Przejdź do artykułu

Kaizen

Kaizen 6/2016
<< Cofnij

Konkurencyjne sortowanie

Współczesna logistyka magazynowa zna bardzo wiele rodzajów automatycznych sorterów. Najpopularniejsze z nich to typowe cross-belty, sortery push-tray, tilt-tray czy – wykorzystywane często w branży odzieżowej – sortery typu bomb-bay. Każdy z nich różni się zasadą działania, ale efekt końcowy z grubsza dają ten sam – skompletowane zamówienia z przesortowanego asortymentu składającego się z wielu różnorodnych elementów.
Parametry właściwego doboru

Na dobór odpowiedniego sortera do procesu w danym magazynie wpływa szereg czynników. Przede wszystkim kluczowym aspektem jest charakterystyka towaru. I mamy tutaj na myśli nie tylko gabaryty poszczególnych artykułów, ale również rodzaj opakowania, kształt, wagę, sposób pakowania. – Moim zdaniem najistotniejszym parametrem podczas wyboru sortera jest jego maksymalna wydajność oraz dopasowanie typu sortera do rodzaju sortowanych produktów – mówi Adam Tudek, Opiekun kluczowych klientów w firmie Interroll Polska. – Oczywiście wydajność urządzenia powinna zakładać odpowiedni przyrost wolumenu sortowanych jednostek w skali kilku lat, a nie tylko być odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie firmy. Jeżeli natomiast chodzi o dopasowanie typu sortera do rodzaju sortowanych produktów, to w tym przypadku klienci powinni poszukiwać rozwiązana jak najbardziej elastycznego, dającego im możliwość sortowania szerokiej gamy produktów – precyzuje nasz rozmówca, dodając jednocześnie, że w szczególności firmy świadczące usługi w branży tzw. logistyki kontraktowej powinny poszukiwać jak najbardziej elastycznych rozwiązań tak, aby pozyskując nowych klientów mogły bez problemu wykorzystywać sorter do ich obsługi.
 

Dobierając automatyczny sorter do procesów magazynowych, trzeba przede wszystkim wybrać go pod kątem zakładanej maksymalnej wydajności oraz dopasowania dla gabarytów i rodzaju sortowanego materiału: czy są to np. paczki, kartony, pudełka, koszulki czy płyty CD. – Poza wydajnością chwilową ważny jest też rozkład obciążenia pracą w ciągu dłuższego okresu czasu – twierdzi Robert Kosicki, Menedżer Logistyk w firmie WDX SA. – W kolejnym etapie należy zwrócić uwagę na ilość dostępnego miejsca, przewidywaną ilość wejść i wyjść, sposób załadunku i rozładunku, np. ręczny lub automatyczny. Warto też przeanalizować parametry pracy, takie jak poziom hałasu, łatwość obsługi, czas montażu, koszty eksploatacji i dostępność serwisu oraz łatwość rozbudowy w przyszłości – dodaje ekspert WDX. Zdaniem naszego rozmówcy bardzo ważnym elementem wyboru najlepszej opcji jest możliwość implementacji sortera do istniejącego systemu IT, czyli współpraca z istniejącym ERP lub WMS oraz dobór odpowiedniego systemu zarządzania sortowaniem (Sort Strategy Software). Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań magazynowych, ważnym czynnikiem jest niezawodność proponowanego rozwiązania. Warto też sprawdzić, czy tego typu rozwiązanie zostało już wdrożone w podobnej branży.
 
Wingsorter Optimus
                                 WDX
 
Porównanie różnych technologii

Porównywanie sorterów powinno odbywać się w wielu aspektach, jednak najistotniejsze są parametry wymienione na wstępie, czyli wydajność oraz elastyczność i skalowalność rozwiązania.

Warto zauważyć, iż z racji, że sortery są zazwyczaj kluczowym elementem w procesach magazynowych istotnym parametrem porównawczym powinna być także niezawodność oraz szybki i łatwy dostęp od serwisu. – Niestety w dalszym ciągu część firm oferujących sortery na rynku polskim nie posiada w naszym kraju własnego serwisu, co może być dosyć krytyczne z punktu widzenia potencjalnych awarii – przyznaje Adam Tudek z Interrollu. Oczywiście w dalszym ciągu ważnym parametrem porównawczym pozostaje cena. – Należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na cenę samego urządzenia, ale również na późniejsze koszty eksploatacji, takie jak koszty serwisu gwarancyjnego (u wielu dostawców obligatoryjne i płatne dodatkowo) i pogwarancyjnego, cenę i dostępność części zamiennych oraz zużycie energii elektrycznej, gdyż wiele z tych urządzeń ma spory apetyt na prąd – przestrzega nasz rozmówca.
Porównując między sobą różne rodzaje sorterów, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę główne parametry techniczne, czyli wydajność i odpowiedni dobór rozwiązania do rodzaju transportowanego materiału. – W przypadku standardowych ładunków, takich jak np. kartony, mamy do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań: od zwykłych sorterów realizowanych za pomocą przenośników po sortery taśmowe ze spychaczem lub z pochylanymi tackami – wymienia Robert Kosicki z WDX. Jednak dla materiałów nietypowych należy dobierać sorter, uwzględniając specyfikę produktu. – Przykładowo, dla parasolek, narzędzi czy sprzętu turystycznego najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie XL Sorter firmy Optimus reprezentowanej na naszym rynku przez WDX, który został zaprojektowany specjalnie pod kątem wymagań dla długich ładunków – dodaje ekspert.

Również systemy rozdzielania i sortowania proponowane przez BEUMER Group używane są w wielu obszarach przemysłu. Poczynając od sektora KEP, przez e-commerce, po centra dystrybucyjne dla dóbr konsumpcyjnych, branży spożywczej, samochodowej czy handlu detalicznego. – Dopasowujemy maszyny do indywidualnych potrzeb naszych klientów, np. poprzez dopasowywanie prędkości taśm wprowadzających oraz odpowiednich zrzutni do różnych przedmiotów. Nasze rozwiązania są bardzo precyzyjne. Z naszymi wysokowydajnymi systemami, użytkownicy są w stanie szybko i dokładnie posortować duże ilości różnorakich przedmiotów zarówno w opakowaniach kartonowych, jak i foliowych – mówi Jarosław Gorczyński, Dyrektor Techniczny w BEUMER Group Poland.
 
Sorter Optimus

Sorter tacowy BEUMER Tilt Tray jest podstawowym rozwiązaniem w linii produktów tego dostawcy. Mechaniczne elementy uchylne pozwalają na zrzucenie przedmiotów w obie strony w sposób kontrolowany. Przedmioty ześlizgują się z tacy, zamiast być katapultowanymi, dzięki czemu poruszają z mniejszą prędkością niż w porównywalnych systemach.

W innych sorterach tacowych BEUMER E-Tray elementy uchylne zasilane są bezprzewodowo, co wpływa na kulturę pracy urządzenia oraz minimalizuje koszty operacyjne. Pozycja urządzenia wychylnego kontrolowana jest przez napęd elektryczny i nie ma potrzeby wyzwalania go mechanicznie. Kluczową cechą tej koncepcji jest samoistne blokowanie się tacy w pozycji wyjściowej.

Sortery z taśmą poprzeczną BEUMER Belt Tray, również używające bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej oraz napędów liniowych, wykorzystywane są do sortowania produktów szczególnie delikatnie i transportowania ich bezpiecznie do odpowiedniej zrzutni bez względu na rozmiar, kształt oraz jakość opakowania. Materiał oraz struktura taśmy tacy dobierane są do indywidualnych potrzeb produktu.     
 
Modułowość sorterów

Efektywny przepływ towarów oraz maksymalna dostępność wykorzystywanych systemów są kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie na tle konkurencji. Aby to osiągnąć, użytkownicy potrzebują elastycznych systemów, które mogą być szybko zaadoptowane do zmieniających się warunków rynkowych. – Wszystkie nasze sortery mają budowę modułową. W zależności od zastosowania, systemy te mogą być wyposażone w moduły i funkcje dostępne w naszej szerokiej ofercie, tak jak np. skanery lub system kamer, ręczna lub automatyczna stacja wprowadzania, różne rodzaje zrzutni, systemy wagowe i system kontroli przepływu towaru w magazynie (Warehouse Control System – WCS). Aby zwiększyć elastyczność w trakcie projektowania oraz usprawnić szybsze procesy kompletacji, wszystkie nasze rozwiązania opieramy na standardowych układach napędowych oraz standardowych systemach sterujących – mówi Jarosław Gorczyński z BEUMER Group. Dodatkowo, aby umożliwić operatorom optymalną i ciągłą kontrolę przepływu towarów, dostawca opracował modułowy pakiet programowy BG. Jest to autorskie rozwiązanie BEUMER Group do kontroli i zarządzania systemem sortowania. Jego architektura pozwala na łatwą adaptację do potrzeb użytkownika oraz łatwą integrację urządzeń innych poddostawców.
 
Automatyczny sorter Optimus 1
 
Jeżeli chodzi o sortery Interroll typu cross-belt, są one jak najbardziej skalowalne i można je w większości przypadków rozbudowywać. Dla przykładu, sortery pionowe (vertical cross-belt) zbudowane są z pojedynczych połączonych ze sobą modułów: modułu napędowego, moduły zwrotnego i modułu środkowego. Poprzez dodanie modułów środkowych i odpowiedniej ilości zrzutów możliwe jest wydłużenie sortera nawet do 70 metrów. Podobnie sytuacja wygląda w sorterach poziomych (horizontal cross-belt). Sortery Interroll można zresztą poddawać również innym modyfikacjom, np. przyspieszać je w pewnym zakresie, aby zwiększyć ich wydajność. – W przypadku konieczności sortowania większych elementów niż pierwotnie zakładane możliwe jest stosunkowo łatwe zaadaptowanie sortera do większych gabarytów poprzez wykorzystanie dwóch wózków sortera do transportu. Niestety, z reguły wiąże się to z utratą wydajności urządzenia – mówi Adam Tudek z Interrollu.

Podobnie urządzenia Optisorter, proponowane przez WDX, są łatwe do rozbudowy na zasadzie modułowego wydłużenia, zwiększenia ilości miejsc załadunku, ilości zrzutów, dodanie np. załadunku automatycznego też nie stanowi problemu. – W zależności od dostępności miejsca, sortery możemy wkomponować w każdą przestrzeń. To oznacza, że możemy konfigurować je w różnych kształtach, np. w kształcie elipsy, litery „L” i jako pracujące w poziomie lub pionie – mówi Robert Kosicki.

Michał Klecha
 


REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów