2019-05-29 | Wymiana doświadczeń

Jak uzyskać zwrot podatku VAT w Słowacji?

Międzynarodowy transport wiąże się z opłatami drogowymi i dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za hotele czy użytkowanie telefonu. Koszty przejazdu przez Słowację można zredukować przez zwrot podatku VAT. Jak go otrzymać?

Przepisy zwrotu podatku VAT na Słowacji są regulowane ustawą nr 222/2004 Dz.U, która weszła w życie z dniem wstąpienia Słowacji do Unii Europejskiej, czyli 1 maja 2004 roku. Płatnikiem podatku są nie tylko duże firmy transportowe, ale również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, świadczące usługi transportowe. Niezależnie od rozmiaru działalności przejazd płatnymi odcinkami dróg objęty jest elektronicznym systemem poboru opłat dla pojazdów o masie własnej powyżej 3,5 tony. Przejazd wymaga zarejestrowania jednostki pokładowej OBU – to na jej podstawie następuje rozliczenie pokonanej trasy.                                                              

Wszelkie koszty związane z przejazdem można zredukować o zwrot podatku VAT. Słowacja nie wprowadziła podatku akcyzy, dlatego nie można też uzyskać jego zwrotu. Dużą pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT na Słowacji otrzymują posiadacze karty paliowej, dzięki której mają możliwość szybszego zwrotu podatku i fakturowania zbiorczego. Zobacz, za jakie towary i usługi może otrzymać zwrot podatku VAT.

Stawka VAT oraz wymagania stawiane fakturom

Na Słowacji obowiązują obecnie dwie stawki VAT – podstawowa 20% oraz obniżona 10%. Minimalna kwota podlegająca odpisowi podatku VAT w kwartale dla państw członkowskich Unii Europejskiej to 400 euro. Dla krajów spoza UE minimalna kwota podlegająca zwrotowi to 1000 euro w półroczu. Niezależnie od członkostwa minimalna kwota roczna to 50 euro.

Wymagania stawiane fakturom VAT na Słowacji dotyczą informacji na nich zawartych, a rodzaj informacji zależny jest od kwoty faktury. Każdy dokument o wartości przekraczającej 1600 brutto (kwot wyrażona w euro) przedstawiony do zwrotu podatku musi zawierać pełne dane firmy łącznie z identyfikacją podatkową. Kwoty na fakturze muszą obejmować wartości podatku, kwotę netto oraz brutto. Faktura musi mieć przypisany swój numer, datę jej utworzenia lub datę dostawy.

Wymagania stawiane fakturom do kwoty 1600 brutto są mniejsze. Na fakturze, poza danymi firmy i identyfikacją podatkową, musi zostać zawarta kwota brutto, stawka VAT oraz nazwa i rodzaj usługi.

Podobnie jest w przypadku rachunków, które również są honorowane na Słowacji celem zwrotu podatku VAT. Na rachunku, poza nazwą usługi, stawką podatku i kwotą brutto, musi znaleźć się pełna nazwa firmy.

Towary i usługi podlegające zwrotowi podatku oraz wyjątki

Słowacja oferuje bardzo szeroki zakres towarów i usług, które podlegają zwrotowi podatku VAT:

  • olej napędowy, płyny smary, części zamienne;
  • benzyna, autogaz, opony;
  • telefony, mapy, opłaty parkingowe;
  • wynajem samochodów, ciągników, naczep, samochodów osobowych oraz leasing;
  • opłaty drogowe, opłaty za autostrady (pojazdy do 3,5 tony wymagają potwierdzenia winietą – nalepka zawierającą wyszczególniony podatek, powyżej 3,5 tony nalepka nie jest wymagana przy rejestracji elektronicznej).

Wyjątkami, które nie podlegają odpisowi podatku VAT, są wydatki własne, wyżywienie, myjnia i naprawy.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT?

Jedną z wygodnych i opłacalnych metod jest korzystanie z karty paliwowej, np. Shell Card. Posiadacze jej nie tylko rozliczą komfortowo przejazd przed Słowację, ale również mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT w dwojaki sposób. Tryb zwykły zakłada otrzymanie zwrotu i wypłacenia środków, gdy pośrednik faktycznie otrzyma pieniądze z urzędu słowackiego. Tryb przyspieszony zakłada zwrot podatku VAT nawet w dwa tygodnie. Dlaczego można uzyskać zwrot tak szybko? Koncern Shell współpracuje z firmą FDE specjalizującą się w zwrotach podatkowych. Dla ekspertów skomplikowane procedury prawne nie są problemem, a biegła znajomość prawa słowackiego ułatwia przebieg zwrotu. Na fakturze otrzymanej od firmy Shell wyszczególnione są wszystkie wydatki związane z transportem na Słowacji (opłaty drogowe oraz podatki), dlatego już przed ubieganiem się o zwrot znana jest jego wysokość.

Rozliczenie przejazdu oraz zwrot podatku VAT za koszty związane z przejazdem przez Słowację można w prosty sposób wykonać za pośrednictwem koncernu paliwowego. Zbiorcze fakturowanie i szybki zwrot podatku są niezależny od rozmiarów firmy transportowej.


Zobacz także

Ponad 50% polskich firm ma problem ze znalezieniem pracowników
Pracodawca i kierowca muszą we Francji spełnić szereg wymogów
Jaki wpływ może mieć digitalizacja na redukcje emisji CO2
Jak prawidłowo powinien być rozłożony czas jazdy, przerwa i odpoczynek kierowcy?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

LPP prowadzi coraz większą ekspansję na rynkach zagranicznych
Dachser będzie jeździł do jednego ze swoich trzech hubów
Sposób na zlikwidowanie kosztów magazynowania
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA