2019-12-06 | W magazynie

Szyte na miarę

Pośpiech w połączeniu z dużą rotacją produktów, zwłaszcza w takich branżach, jak spożywcza, może skutkować ryzykiem wypadku. Połączenie rozwiązań systemowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb może się okazać jedyną skuteczną alternatywą, która zabezpieczy nie tylko przed utratą mienia, ale i życia ludzkiego.

Problem był poważny. Tym bardziej warto podkreślić, że żadna inna firma, poza Anter System Polska, nie zaproponowała konkurencyjnego rozwiązania z uwagi na brak opracowanego systemu skutecznie zabezpieczającego przed wystąpieniem niebezpieczeństwa. Wyzwań było sporo, ale kluczem do opisanego poniżej sukcesu okazało się posiadane doświadczenie oraz dostępne zasoby i możliwości produkcyjne, spersonalizowane pod konkretne wymagania.

Problem:

Do Anter System Polska zwrócił się klient, potentat z branży spożywczej, z problemem wypadków z udziałem pieszych i wózków widłowych w momencie przekazywania towarów z obszaru logistyki na obszar produkcyjny. Istniało ryzyko wypadku i kolizji w sytuacjach, w których operator wózka widłowego, pracując często w pośpiechu, zbliżał się niebezpiecznie blisko do operatora produkcji, który odbierał materiał wózkiem paletowym.

Niebezpieczeństwo kolizji wzrastało przy wzmożonym ruchu produkcyjnym, w sytuacjach, kiedy w tym samym czasie pracowało kilka wózków widłowych oraz była uruchomiona winda towarowa, z której również odbywał się przeładunek.

Zadanie

Oddzielenie strefy produkcyjnej od logistycznej, a przy tym jednoczesne umożliwienie przekazywania w bezpieczny sposób surowców i towarów ze strefy magazynowej na produkcyjną. Celem było opracowanie niezawodnego rozwiązania, które z uwagi na ciągłą produkcję nie będzie wymagało serwisowania. Warunek kontynuacji pracy był istotny z uwagi na kosztowne przestoje produkcyjne.

Realizacja

Firma Anter System Polska, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, a następnie dokonaniu analizy i testów, zaproponowała klientowi wdrożenie indywidualnego projektu lekkich bram przesuwnych Slide Gate. Są one wykonane z polimerowych tworzyw sztucznych i mogą tworzyć śluzy kompatybilne z modułowym systemem Barier BauC2 HD+ oraz bramkami uchylnymi VA wraz ze znakami ostrzegawczymi.

Istota rozwiązania polegała na wydzieleniu bezkolizyjnych stref bezpieczeństwa. Obecnie w momencie otwarcia bramy, która umożliwia wjazd operatorowi wózka widłowego, automatycznie zamyka się brama wjazdowa dla pracowników produkcji. Operator wózka widłowego pozostawia materiał w bezpiecznej, wspólnej strefie. Po wyjeździe zamyka się brama strefy magazynowej, przy jednoczesnym otwarciu bramy w strefie produkcyjnej, tak aby materiał pozostawiony w bezpiecznej strefie został odebrany przez pracowników produkcji.

Efekt

Bramki Slide Gate ograniczyły do zera ryzyko przypadkowego pojawienia się na tym samym obszarze pieszego i wózka widłowego. Jednocześnie w obszarze bezpiecznej strefy mogą pracować jednocześnie trzy wózki widłowe. Dzięki temu zakład nie traci na wydajności.

Skutki

System okazał się efektywny i łatwy w utrzymaniu czystości, a dzięki zastosowaniu napędu ręcznego praktycznie niezawodny. Dodatkowo nie występują problemy związane z awariami elektrotechnicznymi czy przerwami w dostawie prądu. Sam mechanizm bramki jest jednocześnie barierą ochronną, która zabezpiecza pracowników przed przypadkowym błędem operatora wózka widłowego.

Opisany przykład pokazuje, że warto szukać rozwiązań dopasowanych do konkretnego przeznaczenia. Takowe oferuje Anter System Polska oferującbariery wysokiego składowania towaru typu Wall Protection, które służą do maksymalnego zabezpieczenia obszarów produkcyjnych i magazynowych na różnych wysokościach. W portfolio firmy dostępne są także bariery regałowe, m.in.typu TX HD+, będące doskonałą ochroną najbardziej wrażliwych części regałów magazynowych oraz maszyn, Dostępne są także odbojnice regałowe typu Protector HD+ zabezpieczające konstrukcję regału poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia kolizji. Dużą popularnością cieszą się również bariery VO HD+ oraz bariery DE, a także bariery Pedestrian HD+, BauC HD+, BauC2 HD +. Te ostatnie są wykorzystywane podczas wyznaczania ciągów komunikacyjnych. Osobne typy barier, m.in.: bariery Baum SO HD+ służą do ochrony drzwi, bram i pozostałych przejść. Natomiast bariery typu Gate Protector, sprawdzają się, chroniąc bramy wjazdowe przed uszkodzeniami, które mogą powstać wskutek błędów operatorów pojazdów. Na koniec warto też wspomnieć o ochronach kolumn RAL2, RAL3 i Barrel, które stanowią zabezpieczenie słupów konstrukcyjnych czy latarni, jak również o barierach wyjmowanych BISF HD+ stosowanych do ochrony ścian rozdzielni. 

Dużym atutem wymienionych barier wykonanych z tworzywa, oprócz ekstremalnej odporności na uderzenia, jest ich modułowy charakter. Dzięki temu mogą być one w dowolny sposób rozbudowywane, modyfikowane i przenoszone.


Zobacz także

Sposób na niższe koszty transportu w sieciach handlowych
Oprogramowanie logistyczne firmy Remmert zwiększa rentowność w systemie magazynowym
Tomasz Baryła, Prezes Zarządu Anter System Polska Sp. z o.o. w rozmowie z Łukaszem Mikołajczakiem.
Warto inwestować w bezpieczną i komfortową pracę magazynierów kompletujących zamówienia
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Bariery ochronne zwiększające powierzchnię składowania towarów
Podpory pod naczepy umożliwiają bezpieczny załadunek
Wall Protection – polimerowe zabezpieczenia ochronne do magazynów i hal przemysłowych
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA