Przejdź do artykułu
2019-11-29 | Łańcuch dostaw

Informatyczne wsparcie

W dobie Przemysłu 4.0 i w obliczu wymagającej rzeczywistości biznesowej trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez wdrożonych systemów informatycznych wspomagających poszczególne etapy procesu wytworzenia produktu. Umożliwiają one utrzymanie płynnej logistyki produkcji, bez której zachowanie wydajności, a co za tym idzie rentowności procesu wytwarzania jest praktycznie niemożliwe.

Inwestycje w zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania procesami produkcyjnymi są już koniecznością. Bez profesjonalnych narzędzi do sprawnego i szybkiego planowania, reagowania oraz realizowania zadań przedsiębiorstwa produkcyjnego nie jest możliwe utrzymanie przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Z czego to wynika?

Obecnie ofertę firmy produkcyjnej określa klient, który decyduje o tym, co i w jakim zakresie ma zostać wytworzone. Aby firma mogła sprawnie zrealizować złożone przez niego zamówienie, potrzebuje systemów wspierających wszelkie działania zachodzące w obrębie przedsiębiorstwa, które mają doprowadzić do wytworzenia towaru. W dobie produkcji czy to seryjnej, czy projektowej jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej każdej firmy produkcyjnej jest więc usprawnienie i optymalizacja procesów logistycznych na każdym etapie procesu produkcji.

Czym są procesy logistyczne w produkcji?

Potoczne pojęcie logistyki kojarzone jest z magazynowaniem oraz spedycją towarów. W rzeczywistości jest pojęciem o wiele szerszym, w dużym skrócie dzielącym procesy na trzy fazy: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Logistyka produkcji plasuje się pomiędzy logistyką zaopatrzenia a logistyką dystrybucji czy spedycji. W praktyce biznesowej oznacza wszelkie czynności związane z zapewnieniem surowców, materiałów, półproduktów czy zasobów koniecznych do wytworzenia zamówionego produktu. Wiąże się z tym także zapewnienie sprawnej logistyki wewnętrznej oraz zewnętrznej – kompletna dystrybucja począwszy od surowców, a na produkcie skończywszy. Kluczowe staje się również zarządzanie informacją o zasobach – surowcach, maszynach, ludziach, jak i obowiązujących terminach.

Najważniejszym kryterium funkcjonowania logistyki produkcji jest zminimalizowanie zapasów produkcyjnych w toku, co przekłada się w prosty sposób na zmniejszenie zamrożonego kapitału oraz redukcję kosztów utrzymania zapasów.

Jak systemy IT wspomagają logistykę w produkcji?

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na obsługę wszelkich zagadnień związanych z procesem produkcyjnym w jednym systemie. Przykładem oprogramowania dedykowanego przedsiębiorstwom produkcyjnym, spełniającym wszelkie wymogi nowoczesnego systemu informatycznego zgodnego z filozofią Przemysłu 4.0 jest zintegrowany system zarządzania produkcją – TimeLine ERP. Pozwala on grupować procesy logistyczne, a więc i składające się na nie działania, w kilka funkcjonalnych obszarów.

1. APS, czyli optymalne planowanie procesów produkcyjnych.

Zgodnie z definicją APS (z ang. Advanced Planning and Scheduling), „planowanie produkcji to uzgodnienie asortymentu oraz ilości wyrobów gotowych, które są przewidziane do wytworzenia, a także rozłożenie ich produkcji w czasie, tak aby zrealizować plan sprzedaży i osiągnąć zakładany zysk” (B. Śliwczyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk 2013, s. 121). Tyle teoria, natomiast w codziennej praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych planowanie produkcji stanowi kluczową część procesów logistycznych pozwalających na osiągnięcie założonych celów biznesowych. Planowanie produkcji możemy więc traktować jako projektowanie przyszłości – podejmowanie decyzji o tym, co robić, jak to robić oraz w jakim czasie to robić. Działanie to obejmuje zarówno zagadnienia techniczne związane z zasobami przedsiębiorstwa, jak i organizacyjne, ekonomiczne oraz zarządcze. Chodzi więc o uwzględnienie i połączenie wielu elementów w jednym optymalnym planie procesu wytwarzania.

Tak precyzyjne planowanie jest możliwe dzięki dedykowanym branży produkcyjnej rozwiązaniom informatycznym, takim jak system TimeLine ERP. Jego integralną częścią jest moduł APS, który pozwala na tworzenie planów produkcyjnych z uwzględnieniem wielu czynników i zmiennych. Planowanie zlecenia produkcji realizowane jest automatycznie na podstawie konfiguracji stanu zasobów i w oparciu o termin realizacji, przy uwzględnieniu pełnej marszruty oraz BOM. Moduł APS w systemie TimeLine automatycznie generuje raport MRP, pozwala na planowanie zagnieżdżone oraz redukuje tzw. wąskie gardła w procesie produkcyjnym. Umożliwia różnego rodzaju planowanie (do przodu, do tyłu oraz kombinowane) i składanie zamówień (call-off, kontraktowych oraz standardowych ścieżek dokumentów zgodnych z ISO). Ułatwia szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość poprzez symulowanie alternatywnego planu produkcyjnego z opcją porównania harmonogramu hipotetycznego z aktualnym, a następnie przeniesienia symulacji na plan główny. Dzięki opcji symulacji planowanie produkcji nowego zlecenia realizowane jest sprawnie, z dużą dokładnością i bez zakłócania wykonywanych w danym momencie procesów produkcji.

2. MRP, czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego.

MRP (z ang. Material Requirements Planning) jest zestawem procesów, umożliwiającym optymalne planowanie potrzeb materiałowych koniecznych do wytworzenia gotowych wyrobów. Planowanie zapotrzebowania pozwala na kontrolę rodzaju i ilości materiałów, a także na sterowanie rezerwami oraz ich uzupełnieniem. Jest to więc działanie, od którego zależy płynność przebiegu procesu wytwarzania wyrobów.

Zintegrowany z systemem TimeLine moduł MRP umożliwia kontrolę procesu produkcji. Na podstawie danych projektowych, harmonogramu produkcji i informacji o zleceniach produkcyjnych, a także w oparciu o zasoby magazynowe moduł pozwala na zaplanowanie dostaw koniecznych materiałów oraz produkcję poszczególnych elementów, półproduktów potrzebnych do otrzymania finalnego produktu.

MRP pobiera informacje z trzech źródeł:

  • z harmonogramu produkcji – zawierającego dane kosztowe oraz terminy dostępności produktów,
  • z BOM-u (Bill of Materials) określającego wykaz materiałów potrzebnych do wyprodukowania produktu,
  • ze stanu zapasów magazynowych.

Moduł MRP systemu zarządzania produkcją TimeLine ERP zapewnia szereg mierzalnych korzyści, jak:

  • zmniejszenie zapasów magazynowych,
  • utrzymywanie zasobów na optymalnym poziomie,
  • wyeliminowanie braków zasobów oraz zasobów zalegających,
  • planowanie długoterminowe pozwalające na zmniejszenie kosztów produkcji,
  • zminimalizowanie czasu oczekiwania na produkt czy dostawy,
  • zapewnienie wczesnego ostrzegania o wąskich gardłach,
  • wyeliminowanie zamówień niezrealizowanych na skutek braków materiałów i części.

3. MES, czyli system zarządzania produkcją jako obszar wspomagania logistyki produkcyjnej.

Rozwiązania MES (ang. Manufacturing Execution System) stanowią część logistyki wykorzystującą zarówno rozwiązania informatyczne, jak też elementy automatyki przemysłowej. Pozwalają one na ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych oraz pozyskiwanie wszelkich informacji o stanie zasobów produkcyjnych (maszyn, gniazd produkcyjnych, ciągów technologicznych) w czasie rzeczywistym.

Dzięki modułowi MES w systemie TimeLine ERP firma uzyskuje dostęp do bieżącej informacji o statusie maszyny, o jej stanie technicznym, aktualnym czy rozłożonym w czasie wykorzystaniu, planowanych oraz nieplanowanych przestojach. Narzędzie pozwala przede wszystkim na elektroniczne przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją, co umożliwia poprawę wydajności procesów produkcji tylko dzięki optymalnemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów. W oparciu o dane zbierane poprzez moduł można podejmować optymalne decyzje dotyczące zleceń produkcji.

Jakie znacznie mają dedykowane rozwiązania IT?

Aby przedsiębiorstwo produkcyjne mogło zaspokajać potrzeby klientów i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku, musi dysponować sprawnie zarządzaną logistyką produkcji. Musi być w stanie zapewnić ciągłość przepływu informacji i dóbr, od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez proces realizacji, aż po dystrybucję, bez przestojów i zakłóceń, a także braków w zaopatrzeniu. Tylko wówczas zdoła dostarczyć właściwe produkty, o wymaganej jakości i określonej ilości, we wskazanym terminie.

Brak narzędzi w zakresie logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego wręcz uniemożliwia jego sprawne i profesjonalne funkcjonowanie na dzisiejszym, wymagającym oraz zmiennym rynku. Nie pozwala też na wejście w erę Przemysłu 4.0. Tylko dzięki wprowadzeniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych, pozwalających na optymalizację przepływu materiałów i informacji w zakresie szeroko rozumianej logistyki w procesach produkcyjnych, firma zyskuje przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie jest zdolna do realizacji zamówień nawet najbardziej wymagających klientów.

Paulina Wizmur – Konsultant ds. systemów ERP w OPTeam S.A., tel.: 668 159 677.

OPTeam S.A.
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 859 68 45
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/


Zobacz także

Przedsiębiorstwa muszą zagwarantować płynność procesów przy pomocy systemu ERP
Geis preferuje długoterminową współpracę zgodną ze strategią win-win
Dzisiejsza bankowość daje wiele możliwości do rozliczeń
Ewolucja technologiczna w zarządzaniu łańcuchem dostaw doby cyfryzacji
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

TransLogistica Poland

Targi TransLogistica Poland to wiodące wydarzenie dla firm korzystających i poszukujących usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych (tj. załadowców i właścicieli ładunków, czyli producentów, dystrybutorów, przedsiębiorstw handlowych) oraz osób zawodowo związanych z branżą TSL.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po dłuższej przerwie wracamy z kolejną edycją najważniejszych targów TSL w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowanie jest ogromne. Widać, że branża tęskni za tradycyjnym spotkaniem, uściśniętymi dłońmi, złocistym napojem z pianką lub kawą wypitą z klientem. Stoiska rezerwują zarówno nasi wieloletni wystawcy, przekonani do biznesowej formuły i jakości targów, jak i nowe firmy. Zachęcamy również do udziału w 3 edycji jedynych w Polsce targów pracy branży TSL, które co roku wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród wystawców i odwiedzających, poszukujących możliwości zatrudnienia i rozwoju w branży – podsumowuje Paweł Konowałek, dyrektor targów TransLogistica Poland.

TransLogistica2019 470

Od 3 do 5 listopada 2021 r. w EXPO XXI Warszawa, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, swoje rozwiązania zaprezentują firmy działające w oparciu o zagadnienie transportu intermodalnego, firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne, armatorzy, porty i terminale, operatorzy giełd ładunków, emitenci kart paliwowych, producenci systemów IT, telematycznych, monitorowania i rozliczania czasu pracy kierowców, systemów poboru opłat drogowych, myjni samochodowych, a także firmy oferujące usługi z zakresu obsługi celnej, doradztwa podatkowego, zwrotu VAT, ubezpieczeń i finansów. Tradycyjnie odbędzie się również VI edycja prestiżowego Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL.

3-5 listopada 2021, EXPO XXI Warszawa - targi TransLogistica Poland to pozycja obowiązkowa na liście wydarzeń dedykowanych branży TSL!

Więcej informacji na stronie: www.translogistica.pl
Początek listopada należy do targów Translogistica
Termin targów MODERNLOG zbliża się wielkimi krokami
Rekordowe tempo rozwoju gospodarczego w II kw.
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA