2019-06-13 | W magazynie

Nie idź na skróty!

Dynamiczny rozwój branży hal namiotowych w Polsce i w Europie wynika niewątpliwie z zalet, jakie są związane z tą technologią. Możliwość postawienia w kilka dni magazynu o powierzchni nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych za ułamek kosztów tradycyjnie budowanej hali przemawia do wyobraźni inwestorów. Ryzyko wyboru niesolidnego dostawcy, który oferuje hale projektowane niezgodnie z obowiązującymi normami, może się jednak okazać kosztowne.

Hale namiotowe formalnie są obiektami tymczasowymi, które jeśli zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, jednoznacznie nakładającym obowiązek stosowania odpowiednich norm, mogą funkcjonować jako wieloletnie obiekty (trwałość minimum 10 lat) trwale związane z gruntem, np. jako hale magazynowe. Warto dodać, że w przypadku czołowych producentów europejskich, do których zalicza się firma Pol-Plan, są to także wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe czy też przemysłowe o rozpiętości do 50 m, wysokości do 15 m i dowolnej długości, przystosowane do dużych obciążeń wiatrowych i śnieżnych nawet 350 kg/m2.

Namioty jak hale

Funkcjonalność i wyposażenie hal namiotowych przeznaczonych do użytkowania jako stałe magazyny w niczym nie ustępują tradycyjnie budowanym halom. Najbardziej zaawansowana wersja hali namiotowej może być wyposażona w doki załadunkowe, drzwi, okna, bramy, systemy wentylacji i ogrzewania, orynnowanie. Ściany z płyty warstwowej z pianką termoizolacyjną i dach pompowany z PCV zapewniają lepszą termoizolację w stosunku do podstawowej opcji poszycia ścian z PCV lub blachy trapezowej. Łącząc hale namiotowe bez poszycia ścian wewnętrznych, można uzyskać rozległe kompleksy magazynowe. W ten sposób firma Pol-Plan zrealizowała dla francuskiej firmy Isol-Pro kompleks magazynowy, składający się z połączonych trzech hal o wymiarach 25x40x5 m z poszyciem ścian zewnętrznych z płyty warstwowej. Zdumiewa czas realizacji takiej hali o łącznej powierzchni 3000 m2. To zaledwie kilka dni! Wewnętrzne filary z profili aluminiowych stanowiące elementy nośne konstrukcji nie utrudniają aranżacji ułożenia towarów i manewrowania wózkami widłowymi.

W przypadku „zimnych magazynów”, w zależności od wymagań, poszycie ścian może być wykonane z trwałej tkaniny PCV lub blachy trapezowej, co w zupełności wystarcza do zabezpieczenia przed wiatrem i opadami. Interesującym przykładem zimnego magazynu jest hala magazynowa zrealizowana przez firmę Pol-Plan dla Deutsche Bahn w porcie szczecińskim. Hala o wymiarach 40x70x6 m z poszyciem z PCV służy do przechowywania m.in. rud metali i została specjalnie zaprojektowana, aby wytrzymać silne sztormy.

Nie ryzykujmy

Wieloletnie doświadczenie rynkowe Pol-Planu jasno dowodzi, że bezpieczne, wielosezonowe hale namiotowe powinny być dostosowane wytrzymałościowo do lokalnych obciążeń śnieżnych i wiatrowych, nawet jeśli zapis normy PN-EN 13782:2015, pozwala przyjmować zmniejszone obciążenie śniegiem o wartości 0,2 kN/m2. Korzystając z tego zapisu, przy założeniu usuwania pokrywy śnieżnej z dachu, która nie powinna przekroczyć grubości 8 cm, można realnie „odchudzić” konstrukcję hali namiotowej, co w oczywisty sposób wpływa na koszty. Okresy jesienno-zimowy i zimowo-wiosenny to czas wymagającego testu dla hal namiotowych. „Odchudzone” konstrukcje hal często nie zdają tego egzaminu. W wielu rejonach Europy mogą występować intensywne opady śniegu, których efektem jest zalegająca na dachu pokrywa śnieżna o grubości 10 cm nawet po jednej nocy. Łatwo można sobie wyobrazić czym to grozi.

hale namiotowe dach pompowany

„W dobrze pojętym interesie inwestora leży kwestia weryfikacji zgodności projektu hali namiotowej z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Aktualnie obowiązującą normą w projektowaniu hal namiotowych jest norma PN-EN 13782:2015, zgodnie z którą dokumentacja projektu powinna zawierać informacje o sprawdzeniu stateczności, wytrzymałości i bezpiecznym działaniu. Dokumentacje, w których powołane są nieaktualne normy 13782:2005, 13782:2007, należy zatem traktować jako co najmniej wątpliwe z prawnego punktu widzenia” – informuje mgr inż. Kamil Matuszewski, Dyrektor biura konstrukcyjnego Pol-Plan.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Argument dowolności stosowania Polskich Norm, których obowiązek stosowania został zniesiony ustawą o normalizacji, jest bezzasadny. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie zgodnie z rozdziałem V, § 204. dotyczącym bezpieczeństwa konstrukcji „Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji”.Natomiast art. 5. prawa budowlanego wskazuje, że „obiekt budowlany należy projektować i budować zapewniając m.in. spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”. Dotyczy to także tymczasowych obiektów budowlanych, które w świetle orzecznictwa sądowego są obiektami budowlanymi posiadającymi dodatkowe szczególne cechy – krótszy czas użytkowania oraz brak trwałego powiązania z gruntem. 

Szczególnym przypadkiem obiektów tymczasowych są omawiane w artykule wielosezonowe hale namiotowe, które mogą zostać zarejestrowane zarówno jako obiekty tymczasowe na 180 dni, jak i obiekty budowlane trwale związane z gruntem. Procedury prawne związane z budową namiotowej hali magazynowej, trwale związanej z gruntem są analogiczne jak w przypadku budowy innych budynków. Bezspornymi zaletami tej technologii są szybkość budowy i bardzo atrakcyjne koszty w porównaniu do tradycyjnie budowanych hal. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo konstrukcji hali namiotowej wynika bezpośrednio ze stosowania wymaganych prawem norm w procesie projektowania, produkcji i montażu hali.

*Artykuł promocyjny

Pol-Plan

ul. Wrocławska 42/44
62-060 Stęszew / Zamysłowo

hale@pol-plan.com.pl
www.pol-plan.com.pl

logo

 

 

 

 


Zobacz także

Nobels BV, polega na modułowej koncepcji automatyzacji firmy Remmert
Innowacje produktowe dla szybkiej i bezbłędnej kompletacji zamówień
Jak zautomatyzować procesy i uczynić z nich największy atut przedsiębiorstwa, wybierając technologie przyszłości?
Hi280: system półkowy, który rozwija się z firmą
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Czy hale namiotowe wyprą z rynku tradycyjne magazyny?
Eksperci radzą jakie koszty trzeba uwzględnić przy inwestycji w nowy magazyn?
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA