Przejdź do artykułu
2022-06-30 | Głos z rynku

 

Badanie PMR: firmom w Polsce brakuje zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać możliwości cyfrowej integracji

Integracja cyfrowa usprawnia procesy i zwiększa konkurencyjność firm na rynku. Pozwala na szybszy przepływ informacji, sprawniejsze zarządzanie, lepszą integrację procesów biznesowych, trafniejsze prognozy i bardziej skuteczne reagowanie na potrzeby rynku. W badaniu "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce"[1] zrealizowanym na zlecenie Dassault Systèmes, firma analityczna PMR przeanalizowała stopień integracji technologii cyfrowych w takich obszarach jak projektowanie cyfrowe, praca równoległa, mass customization, współpraca z podwykonawcami i inne, które składają się na zagadnienie integracji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Analiza wykazała, że polskie firmy doceniają korzyści płynące z integracji cyfrowej, ale często brakuje im zaawansowanych narzędzi do pełnego wykorzystania jej potencjału:

  • Ucyfrowienie procesu projektowania ma znaczący wpływ na rozwój produktu i skrócenie "time to market". Według respondentów obszarami, które szczególnie zyskują na digitalizacji procesu projektowania są: tworzenie dokumentacji (89%), poprawa komunikacji w firmie (78%) oraz umożliwienie prowadzenia procesów równolegle (74%).
  • Firmy odpowiadają na zmieniające się wymagania klientów poprzez "mass customization", czyli indywidualizację produktów wytwarzanych masowo, poprzez następujące działania: tworzenie indywidualnych serii produktów (54%), wytwarzanie produktów o zmienionych parametrach technicznych (42%) oraz projektowanie indywidualnych części do produktów (39%). Jednak tylko niewielka liczba respondentów przyznaje, że  korzysta z zaawansowanych narzędzi wspomagających projektowanie i wytwarzanie produktów: MES (20%), APS (18%), PLM (19%).
  • Ponad połowa respondentów (54%) potwierdziła stosowanie modelu pracy równoległej. Wśród jej kluczowych zalet respondenci podkreślają możliwość skrócenia  procesu projektowania i wdrażania produktu. Badanie pokazuje jednak, że firmom

brakuje zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać potencjał takiego modelu pracy. Ponad 50% respondentów - jako główną barierę - wskazuje na wysoki koszt rozwiązań umożliwiających pracę równoległą.

  • Brak zaawansowanych systemów wpływa na współpracę z podwykonawcami podczas procesu projektowania i wdrażania produktu. Jak wynika z badania, połowa firm współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Co trzecia firma wykorzystuje do tego celu jedynie komunikatory, a 18% korzysta z aplikacji wchodzących w skład pakietu biurowego. Wskazuje to na brak odpowiednich, zaawansowanych narzędzi, które pozwoliłyby na zabezpieczenie danych, a także ustrukturyzowanie i przyspieszenie współpracy.
  • Tylko 19% badanych firm produkcyjnych korzysta z oprogramowania PLM. Respondenci korzystający z systemów PLM wskazują na kluczowe zalety tych rozwiązań: koordynację działań projektowych (58%), lepsze zarządzanie informacją o produkcie (58%), planowanie działań związanych z rozwojem produktu (53%) czy niższe koszty prac projektowych (47%). Wskazują też na następujące bariery wdrażania rozwiązań PLM: wysokie koszty wdrożenia (49%) oraz brak specjalistów w firmie, którzy potrafią obsługiwać systemy PLM (46%). Raport wskazuje, że istniejące bariery wdrożeniowe mogą zostać wyeliminowane przez rozwiązania chmurowe, które oferują skalowalność, specjalistyczne wsparcie, możliwość szybkiego reagowania i minimalizacji nakładów inwestycyjnych.

W ramach badania zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Pełna wersja badania (w języku polskim) jest dostępna pod następującym linkiem.

Badanie Dassault Systemes infografika1

[1]Badanie, zatytułowane "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce", zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.


Zobacz także

Tirsped najdynamiczniej rozwijającą się firmą TSL w Polsce
52 tony niezbędnej pomocy medycznej trafia do Ukrainy
Nowość od Silny&Salamon – stół Detab DG Flex Feeder
System WMS w dystrybucji artykułów medycznych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Platforma 3DEXPERIENCE w „EVolutive Facilities” (EVF)
Francuskie porozumienie na rynku technologii chmurowych
1 na 5 pracowników ma trudności z nauką systemów
Nowa wizja symbolu Paryża według Dassault Systèmes

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów