2020-01-28 | W magazynie

Inteligentny skrót

Pamiętasz historie dziennikarzy, którzy w ramach tajnej operacji na kilka tygodni wcielili się w rolę pracowników magazynów w Amazon? Skarżyli się oni na ogromne odległości, które musieli pokonywać przy kompletacji zamówień. Dystanse te wynosiły ponad 17 kilometrów dziennie. Mierzyłeś kiedyś, jakie odległości pokonują ludzie kompletujący zamówienia w Twoim magazynie?

Eliminacja długich dystansów pokonywanych pieszo pomiędzy pobraniami towaru

Oczywiście 17 km to dużo. Możliwe, że Twoi pracownicy nie pokonują aż takich dystansów przy kompletacji zamówień przede wszystkim dlatego, że Twój asortyment i magazyn są prawdopodobnie dużo mniejsze niż w Amazon. Niemniej oczywistym jest, że konieczność chodzenia nie przyczynia się do efektywności. Czas potrzebny operatorowi na przemieszczenie się z jednej lokalizacji do drugiej jest bezproduktywny.

Paczki zamiast palet

Jest to częsty problem w firmach, które rozpoczynają działalność w sektorze handlu elektronicznego. Przez wiele lat magazyny tych przedsiębiorstw przyjmowały tylko duże zamówienia od sklepów lub firm handlowych. Pracownicy wchodzili do magazynu z pustą paletą lub kontenerem rolkowym i wychodzili z pełnym. Następnie owijali wszystko folią i ładowali na ciężarówkę. Była to wysoce efektywna metoda kompletacji zamówień.

Obecnie magazyny te dostarczają towar bezpośrednio do konsumentów. Nie są to już całe palety czy kontenery rolkowe, tylko paczki z jednym, dwoma lub trzema różnymi artykułami. Bez odpowiedniej metody kompletacji zamówień, można się spodziewać, że pracownicy będą wchodzić do magazynu po pojedyncze artykuły dziesiątki lub setki razy dziennie.

Alternatywne metody kompletacji zamówień

Istnieją rozwiązania umożliwiające efektywną kompletację zamówień. Na przykład, w niektórych magazynach stosowane są specjalne wózki umożliwiające równoczesną kompletację 12, 16 lub 20 zamówień. Pomimo tego, operatorzy nadal muszą pokonywać większe odległości niż wcześniej. Czysta matematyka: na palecie lub pojemniku rolkowym mieści się więcej artykułów niż na wózku do kompletacji zamówień. Jak można osiągnąć zysk w e-commerce?

Amazon stosuje w magazynach roboty do kompletacji zamówień. Roboty Kiva przywożą regały półkowe do operatorów, którzy nie muszą już biegać po magazynie. Jednak czy setki robotów pokonujących wiele kilometrów dziennie z obładowanymi regałami półkowymi to zrównoważone rozwiązanie? Amazon nadal potrzebuje ogromnych powierzchni magazynowych, aby zapewnić robotom wystarczającą przestrzeń na manewry.

Efektywna kompletacja zamówień

Istnieją inne rozwiązania, które umożliwiają efektywną kompletację zamówień. Rozwiązania, dzięki którym osoba kompletująca zamówienia prawie nie musi chodzić. Rozwiązania, które zapewniają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni poprzez składowanie produktów nie poziomo, ale pionowo. Nowy kompleksowy system stworzony przez Kardex Remstar jest właśnie takim rozwiązaniem. FramePick 4 Wholesale to efektywny system oparty na zasadzie „towar do człowieka”, który umożliwia hurtowniom skrócenie odległości pokonywanych przez pracowników magazynów nawet o 65%. Połączenie inteligentnych i intuicyjnych technologii praktycznie eliminuje błędy w procesie kompletacji, a inteligentny system łączenia zamówień w partie umożliwia czterokrotny wzrost produktywności pracy - wszystko to bez konieczności instalowania złożonego systemu przenośnikowego lub inwestowania w inne drogie urządzenia do transportowania materiałów.

Nowość: szybka realizacja zamówień

Sercem systemu jest wertykalny moduł buforowy LR 35 - jednostka magazynowa składająca się z półek i układnicy, w której towary składowane są w standardowych pojemnikach (KLT) o wymiarach 600 x 400 mm lub 640 x 440 mm o czterech różnych wysokościach. Są one dostarczane na żądanie operatora lub po wywołaniu przez oprogramowanie WMS na poszczególne stanowiska kompletacji. Po wydaniu kilku linii zamówień, LR 35 szybko podstawia operatorowi odpowiedni pojemnik magazynowy. Przyjazny dla użytkownika ekran, który w razie potrzeby może być wyposażony we wskaźniki LED, informuje operatora, ile produktów należy pobrać i umieścić w poszczególnych pojemnikach na zamówienia klientów. Umiejscowienie pojemników na zamówienia jest unikalne. Zamiast tradycyjnego przenośnika, są one odkładane na wózki do kompletacji zamówień, które są już powszechne w wielu magazynach. Wózki są umieszczone za ramą wyposażoną we wskaźniki „put to light”. Gdy tylko operator pobierze odpowiednią liczbę produktów, wskaźniki informują, ile sztuk należy umieścić w poszczególnych pojemnikach na zamówienia klientów. Operator zatwierdza każde odłożenie produktu do pojemnika poprzez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu, a następnie przechodzi do następnej linii zamówienia.

Gdy wszystkie linie zamówień na wózku zostaną pobrane, zapalają się diody na ramie. Następnie operator może po prostu przewieźć wózek do strefy pakowania, gdzie zamówienia są przygotowywane do wysyłki. Więcej informacji uzyskasz na stronie www.kardex-remstar.pl.


Zobacz także

ESA logistika obchodzi 10. rocznicę funkcjonowania na polskim rynku
Niższa emisja spalin: DB Schenker modernizuje sieć krajową, wprowadzając nadwozia wymienne
Istnieją różne modele dystrybucji międzynarodowej – jak wybrać ten najlepszy?
Logistyka zasobów przy wsparciu specjalizowanych systemów informatycznych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA