Przejdź do artykułu
2021-08-09 | W magazynie

Futurelogistyka

Intralogistyka rozwija się równie szybko, jak przybywa nowoczesnych magazynów. Nowym rozwiązaniom sprzyjają technologie. Z pewnością za kilka, kilkanaście lat magazyny będą wyglądać nieco inaczej niż dzisiaj. Właściwie jak?

Autonomia, technologia, oprogramowanie i rozwiązania holistyczne są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek – tłumaczyła niedawno przyznanie nominacji tegorocznego rankingu IFOY Anita Würmser, przewodnicząca jury. Należy sądzić, że właśnie nowatorskie, w znacznym stopniu zautomatyzowane, proekologiczne rozwiązania będą dominować w magazynach przyszłości.

Autonomiczne środki transportu, regały automatyczne, roboty i coboty, pojazdy specjalne oraz oprogramowanie – to wszystko trafiać będzie do nowych magazynów w najbliższych latach. Wiele rozwiązań wykorzystywać ma technologię IoT (ang. Internet of Things, Internet Rzeczy), jak również sztuczną inteligencję (AI, ang. artificial intelligence). To one przyśpieszają poszczególne procesy, jak również ułatwiają obsługę, ale też zwiększają bezpieczeństwo. Sprawdzaliśmy, jak magazyny przyszłości widzą uczestnicy rynku?  

COVID zmienił krajobraz

Co do tego, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na podejmowanie decyzji o wykorzystaniu w magazynach inteligentnych rozwiązań nie ma wątpliwości m.in. Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny, SEGRO. Jego zdaniem pandemia tylko przyśpieszyła rynkowy trend związany z rozwojem inteligentnych rozwiązań, a klienci dostrzegają więcej korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. – Już od kilku lat odnotowujemy w SEGRO konsekwentny wzrost zainteresowania klientów nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu PropTech. Wynika to z chęci optymalizacji zasobów i budżetu, a także z trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem, co opłaca się nie tylko wizerunkowo, ale również biznesowo – mówi W. Witczak.

Trzy główne tendencje, które przyśpieszają wdrożenia nowych rozwiązań w magazynach, dostrzega Marta Glinka, Director, Head of Property Management w Polsce, Prologis. Pierwsza to właśnie pandemia, a ściślej jej skutki: lockdown i zwiększona absencja, która zachwiała płynnością operacji i podkreśliła problem z dostępnością pracowników (branża musi mieć technologie, dzięki którym przejdzie „suchą stopą” przez podobne perturbacje w przyszłości). – Druga rzecz jest ściśle z tym związana – podczas pandemii sprzedaż on-line nadspodziewanie szybko poszybowała, a operacje e-commerce wymagają trzykrotnie większych nakładów pracy niż tradycyjna logistyka. Z analiz naszego Działu Badań wynika, że zazwyczaj łączy się to z zatrudnieniem ponad 3 osób na każde 100 m2 powierzchni. Roboty pomagają w pakowaniu, kompletacji, paletyzacji czy w przewozie ciężkich ładunków. Z kolei stacjonarne rozwiązania zwiększają wydajność powierzchni magazynowej. Ma to kluczowe znaczenie dla e-commerce w sytuacji, gdy chce się być jak najbliżej klienta końcowego, a podaż powierzchni logistycznych w strategicznych miejskich lokalizacjach nie jest wystarczająca – dodaje M. Glinka.

Jesper Sonne Thimsen, Dyrektor Sprzedaży w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mobile Industrial Robots, zwraca uwagę natomiast na to, jak wymogi bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego, w niektórych przypadkach zamknięcia fabryk, utrudnienia w transporcie spowodowały, że firmy szukały nowych rozwiązań. Pandemia pokazała, jak ważna jest elastyczność oraz możliwość skalowania działań. – Roboty AMR wykonują różne misje transportowe, samodzielnie tworzą mapę otoczenia, a za pomocą górnych modułów i innego wyposażenia można je włączyć do większości procesów związanych z transportem wewnętrznym, ale także np. dezynfekcją – dodaje J.S. Thimsen.

Daniel Dominiak, Product Manager Anteeo WMS, Software Solutions, zastrzega, że sytuacja związana z pandemią jest nieprzewidywalna ze względu na bardzo dynamiczną zmienność decyzji oraz obostrzeń, do których społeczeństwo musi się dostosować. – Duża ilość kompletowanych zamówień na niewielkie ilości SKU wymaga wprowadzenia rozwiązań, które zautomatyzują, usprawnią oraz przyśpieszą realizację operacji dla wymagających klientów detalicznych. Wdrożone rozwiązania muszą zapewnić możliwość integracji z systemami zewnętrznymi jednocześnie pozwalając analizować np. rotacyjność produktów w zależności od sezonu, co przekłada się na wartość dodaną dla przedsiębiorstwa – tłumaczy D. Dominiak. 

E-handel motorem zmian

Wiadomo, że to branża e-commerce jest głównym motorem zmian, wszak to w przypadku e-handlu tak olbrzymie znaczenie ma czas, a skracanie operacji magazynowych nabiera szczególnego znaczenia. Marek Kuropieska, Prezes Zarządu, Aspekt, przypomina, że dzięki inteligentnym rozwiązaniom można usprawnić kluczowe procesy w obszarze całego łańcucha logistycznego i dzięki temu zminimalizować ilość błędów, a co za tym idzie – zmniejszyć starty finansowe.

Branża e-commerce w dużej mierze ma wpływ na rozwój i implementację inteligentnych rozwiązań w innych obszarach rynkowych, co oceniam pozytywnie. Dzięki tym rozwiązaniom można analizować m.in. sezonowość dostaw, wielkość i wagę zamawianych produktów oraz to, które produkty najczęściej kupowane są w pakietach, co przekłada się na logistykę w magazynie. Możemy zapewnić płynny przepływ towarów bez zbędnych zapasów lub zorganizować przestrzeń i ułożyć towar tak, by dostęp do niego był jak najszybszy – dodaje nasz rozmówca.

W. Witczak (SEGRO) prognozuje, że w tym roku tempo rozwoju e-commerce prawdopodobnie zostanie utrzymane (w ub.r. wartość polskiego rynku handlu on-line osiągnęła wartość ok. 100 mld zł). W parze z zapotrzebowaniem na e-commerce’owe przesyłki i sprawną logistykę na ostatniej mili idzie rozwój magazynów. Do obsługi sektora e-handlu potrzebne są specjalistyczne obiekty ulokowane blisko klientów końcowych (m.in. w pobliżu lub w granicach aglomeracji), dobrze zaprojektowane pod kątem poszczególnych etapów łańcucha dostaw, od zapakowania przesyłki po otrzymanie zwrotu. – W najbliższych latach zaobserwujemy rosnący nacisk na szybką dostawę do klienta: next day delivery, czasami nawet same day delivery. Osoba kupująca w sieci nie chce czekać na towar zbyt długo, a młodsze pokolenia są jeszcze bardziej niecierpliwe i wymagające wobec e-sklepów. Obserwujemy to m.in. w sektorze e-grocery, który przed pandemią jako standard oferował dostawy zamówień w ciągu kilku dni, dzisiaj coraz więcej firm proponuje, że zakupy zostaną dostarczone w 10–30 minut – mówi W. Witczak.

Jerzy Greblicki, Doradca Zarządu ds. Przemysłu 4.0, AIUT, jest zdania, że e-commerce z uwagi na swoją specyfikę ma szansę stać się swoistym motorem napędowym dla wdrażania rozwiązań automatycznych wykorzystujących technologię IoT, która już dziś wspiera pracę autonomicznych robotów mobilnych. Dzięki czujnikom ruchu i informacjom z systemu zarządczego, AMR – takie jak AIUT Formica, widzą ścieżki transportowe, inne pojazdy, same się nawigują, mogą też zmienić trasę, na której wystąpił nagły problem. Czujniki w magazynach mogą informować system o temperaturze, wilgoci, jakości powietrza w danych strefach, co będzie miało znaczenie dla branży spożywczej.

J.S. Thimsen (MiR) podkreśla, że jeśli chodzi o automatyzację, to podlegają jej czynności powtarzalne i monotonne, np. procesy transportowania skompletowanych towarów do miejsc pakowania, procesy związane z sortowaniem czy paletyzacją, ale nowoczesne rozwiązania są uniwersalne. Przykładem są autonomiczne roboty mobilne czy roboty współpracujące – można je zastosować w różnych obszarach i aplikacjach, programowanie jest proste, a możliwości komunikacji z innymi systemami czy czujnikami bardzo dobrze rozwinięte. W sektorze e-commerce istotna jest także możliwość pracy w trybie całodobowym, przy zachowaniu efektywności kosztowej.

Nie mamy się czego wstydzić?

Już dziś wiele polskich magazynów nie wygląda gorzej niż ich zachodnioeuropejscy odpowiednicy. – Nie ustępujemy pod względem technicznym naszym kolegom z Europy Zachodniej, najlepsze światowe rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, a naszą – Aspektu – rolą, jest dostarczać informacje o nowościach oraz planować i realizować wdrożenia na poziomie, którego pozazdrościłby sąsiad zza zachodniej granicy – podkreśla M. Kuropieska (Aspekt), zaznaczając, że zarówno jeśli chodzi o dostępność, jak i mnogość oraz zakres wdrożeń możemy się porównywać z innymi krajami. Jest wiele przykładów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, jest też nadal wiele do zrobienia.

AdobeStock 209738193

Polskie magazyny zmieniają się na naszych oczach. Zaawansowane technologicznie budynki odpowiadają na potrzeby klientów, zwiększając efektywność i optymalizując procesy. – Mówiąc o PropTechu nie mówimy tylko o high-techowych technologiach rodem z przyszłości, ale także o codziennych usprawnieniach, jak systemy odczytywania tablic rejestracyjnych, które skracają czas wjazdu do parku z dwóch minut do dwóch sekund. Tutaj na krok nie ustępujemy zachodnim sąsiadom, a wręcz czasami dużo szybciej podejmujemy decyzje o implementacji nowoczesnych technologii – dodaje W. Witczak (SEGRO).

Jakub Kownacki, CTO, ISS RFID, twierdzi nawet, że coraz częściej to my jesteśmy pionierami wdrażania nowych technologii w magazynach, stanowiąc przykład, jak poprawnie to robić. Dominują tu duże marki i firmy posiadające kapitał inwestycyjny, ale tych wdrożeń z roku na rok jest coraz więcej.

Janusz Gutowski, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, AXI IMMO, jest przekonany, że każda nowa akwizycja powierzchni magazynowej przez międzynarodową firmę zbliża nas do rozwiązań stosowanych na Zachodzie. – Inwestycje w Polsce takich gigantów, jak np. Amazon czy eBay, z pewnością przyniosą pewnego rodzaju powiew świeżości, a sposób funkcjonowania czy wykorzystane technologie w tych magazynach wyznaczą nowe trendy – dodaje J. Gutowski.

Bardziej krytycznie ocenia sytuację J. Greblicki (AIUT), twierdząc, że wprawdzie na polskim rynku zainteresowanie rozwiązaniami z dziedziny automatyzacji i robotyzacji procesów logistycznych w magazynach jest mocno zauważalne, chociaż wciąż ilość zapytań nie przekłada się na ilość zamówień. – Inwestorzy rozpoznają rynek, który szybko odpowiedział na potrzeby przedsiębiorców, ale wciąż czuć ostrożność w podejmowaniu decyzji o wdrożeniach rozwiązań. Czas wzmożonych inwestycji w automatyzację magazynów przed nami. Szacuje się, przyszły rok otworzy nowy rozdział inwestycji w magazyny 4.0, czego potwierdzeniem są również nasze rozmowy z klientami – dodaje J. Greblicki. Opinię tego rodzaju podziela Krzysztof Nowakowski, Sales Manager, Kardex Polska. – Porównując ilość wdrożeń zaawansowanych systemów, jesteśmy jeszcze daleko za Europą Zachodnią. Istnieje jednak mocny trend dotyczący rozwoju takich aplikacji w Polsce, pozwalający przewidywać szybkie doganianie bardziej rozwiniętych obszarów Europy. Kierunek ten pokazuje także wyzwania stojące przed systemami szybkiego reagowania na nieprzewidziane przestoje oraz zdalne (w największym możliwym stopniu) usługi serwisowe dotyczące zarówno sprzętu, jak i oprogramowania magazynowego – konkluduje K. Nowakowski.

Kluczowe zarządzanie

Rosnąć będzie znaczenie sprawnego zarządzania magazynami, coraz powszechniejsze WMS-y zyskują nowe funkcje. D. Dominiak (Software Solutions) zwraca uwagę na to, że zarządzanie procesami magazynowymi obiera kierunek pełnej automatyzacji od zakupu do momentu dostarczenia paczki dla zamawiającego, poprzez pełną integrację sklepów internetowych, systemów ERP, automatyki przemysłowej oraz robotyki wraz z awizacją przesyłek kurierskich.

Dzięki nowym technologiom jesteśmy w stanie udoskonalać dostępne narzędzia do zarządzania procesami (np. WMS Rewista), tak aby sztuczna inteligencja de facto za nas decydowała i wyciągała wnioski, analizując setki tysięcy danych i eliminując błędy do minimum. Producenci urządzeń także dążą do tego, aby ich rozwiązania łączyły się z Przemysłem 4.0 i idącymi za nim innowacjami. Przykładem tutaj mogą być urządzenia ubieralne z kategorii IoT od Zebra Technologies czy ProGlove, które wspierają biznes w optymalizacji jego codziennego funkcjonowania – mówi M. Kuropieska (Aspekt).

J.S. Thimsen (MiR) podkreśla, jak szybko przybywa autonomicznych robotów mobilnych. – Często firmy wdrażają floty złożone z wielu robotów, w przypadku naszych robotów zarządzane za pomocą oprogramowania MiR Fleet z poziomu urządzenia mobilnego lub komputera – mówi J.S. Thimsen. Współpracujące, autonomiczne roboty mobilne można dostosować do procesu i przewożonych ładunków za pomocą górnych modułów, wózków, podnośników do palet; mogą pracować przy przenośnikach lub z ramionami robotycznymi. Oprogramowanie można zintegrować z już istniejącymi systemami, w tym do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania magazynem (WMS) czy produkcją (MES).

MiR250 Hook

Na to, że cyfryzacja i upowszechnienie sieci 5G umożliwi nam wejście do kolejnej rewolucji przemysłowej określanej jako Przemysł 4.0, zwraca uwagę J. Gutowski (AXI IMMO). Zwiększenie możliwości wykorzystania danych pozwoli na wydajniejszą kontrolę załadunku i śledzenie zasobów, a następnie ich transport. – Spodziewamy się nowych aplikacji do pomiaru efektywności procesów logistycznych, monitorowania urządzeń produkcyjnych w cyklu ich użyteczności a następnie konserwacji. Duże znaczenie będzie miało zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi J. Gutowski.

M. Glinka (Prologis) zwraca uwagę na to, że mobilne roboty i autonomiczne wózki widłowe przemieszczające się po magazynie robią wrażenie, ale wiele wdrożeń w magazynach odbywa się nieco za kulisami lub są to innowacje, które być może nie wyglądają spektakularnie, ale kluczowe dla sprawnych i oszczędnych operacji klientów. Przykładem są europejskie projekty Prologis z zakresu Smart Building. – Każdy taki budynek posiada infrastrukturę IT z dostępem do Internetu i dostęp do instalacji elektrycznej na poziomie stropu. Dzięki temu możemy wyposażyć magazyn w Wi-Fi, kamery, ręczne skanery i inne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo, analizę danych i automatyzację. Możliwości są bardzo szerokie – spójrzmy na systemy LED. Połączenie ich z czujnikami ruchu, które włączają i wyłączają oświetlenie zależnie do ruchu pracowników w magazynie pozwala zredukować zużycie energii o 50% w porównaniu ze standardowym – i tak energooszczędnym – oświetleniem LED. Do tego pozwala gromadzić dane o sposobie korzystania z powierzchni. Inny przykład – instalujemy trwałą infrastrukturę światłowodową, której typowy okres eksploatacji przekracza 20 lat, więc może służyć kolejnym najemcom. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym technologia światłowodowa pobiera mniej mocy, co zmniejsza zużycie energii u klienta i wpływ jego działalności na środowisko – wylicza M. Glinka.

J. Greblicki (AIUT) zastrzega, że nowe narzędzia do zarządzania logistyką wewnętrzną i produkcją pożądane są zwłaszcza przez duże przedsiębiorstwa, gdzie skala oraz złożoność cykli dostaw niejako wymuszają doskonalenie procesów. Technologie Internetu Rzeczy są i będą nieodzownym budulcem inteligentnych magazynów. IoT z definicji umożliwia bowiem funkcjonowania globalnej sieci połączeń, pozwalając na stworzenie spójnego ekosystemu magazynu. Taka sieć swoim zasięgiem może objąć procesy, przedmioty, dane środowiska pracy, a nawet ludzi – dostarczając informacji m.in. o rzeczywistym ruchu w magazynie, statusie zadań, stanie magazynowym czy kondycji robotów oraz maszyn przemysłowych. – Rozwiązania IoT pozwalają nam gromadzić dane o rzeczywistym stanie magazynu, wykorzystując technologie komunikacji bezprzewodowej i wprowadzać m.in. zaawansowane autonomiczne systemy logistyczne, jak AIUT Qursor, zdolne zarządzać pracą robotów mobilnych typu AMR Formica – bez bieżącej obsługi operatora. To właśnie wizja magazynu przyszłości, którą jako integrator pomagamy realizować – dążeniem jest autonomia pracy magazynu – dodaje J. Greblicki.

W opinii J. Kownackiego (ISS RFID) kluczowe znaczenie w przyszłości będą miały robotyzacja i automatyzacja. Zarówno mechaniczna, jak i software’owa. – Automatyczne wydawanie produktów, analityka i analiza, gdzie znajdują się towar w danej chwili, jak do niego najłatwiej i najlepiej trafić. Poza tym rozwija się automatyzacja poruszania się po magazynie – konkluduje J. Kownacki.

O tym, że teraz już na etapie projektu deweloperskiego uwzględnia się rozwiązania, dzięki którym obiekty powstają sprawniej i są bardziej ekologiczne przypomina W. Witczak (SEGRO). Coraz częściej pojawiają się również „zielone powierzchnie”, takie jak ściany pokryte roślinnością, które pochłaniają dwutlenek węgla czy zanieczyszczenia (m.in. w jednym z obiektów SEGRO w Londynie). – SEGRO rozpoczęło już współpracę z dostawcą energii ze źródeł odnawialnych. Istotne jest także projektowanie łańcuchów dostaw tak, aby były ekologiczne – skracanie poszczególnych etapów poprzez ulokowanie magazynu bliżej klienta końcowego czy też wykorzystywanie pojazdów przyjaznych środowisku, takich jak autonomiczne vany i samochody napędzane energią elektryczną. W SEGRO wdrażamy projektowanie budynków z wykorzystaniem Building Information Modeling oraz zarządzanie nimi z wykorzystaniem Building Management System, który wspiera systemy automatycznego sterowania w obiektach, w szczególności tych spod szyldu „smart” – dodaje W.Witczak.

AI – marzenie, czy rzeczywistość?

Sztuczna Inteligencja to dziedzina informatyki skupiająca się na tworzeniu samouczących się maszyn, robotów, a także oprogramowania reagującego podobnie jak człowiek. AI ma już całkiem spory wpływ na sektor logistyczny (wpływa na standardowe praktyki w logistyce, analizuje np. ogromne ilości danych, które generowane są przez systemy WMS czy TMS), a lista rozwiązań rosnąć będzie z każdym rokiem. Zasadniczo AI odnosi się do urządzeń lub systemów, które proaktywnie i przewidywalnie radzą sobie z danymi oraz impulsami z otoczenia. Pozwala to np. wykryć pewne powtarzające się wzorce zachowań klientów i dostawców oraz uzyskać informacje, np. które z towarów są najczęściej kompletowane razem, a które najczęściej zamawiane.

AdobeStock 280235281

K. Nowakowski (Kardex Polska) przypomina, że o ile AI to wciąż rozwijająca się gałąź w branży magazynowej, toIIoT (Industry Internet of Things) jest już dość mocno ukształtowany i od dłuższego czasu obecny. – Nie należy pomijać rozwoju obydwu kierunków, gdyż wspierają się one i uzupełniają, tworząc obraz pełnego rozwiązania dla wymagających klientów – mówi przedstawiciel Kardex Polska.

W to, że zarówno AI jak i IIoT będą mieć wpływ na wygląd magazynu przyszłości, nie wątpi też M. Kuropieska (Aspekt). – Jeśli IIoT w przyszłości połączymy ze sztuczną inteligencją oraz powstającą infrastrukturą i możliwościami sieci 5G, to będziemy mogli pracować wydajniej oraz wygodniej, jeszcze lepiej zrozumiemy konsumentów, zachodzące procesy, lepiej zidentyfikujemy zdarzenia i będziemy mogli szybko reagować w celu natychmiastowej i precyzyjnej optymalizacji – podkreśla nasz rozmówca.

Podobną opinię prezentuje J. Gutowski (AXI IMMO), podkreślając, że zarówno dostawcy jak i odbiorcy rozwiązań są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z dostępu do danych, które pomogą w bardziej wydajnym zarządzaniu procesami magazynowymi przy spodziewanym ograniczeniu kosztów operacyjnych. – Dla przykładu, już dziś wiele miejsca poświęcamy optymalizacji energetycznej i ograniczeniu poboru energii. Coraz więcej najemców oczekuje wprowadzania rozwiązań umożliwiających lepszy monitoring i wykorzystywanie danych do przewidywania tendencji rynkowych. Nie ma także uczestnika rynku, który nie zwracałby uwagi na procesy związane z bezpieczeństwem i umiejętną predykcja zagrożeń – dodaje J. Gutowski.

Rozwiązania automatyzujące i robotyzujące procesy – wsparte również IoT i AI – są dostępne na rynku i mówię o tym z pełnym przekonaniem, gdyż takie właśnie rozwiązania dostarcza AIUT. Jednak faktycznie, skala inwestycji na polskim rynku jest jeszcze mała, np. w porównaniu do rynków zachodnich. Obecnie największe światowe platformy handlu elektronicznego korzystają już ze zautomatyzowanych, zrobotyzowanych centrów logistycznych w Polsce – informuje J. Greblicki (AIUT) dodając, że w większości przedsiębiorstw mamy jednak jeszcze do czynienia z magazynami częściowo zautomatyzowanymi lub ręcznymi, co nie pozwala na taką dynamikę realizacji zamówień, którą zapewnia magazyn automatyczny, gdzie systemy transportowe wsparte IoT bezbłędnie dostarczają towary z regałów do stacji operatorskich z prędkością nawet 6 m/sek. Wysokie tempo wydań to tylko jedna z zalet inteligentnej automatyzacji.

J. Kownacki (ISS RFID) posługuje się innym przykładem: coraz więcej firm wykorzystuje np. IIoT do śledzenia pojemników zwrotnych na bazie technologii RFID, wdraża systemy RTLS do lokalizowania elementów. Dodatkowo obie technologie wspierają procesy kompletacji, a AI służy jeszcze wsparciem w działaniach optymalizacyjnych i zarządzaniu zautomatyzowanymi elementami.

To, że inteligentne budynki zdecydowanie działają na rzecz środowiska podkreśla natomiast M. Glinka (Prologis). Przykładem jest DC4 w Eindhoven w Holandii, w którym pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną do wprowadzania ciepła z otoczenia do budynku lub wyprowadzania go na zewnątrz. Dzięki temu ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja magazynu nie wymagają użycia paliw kopalnych. – Z kolei w budowanym właśnie pod Paryżem budynku Moissy 2 inteligentny system magazynowania energii cieplnej w odwiercie przyczyni się do 30-procentowej dekarbonizacji obiektu. Latem ciepło magazynowane jest pod ziemią i wypompowywane z powrotem do budynku na potrzeby ogrzewania w zimie. Sposób wydaje się prosty, ale stoją za nim przełomowe technologie – tłumaczy M. Glinka.

W. Witczak (SEGRO) zwraca natomiast uwagę na to, że już teraz jednym z widocznych trendów jest wykorzystanie rozwiązań na bazie chmury, co przekłada się na cyfryzację codziennej pracy na każdym szczeblu (aplikacje w smartfonach wspierają zarówno property managerów, jak i pracowników ochrony obiektu). Przykładem wdrożonej ostatnio w parku SEGRO innowacji, która szczególnie dobrze pokazuje możliwości nowych technologii, jest system wspierający monitorowanie prawidłowego parkowania. – Pracownik ochrony, robiąc obchód, korzysta z aplikacji w smartfonie: aplikacja robi zdjęcia samochodów i sprawdza, do którego klienta jest przypisany dany pojazd, czy jest zaparkowany na odpowiednim miejscu oraz w prawidłowy sposób. Jeśli coś się nie zgadza, aplikacja wysyła do klienta automatyczną wiadomość z prośbą o przeparkowanie samochodu. Podobnych innowacji w obiektach SEGRO nie brakuje. Standardowymi rozwiązaniami w naszych parkach są m.in.: system monitoringu mediów w chmurze czy ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybryd. W planach mamy kolejne innowacje odpowiadające na potrzeby naszych klientów, pracujemy między innymi nad paneuropejskim programem związanym z fotowoltaiką – konkluduje W. Witczak.

Michał Jurczak

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Magazynowanie i Dystrybucja – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Jak e-commerce zmienił logistykę?
Co-packing – co można dodać do towarów w magazynie?
Dlaczego warto o to zadbać?
Smart fabryka to nadal wizja, czy już rzeczywistość?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

AXI IMMO wprowadza strategię Zrównoważonego Rozwoju
Raben dofinansuje jedną z ekologicznych inicjatyw
Automaty paczkowe nowej generacji przyszłością rynku
Sportisimo wybiera systemy firmy Consafe Logistics
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA