Przejdź do artykułu
2022-06-28 | Łańcuch dostaw

Konsolidacja przesyłek – jak obniżyć koszty dostaw?

Konsolidacja przesyłek to jedna z najczęściej stosowanych strategii optymalizacji kosztów transportu. Polega na łączeniu w jednej naczepie (lub kontenerze) towarów od różnych nadawców, posiadających wspólny cel podróży lub pokrywającą się trasę. Dzięki konsolidacji przesyłek można istotnie zmniejszyć koszty transportu towarów o charakterze drobnicowym. Pozwala ona dzielić koszty przewozu z innymi przedsiębiorstwami. Konsolidacja przesyłek jest również nieodzownym elementem stosowanego w niektórych magazynach modelu cross-docking.

Konsolidacja przesyłek w transporcie

Konsolidacja pozwala zleceniodawcom na płacenie firmom dostawczym tylko za faktycznie zajmowane w ciężarówce miejsce. Aby przeprowadzić konsolidację, przedsiębiorstwo transportowe grupuje zamówienia pochodzące z różnych źródeł, które posiadają ten sam kierunek dostawy. Głównym wyzwaniem dla firm dostawczych jest szybkie ustalenie, czy w aktywnych zleceniach znajduje się odpowiedni wolumen artykułów pozwalający zapełnić całą dostępną przestrzeń ładunkową.

Konsolidacja zmniejsza koszty transportu zwłaszcza tych wysyłek, które realizowane są na długich dystansach. Konsolidacja pozwala znacząco zwiększyć konkurencyjność tych przedsiębiorstw, których wysyłki cechują się niskim wolumenem artykułów. Wychodzi też naprzeciw rynkowym trendom, według których odbiorcy oczekują coraz częstszych i szybszych dostaw. Dzięki konsolidacji opłacalne staje się wysłanie już nawet niewielkiej ilości towaru.

Wśród zalet konsolidacji, dotyczących zarówno firm dostawczych jak i ich zleceniodawców wymienić można:

  • mniejszy ruch w dokach przeładunkowych,
  • zacieśnienie współpracy firm dostawczych i ich zleceniodawców,
  • mniejsze zużycie paliwa i zanieczyszczanie środowiska,
  • ułatwienie przestrzegania założeń metody Just-in-time w sytuacji, gdy odbiorcą przesyłek jest firma produkcyjna, magazyn lub sklep.

Konsolidacja towarów w magazynie

Konsolidacja towarów nie jest tematem związanym wyłącznie z ich transportem. W wielu sytuacjach jest ona także przeprowadzana w magazynie. Konsolidacja dotyczyć może różnych procesów magazynowych, takich jak m.in.: przyjęcie towaru, składowanie czy przygotowania do wysyłki.

Zastosowanie konsolidacji towarów w magazynie pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a także wydajniej realizować zamówienia klientów. Konsolidacja, rozumiana jako grupowanie produktów pochodzących z różnych źródeł, może być stosowana w następujących procesach:

  • Przyjęcia towaru do magazynu: konsolidacja przeprowadzana jest zaraz po dostarczeniu artykułów do magazynu. Są one sortowane i grupowane w jednostki ładunkowe zawierające określone jednostki magazynowe (SKU).
  • Przechowywanie produktów w magazynie: konsolidacja pomaga usprawnić sposób rozmieszczenia towarów w obrębie strefy składowania.
  • Wysyłka towarów: produkty są konsolidowane według zaplanowanego dla nich środka transportu.

Konsolidacja ta jest także nierozłącznym elementem strategii cross-docking. Dokładnie rzecz biorąc jej trzech podtypów:

Cross-docking z kompletacją

W tym wariancie pełne palety tego samego wyrobu trafiają do magazynu typu cross-dock. Pracownicy magazynu pobierają z tych palet produkty, a następnie kompletują z nich gotowe zamówienie. Palety, które nie zostały całkowicie opróżnione, przechowuje się jako zapas. Zostaną one wykorzystane przy najbliższej okazji. Jest to w praktyce najczęściej występująca forma cross-dockingu.

Cross-docking pełnych palet

Jest to najprostsza forma cross-dockingu. Polega na tym, że pełne palety z towarem są kierowane bezpośrednio do odbiorcy, bez potrzeby ich dekompletacji. Metodę tą stosuje się w przypadku produktów o dużej objętości.

Cross-docking skompletowany przez dostawcę

Według tej koncepcji, obowiązek skompletowania palety spoczywa na pierwotnym dostawcy towaru. Tak otrzymaną paletę będzie można następnie przesłać bezpośrednio do odbiorcy. Zastosowanie tej metody wymaga płynnej i precyzyjnej komunikacji między uczestnikami łańcucha dostaw. Dostawcy muszą znać aktualne zapotrzebowanie ze strony odbiorcy, tak aby mogli przygotować właściwą ilość produktów. Metodę tą stosuje się m.in. w sieciach sklepów typu convenience.

Zarządzanie konsolidacją

Aby konsolidacja towarów przebiegała efektywnie, niezbędna jest ścisła koordynacja wszystkich operacji pośrednich. Skutecznym narzędziem wsparcia procesów konsolidacji jest system zarządzania magazynem WMS, który umożliwia kompleksową kontrolę przepływu towarów. Oprogramowanie monitoruje i rejestruje każdą czynność związaną z obsługą towaru w magazynie, w tym m.in. jego konsolidację, a także przesyła operatorom dokładne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia poszczególnych zadań.

Kolejnym systemem informatycznym, który może wspierać proces konsolidacji przesyłek jest system zarządzania transportem (TMS). Dzięki funkcji porównywania lokalizacji, program umożliwia automatyczne utworzenie zlecenia spedycyjnego z aktywnej listy zleceń. Podczas tworzenia zlecenia spedycyjnego, program bazuje na ustalonych przez użytkownika parametrach, takich jak maksymalna liczba nośników w zleceniu.

Marek Wiązowski,
Quantum Qguar


Zobacz także

Nowoczesne schronisko dla zwierząt z drzwiami od Novofermu
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – wyzwania dla firm produkcyjnych
CipherLab 9700 - duża funkcjonalność i wytrzymała konstrukcja
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Kuehne+Nagel i Capgemini realizują wspólną wizję
Co należy zrobić, aby branża TSL stała się bezemisyjna?
Nowe elektryki Volvo do obsługi IKEA w Zbąszynku
Pierwsze spadki stawek za fracht od 2020 roku

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów