2019-04-11 | W magazynie

Nowa definicja serwisu

Serwis według firmy Jungheinrich oznacza nie tylko naprawę i konserwację sprzętu, ale także edukację w zakresie bezpieczeństwa, która wpływa na zwiększoną ochronę pracowników, maszyn i towarów. Firma postawiła sobie za cel zmianę świadomości polskich przedsiębiorców w tym zakresie, dodając do definicji serwisu dodatkowe, lecz w dzisiejszych realiach niezbędne, elementy. Ma to sprawić, że praca w magazynie będzie się odbywać w większym komforcie oraz z mniejszymi kosztami eksploatacji i napraw.

Dotychczas obowiązująca definicja serwisu mówi, że jest to obsługa, zespół lub dział techniczny wyodrębniony do wykonywania prac przeglądowych i naprawczych sprzętów oraz maszyn. Niezaprzeczalnie jest to istotna sfera działalności w branży intralogistycznej. Wózki widłowe wykonują codziennie pracę polegającą na transporcie i składowaniu często wielotonowych towarów. Sprawnie działające widły, koła, akumulator czy inne elementy pojazdu to gwarancja dobrze i bezpiecznie wykonanych zadań. Najbardziej eksploatowane części wymagają wymiany, którą są w stanie zapewnić profesjonalnie wyszkoleni technicy serwisu. Usługa serwisowa nie musi jednak oznaczać tylko działań naprawczych. Jungheinrich stawia także na edukowanie klientów z zakresu bezpiecznego i właściwego korzystania z maszyn.

Serwis a edukacja

Dla Jungheinrich definicja serwisu nie oznacza już tylko prac technicznych i napraw sprzętu. Firma postawiła sobie za cel zmianę podejścia polskich przedsiębiorstw do tej usługi. Sprawna i bezpieczna praca oznacza także budowanie kultury BHP wśród pracowników. Doskonałym sposobem na krzewienie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników jest organizacja u klientów Dni Bezpieczeństwa Jungheinrich. W trakcie tego typu warsztatów operatorzy zapoznają się z obsługą sprzętu, ale także z tym, na jakie sytuacje zwracać uwagę w trakcie jego używania. Wielu usterek i zagrożeń można uniknąć poprzez wyczulenie operatora na istotne kwestie. Takie podejście to oszczędność kosztów i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Profesjonalnie przygotowany sztab Jungheinrich w jasny sposób wytłumaczy wszystkie tematy związane z działaniem i bezpieczną obsługą wózków. Pracownicy posiadają pełną merytoryczną wiedzę niezbędną do klarownego wyjaśnienia tych zagadnień, ponieważ na co dzień dbają, aby sprzęt Jungheinrich działał bez zarzutu.

Takie promowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest samo w sobie dużą wartością dla pracowników. Pracodawca organizujący Dni Bezpieczeństwa pokazuje zatrudnionej ekipie swoje zaangażowanie, które objawia się w zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy.

Systemy podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Statystyki pokazują, że wypadki w miejscu pracy – zwłaszcza w przestrzeniach magazynowych – są ciągłym problemem. Pracownik serwisu może okazać się także doskonałym doradcą, który znając realia pracy w danym magazynie, jest w stanie zidentyfikować możliwe zagrożenia i wskazać systemy oraz rozwiązania technologiczne, które ochronią ludzi, maszyny i towary.

Powszechnym zagrożeniem w większości magazynów są niebezpieczne zakręty i skrzyżowania – to tam najczęściej dochodzi do kolizji. Przyczyną jest ograniczona widoczność. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku i zwiększyć bezpieczeństwo, czasem wystarczy zainstalowanie systemu antykolizyjnego Jungheinrich. Zapobiega on obrażeniom ludzi, uszkodzeniom wózków widłowych, regałów i towarów. Po wykryciu ruchu w wyznaczonych strefach, system uruchamia dźwiękowe i świetlne ostrzeżenie. Operatorzy i piesi są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Innym rozwiązaniem jest Floor-Spot, czyli system, który emituje przed poruszającym się wózkiem widłowym czerwony lub niebieski punkt na posadzce magazynu. Punkt ten jest widoczny dla innych pracowników magazynu, zanim jeszcze zobaczą wózek widłowy wyjeżdżający z korytarza roboczego. Ostrzeżeni z odpowiednim wyprzedzeniem są więc w stanie zachować czujność i uniknąć kolizji.

Poszerzając definicję serwisu o działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa, przedsiębiorcy zyskują zaufanie pracowników oraz są w stanie zredukować koszty eksploatacji sprzętu. Współpraca z fachowcami czołowej firmy na rynku, jaką jest Jungheinrich, i możliwość wykorzystania ich wiedzy – to najlepszy sposób na rozpoczęcie pozytywnych zmian w przestrzeni magazynowej.


Zobacz także

Oświetlenie hal może wpływać na produktywność i mniejszą liczbę błędów popełnianych przez pracowników
Jakie cechy wózków magazynowych są pożądane w czasach kryzysu na runku pracy?
Ekologia decyduje o wyborze opakowań przemysłowych i magazynowych
Precyzyjna kompletacja pomaga sprzedawcom detalicznym najlepiej wykorzystać szczyt sezonu
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Najnowsze elektryczne wózki od Mitsubishi
Znamy najlepszych, tegorocznych operatorów wózków
Korespondencja własna „Magazynowania i Dystrybucji” z prezentacji najnowszych urządzeń do transportu bliskiego Yale Europe
Nadal dochodzi do poważnych wypadków powodowanych przez wózki widłowe
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA