikację i zainteresowanie tego typu wdrożeniami?

Parę miesięcy temu odpowiedź na to pytanie wyglądałaby inaczej. Teraz nie można pomijać wpływu COVID-19, który rozpościera się jednocześnie w wymiarze geograficznym, demograficznym i ekonomicznym. Po pierwszej reakcji firm na pandemie, kiedy skupienie było na wprowadzaniu rozwiązań „ad-hoc”, w kolejnej fazie kiedy biznesy otwierają się ponownie pojawi się bardzo szybko potrzeba rekonfigurowania kanałów logistycznych, wytworzenie nowych kompetencji w zakresie współpracy pomiędzy procesami i pracownikami oraz wdrożenie architektury IT odpornej na kolejne zawirowania. Przeżyte przez nas wszystkich odłączenie od świata fizycznego i przeniesienie wielu działań w świat cyfrowy kreuje także duże oczekiwania co do zdolności technologicznych takich jak automatyzacja i digitalizacja procesów. Panuje przekonanie, że to droga do wyprowadzenia firm z kryzysu. Te przedsiębiorstwa, które wykorzystają szansę, szybciej odzyskają równowagę i wyposażą własne organizacje w zdolności umożliwiające dalszy rozwój, a co ważne będą kształtować „nową normalność” w biznesie.

Jakie funkcjonalności systemów WMS mają szczególne znaczenie w układach realizujących koncepcję Industry 4.0 i sterowanie pracą urządzeń automatycznych?

W miarę jak coraz bardziej powszechne staje się podejście "zamów teraz/otrzymasz (zamówienie) teraz", można wyróżnić kluczowe atrybuty nowoczesnych systemów zarządzających procesami magazynowymi, które wykraczają poza typowe funkcjonalności konwencjonalnych systemów WMS. Poniższa tabela przestawia wybrane atrybuty systemów występujących we wdrożeniach firmy Dematic.

Funkcjonalność / możliwości Systemy zarządzania procesami magazynowymi (fulfillment execution systems)
Cechy główne
 • Proaktywny system wykorzystujący informacje ze wszystkich źródeł, pobierający dane w czasie rzeczywistym do aktywnej kontroli zadań oraz w celu adaptacji do nagłych zmian, problemów lub wyjątków.
 • System doskonale sprawdza się w magazynach konwencjonalnych, manualnych/przy intensywnej pracy i w obiektach częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych.
Architektura systemu
 • Architektura systemu zbudowana warstwowo, wychodzi od kontroli pojedynczych urządzeń.
 • Rejestruje i kontroluje zarówno automatykę jak i prace operatorów oraz umożliwia płynne i ciągłe uruchamianie zadań (czyli: wykonanie nowych zadań lub przemieszczanie towarów nie jest uzależnione od potwierdzenia wykonania zadań wcześniejszych).
System Intelligence / Centralny „mózg” operacji
 • Jednoczesne śledzenie i kontrola zarówno automatyzacji jak i ruchu/pracy operatorów
 • Dynamiczne przydzielanie zadań: dzięki stałemu śledzeniu procesów i zbieraniu danych z wielu punktów rejestrujących następuje szybkie wprowadzanie zmian w procesach i priorytetach jeśli pojawia się zakłócenia w przepływie towarów; nie jest wymagana interwencja ludzka.
 • System automatycznie podejmuje decyzje mające na celu zrównoważone alokowanie zadań i nadawanie priorytetów dla wszystkich operacji wykonywanych w magazynie.
Transparentność & Czas reakcji
 • Pełna transparentność procesów: przyjęcie towaru, wysyłka, zautomatyzowane operacje, zarządzanie zapasem, zarządzanie dostawami, co zwiększa całościową wydajność procesów
 • Eliminuje potrzebę nadzoru i ręcznej kontroli, zapewnia pełną transparentność w celu zwiększenia dokładności w procesie decyzyjnym.
 • System stanowi centralny "mózg" nadzorujący procesy, dostosowuje automatyzację i zasoby ludzkie do aktualnego obciążenia pracą tak, aby zapewnić realizacje zadań na pożądanym poziomie wydajności i jakości.
Procesy
 • Zarządzanie Zapasami – Inwentaryzacja ciągła: Pełen zakres możliwości przeprowadzania inwentaryzacji w sposób ciągły wykorzystujący możliwości systemu. Cykle inwentaryzacji ustalane są za pomocą parametrów takich jak częstotliwość wydań towaru, wcześniej zarejestrowane błędy, lokalizacja towaru, zgodne z SLA; konfiguracja przez logistyka lub analityka biznesu
 • Generowanie partii: Partie zamówień i ich uwalnianie do realizacji odbywa się w bardzo elastyczny sposób; możliwe są różne czasy „cut off”, łączenie wielu różnych zamówień od różnych odbiorców, priorytetyzowanie zamówień lub odbiorców i inne
Zarządzanie lokalizacjami i Uzupełnienia
 • Stałe zarządzanie lokalizacjami w czasie rzeczywistym w trakcie codziennej pracy magazynu.
 • Idealne wpasowanie w potrzeby operacji e-commerce, gdzie występują duże ilości różnorodnych referencji (SKU) i niepowtarzalne zamówienia.
Technologie Kompletacji W pełni zintegrowane technologie kompletacji takie jak pick-to-light, głosowe oraz mobilne wózki kompletacyjne.
Tempo wdrażania Modułowa architektura systemu pozwala na wdrażanie w etapach od podstawowego WCS (warehouse control system) do pełnego systemu zarządzania procesami magazynowymi i dystrybucji.
Koszty wdrożenia

System zaprojektowany tak, aby konfiguracja systemu mogła być zrobiona przez logistyka lub analityka biznesowego bez konieczności angażowania zespołu programistów. Dzięki temu redukujemy koszty i czas wdrożenia systemu.

Przykłady projektów?

Tak się składa ze dla Dematic’a to jest nasza codzienność, ponieważ nasze systemy na przykład Dematic iQ posiadają cechy takie jak adaptacyjne zarządzanie przepływem zadań w oparciu o rejestracje procesów i urządzeń w czasie rzeczywistym, stałą analizę informacji o zapasach, zasobach ludzkich, procesach i sprzęcie.

We wdrażane systemy operacyjne włączamy robotyki oraz autonomiczne pojazdy mobilne. Wszelkiego rodzaju urządzenia Auto-ID mogą być łatwo zintegrowane z Dematic iQ Optimize, a powtarzalność interfejsów do tych urządzeń usprawnia procesy integracji.

Z kolei do prezentacji i analizy danych wykorzystujemy Dematic iQ Insights, w którym Dashboard’y mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb a użytkownicy mogą korzystać z archiwalnych danych. Pracujemy nad wzbogaceniem iQ Insights o AI.

Magdalena Choquet, Senior Sales Manager, Dematic Poland

Zobacz także

Szeroka gama produktowa na rynku podnośników do pracy na wysokości
Organizacja pracy z Studio TCS.net
Im więcej sprzedajemy, tym większe szanse na popełnienie błędu
Automatyzacja optymalizuje przepływu materiałów
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Zakład Siemens w Chemnitz wybrał system AutoStore™
Powstaje kolejny projekt Dematic i Jaguar Land Rover
Dematic kończy budowę zautomatyzowanego centrum
Zaledwie 4% polskich firm korzysta z SI
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA