Przejdź do artykułu
2022-05-23 | Kaizen&Lean

Trudny wybór?

Usuwanie pozostałości farb, lakierów i tuszy z narzędzi używanych do ich nanoszenia przysparza nadspodziewanie wiele trudności. O ile samo oddzielanie świeżych zabrudzeń od pędzli, kubków czy pistoletów wydaje się sprawą prostą, o tyle kompleksowa organizacja tego procesu oraz wszechstronna analiza jego kosztów to kwestie dużo bardziej złożone.

Zastosowanie nowoczesnych płynów myjących umożliwia zmniejszenie zużycia oraz poprawę bezpieczeństwa

W większości zakładów do czyszczenia narzędzi lakierniczych wciąż używa się tradycyjnych mediów myjących bazujących na rozpuszczalnikach. Wydają się one skuteczne i niedrogie, jednak czy rzeczywiście są dziś najlepszym rozwiązaniem?

Pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę podczas analizy procesu czyszczenia narzędzi lakierniczych, jest charakterystyka środka myjącego. Te tradycyjne, oparte na rozpuszczalnikach, są łatwopalne i zawierają wysokie stężenie szkodliwych substancji, przede wszystkim lotnych związków organicznych (LZO), które muszą być usuwane systemami wentylacji. Środki te działają szybko, ale też szybko nasycają się lakierem czy farbą, co powoduje drastyczny spadek skuteczności, a przy tym konieczność czyszczenia w jednym zbiorniku tylko narzędzi zabrudzonych jednym kolorem farby czy lakieru. W efekcie nasycania się zabrudzeniami płyn trzeba często wymieniać, a przy pracy z różnymi odcieniami korzystać z kilku zbiorników. To sprawia, że środek czyszczący zużywany jest w wielkich ilościach, które – nie zapominajmy – trzeba również po zużyciu poddać kosztownej utylizacji.

Czy da się inaczej? Nowoczesne środki chemiczne opracowane do usuwania farb i lakierów, takie jak linia płynów PROLAQ L, pozwalają wyeliminować wszystkie wspomniane wyżej niedogodności. Płyny te nie są łatwopalne i zawierają znacznie zredukowaną ilość LZO, przez co nie wymagają stosowania wyciągów. Skuteczność mycia jest równie wysoka, jak w przypadku mediów tradycyjnych, a przy tym utrzymuje się przez długi czas – przy standardowym użytkowaniu wystarczy wymienić płyn myjący dwa razy w roku. To zasługa specyfiki tego płynu, którego korzyści maksymalizuje zastosowanie w urządzeniach z linii PROLAQ. Pozostałości lakierów i farb wprowadzane do kąpieli myjącej nie rozpuszczają się w niej, tworząc jedynie mieszaninę. Kilkustopniowy system filtracji umożliwia oddzielenie zabrudzeń od płynu, co wielokrotnie wydłuża jego żywotność i dodatkowo umożliwia czyszczenie narzędzi z farb czy lakierów o różnych kolorach w tej samej kąpieli myjącej.

Drugim aspektem jest organizacja stanowiska czyszczenia, a co za tym idzie – wybór metody czyszczenia narzędzi lakierniczych. W niektórych zakładach kubki czy pistolety myte są ręcznie w niewielkich zbiornikach. Liczne kuwety rozmieszczone na podłodze, w których namaczają się zabrudzone elementy, nie sprzyjają ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Nietrudno jest się potknąć, a pamiętajmy, że w przypadku środków opartych na rozpuszczalnikach mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, wymagającymi odpowiedniej wentylacji.

Nowoczesne zakłady stawiają dziś raczej na urządzenia czyszczące, których zastosowanie umożliwia tworzenie kompletnych, ergonomicznych stanowisk czyszczenia narzędzi lakierniczych. Przykładem jest ręczna myjka PROLAQ Compact, wyposażona w wytrzymałą szczotkę przepływową do usuwania zabrudzeń i pistolet na sprężone powietrze do suszenia wyczyszczonych elementów. Urządzenie nie potrzebuje zasilania elektrycznego i stanowi w pełni mobilne stanowisko mycia.

Fot. 2

PROLAQ Auto to hybrydowe urządzenie do czyszczenia automatycznego i ręcznego

Proces czyszczenia można również zautomatyzować dzięki urządzeniom, które mycie zabrudzonych elementów wykonują bez udziału operatora. Urządzeniem takim jest na przykład PROLAQ Auto – myjka wyposażona w zbiornik do automatycznego czyszczenia rozmontowanych części pistoletów lakierniczych, a także w zlew, w którym niezależnie od procesu automatycznego można wyczyścić potrzebne w międzyczasie części w sposób ręczny. Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne w przypadku częstych zmian koloru farby czy lakieru, powodujących konieczność równie częstego, dokładnego mycia używanego sprzętu. Oszczędność czasu jest niewątpliwą korzyścią płynącą z automatyzacji procesu czyszczenia.

Zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych technologii, takich jak urządzenia PROLAQ z dedykowanymi płynami myjącymi, umożliwia wielokrotne zmniejszenie zużycie środka czyszczącego oraz ilości odpadów, co dyskwalifikuje pozorne korzyści ekonomiczne tradycyjnych rozwiązań, płynące z niskiej ceny jednostkowej płynu na bazie rozpuszczalnika. Przy okazji następuje poprawa bezpieczeństwa w zakładzie, dzięki redukcji LZO i eliminacji łatwopalnego medium myjącego. Gdy do wymienionych korzyści dodamy komfort operatorów, wyposażonych w nowoczesne, ergonomiczne stanowiska pracy, PROLAQ jawi się jako idealna metoda usuwania farb, lakierów czy tuszy.

Małgorzata Tomczyk
Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o.


Zobacz także

Verizon Connect – wszechstronna platforma do zarządzania flotą pojazdów
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – wyzwania dla firm produkcyjnych
Jakie są perspektywy dekarbonizacji transportu logistycznego?
Jakie są przewagi lokalizacji magazynów w małych aglomeracjach?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Wywiad z Michałem Wojdatem, Marketing Managerem Segment Industry w firmie Essity
Produkty Tork w zgodzie z naturą
Obchody Światowego Dnia Higieny Rąk w toruńskim szpitalu
Innowacje marki Tork na targach STOM-TOOL

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów