Przejdź do artykułu
2022-07-19 | Głos z rynku

Zerowa emisja netto CO2 celem DPDgroup

W obliczu szybkiego wzrostu sektora handlu elektronicznego i związanej z nim dystrybucji przesyłek, GeoPost/DPDgroup przedstawiła plan krótkoterminowej dekarbonizacji oraz ambitną ścieżkę do długoterminowego celu zero netto CO2 do zatwierdzenia przez inicjatywę Science Based Target (SBTi). Podjęte kroki ukazują ambicję GeoPost/DPDgroup, by przewodzić rynkowi TSL w zakresie zerowej emisji netto.

Jako pionier w swoim sektorze, firma podejmuje zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020 – czyli o 10 lat wcześniej niż zakłada Porozumienie Paryskie.

Inicjatywa Science Based Target (SBTi) zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. GeoPost/DPDgroup spodziewa się uzyskać aprobatę SBTi na początku 2023 roku.

Zrównoważony rozwój w centrum strategii GeoPost/DPDgroup

Jako największa sieć doręczeń przesyłek w Europie, firma odnotowała w ostatnich latach szybki i intensywny wzrost. Od 2012 roku GeoPost/DPDgroup nieustannie podejmuje znaczące działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości:

  • Grupa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od 2012 roku i rekompensuje wszystkie pozostałe emisje z transportu i budynków poprzez wiarygodne, certyfikowane projekty energii odnawialnej w Brazylii, Indiach i Indonezji.
    Grupa jest na dobrej drodze do realizacji do 2025 r. niskoemisyjnych dostaw przesyłek do 350 miast w Europie (docierając do 110 milionów Europejczyków) – poprzez 15 000 niskoemisyjnych pojazdów dostawczych, 6700 elektrycznych punktów ładowania i 250 oddziałów miejskich. Doprowadzi to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 83% oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza w wybranych miastach o 95%
  • Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi, GeoPost/DPDgroup współpracuje z Pollutrack w celu monitorowania jakości powietrza w 20 europejskich miastach do końca 2022 roku.

Kluczowe definicje

O inicjatywie Science Based Target (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych. Koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie, aby mogły zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto przed 2050 r. Inicjatywa jest wynikiem współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) i koalicją We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.

(Źródło: inicjatywa Science Based Target)

Zero emisji CO2 netto według SBTi

Przedsiębiorstwa ustalają jeden lub więcej celów, aby osiągnąć stan zerowych emisji netto, co obejmuje:

  • zmniejszenie zakresu emisji 1, 2 i 3 do zera lub do stałego poziomu rezydualnego z osiągnięciem zerowych emisji netto na poziomie globalnym lub sektorowym, aby sprostać celowi maksymalnego dopuszczalnego globalnego ocieplenia o 1,5°C
  • zneutralizowanie wszelkich emisji resztkowych w docelowym terminie a także późniejszych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

(Źródło: Standard SBTi Net Zero).

Zakres emisji 1, 2, 3

Emisje z zakresu 1 to emisje bezpośrednie z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych.

Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii.

Emisje z zakresu 3 to wszystkie emisje pośrednie – nieobjęte zakresem 2 – które występują w łańcuchu wartości tworzonego przez przedsiębiorstwo.

 

Więcej informacji: https://www.dpd.com/group/en/news/dpdgroup-sbti-net-zero-target/


Zobacz także

Dematic Drone Inspection zmniejsza koszty inspekcji
VGL Solid Group dołącza do struktury Ligentia Group
X edycja In4Log 2022 odbyła się pod hasłem „Ostatni człowiek w magazynie”
DANONE wdraża eLeader Shelf Recognition AI
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

GeoPost/DPDgroup zapowiedziało elektryfikację floty
Prologis świętuje Dzień Bez Samochodu
Dassault Systèmes wspiera rozwój zrównoważonej mobilności
Pierwszy raport wpływu GS1 Polska już dostępny

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów