2019-05-21 | Wymiana doświadczeń

Braki kadrowe w logistyce. Stan obecny i perspektywy.

Aktualnie Polska może poszczycić się najniższym poziomem bezrobocia od 28 lat, jednakże dynamiczny rozwój wielu sektorów, w tym przede wszystkim sektora usług, emigracja oraz spadająca demografia znacząco przyczyniają się do pogłębienia się niedoboru siły roboczej. Problemy ze znalezieniem pracowników deklaruje już ponad 50% polskich przedsiębiorstw.

W branży logistycznej od kilku lat można już zauważyć taki natywny trend. Brakuje kierowców, operatorów wózków czy magazynierów. Problemem jest również znalezienie wykwalifikowanych i  doświadczonych spedytorów czy pracowników na stanowiska kierownicze z doświadczeniem w  zarzadzaniu zespołem. Nie bez znaczenia jest tutaj wejście na rynek nowego pokolenia. Młodzi ludzie mają inne oczekiwania od rynku pracy i pracy samej w sobie. Oczekiwania, co do uposażenia oraz pozostałych warunków pracy znacząco się zmieniły. Skuteczne ograniczenie takiego trendu i  zachęcenie nowego pokolenia do wyboru tego a nie innego miejsca pracy wymaga od pracodawcy dużej elastyczności. Obecnie polski rynek wspierają pracownicy ze Wschodu. Należy jednak pamiętać, że o tych pracowników zabiegają również nasze kraje sąsiednie – Niemcy, Czechy czy Słowacja. Polski rząd i przedsiębiorstwa powinny podjąć działania zachęcające do przyjazdu i pracy w Polsce, a w dalszej perspektywie pozostania w naszym kraju.

Przedsiębiorcy aktualnie prześcigają się w metodach aby przyciągnąć do siebie jak najlepszych pracowników z ograniczonego bardzo rynku pracy. Trudno jest na dziś zastosować jedną metodę motywowania, która pozwoliłaby odpowiedzieć na zróżnicowane oczekiwania pokoleń aktywnych aktualnie na rynku. Pokolenie Baby Boomers różni się od pokolenia X czy pokolenia Y. Należy jednak pamiętać, iż różnorodność pokoleniowa ma także wiele zalet. Zróżnicowana kadra może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Można tu wymienić kilka pozytywnych aspektów, m.in. mentoring i  mentoring odwrócony, zachowanie ciągłości kwalifikacji w organizacji czy wpływ na elastyczność organizacji i jej reagowania na zmiany.

Na zmianę rynku pracy w dużym zakresie mogłaby mieć wpływ zmiana szkolnictwa, przede wszystkim szkolnictwa wyższego. Powinno na rynek wypuszczać się praktyków, którym w zakresie szkolnictwa powinno się zapewniać odbywanie ukierunkowanych staży, praktyk i warsztatów. Powoli w tym zakresie następują już pewne zmiany. Od przyszłego roku szkolnego/akademickiego wymaganiem będzie odbycie rocznego stażu dla niektórych kierunków studiów. Dodatkowo przydałyby się systemy wspomagające dokształcanie, w tym fundusze skierowane na przekwalifikowanie się pracowników lub dokształcanie się. Pomogłoby to na łatwiejszą zmianę rynku pracy dostosowaną do aktualnych potrzeb. Niezbędne byłyby do powołania, w większej ilości, kierunki zawodów, których na rynku brakuje najwięcej. Od lat mówi się o niedoborach kierowców zawodowych czy wykwalifikowanych mechaników. Pracodawcy zatrudniający zawody deficytowe powinni otrzymywać wsparcie od rządu, aby móc gwarantować pracownikom komfortowe warunki pracy, a tym samym tworzyć atmosferę zachęty do wykonywania takich a nie innych zawodów, tak aby czynić je bardziej atrakcyjnymi dla młodego pokolenia. Na dziś są to bardziej regulacje powodujące dodatkowe koszty dla przedsiębiorców, co w żaden sposób nie przekłada się na zwiększanie atrakcyjności wykonywania niektórych zawodów. Młodym ludziom na etapie kształcenia powinno się dawać możliwość skorzystania z praktycznej części rynku pracy, tak aby wybierając swoją drogę życiową mieli już pojęcie o tym, czy zawód, w którym się szkolą, jest tym, który wykonywać chcą przez większość swojej kariery zawodowej.

Firma Uni-logistics przede wszystkim stara się być przyjaznym pracodawcą. Mamy świadomość, iż jednym z podstawowych filarów firmy jest zespół, który ją tworzy. Zależy nam na tym, aby warunki pracy były przyjazne i satysfakcjonujące, a pracownicy czuli się w naszej firmie komfortowo. W związku z tym wprowadziliśmy system ankietowania, który pomaga nam poznać opinię naszej kadry o  warunkach pracy, panującej atmosferze czy choćby przekazywanych narzędziach pracy. Poznanie oczekiwań naszych pracowników pozwala nam lepiej zarządzić strefą HR w taki sposób, aby w miarę możliwości odpowiedzieć na większość oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę, że zadowolony pracownik to większa efektywność i przyjemność z pracy. Ważny jest również rozwój pracowników. Inwestujemy w szkolenia i kursy. Oferujemy wiele benefitów pozapłacowych, karnety na siłownię, prywatną opiekę zdrowotną czy owoce do biura. Angażujemy się w wiele przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kwalifikacji przyszłej kadry. Jesteśmy pomysłodawcą projektu Pomarańczowa Akademia Uni-logistics, który prowadzony jest z powodzeniem przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim już od 2011 roku. Spotykamy się ze studentami na uczelni, gdzie przekazujemy im praktyczną wiedzę z zakresu działalności branży TSL. Angażujemy się w takie projekty jak TOP YOUNG 100, Warsztaty Logistyczne w tym Sopockie Warsztaty Logistyczne, które angażują młodych ludzi do poznania bliżej branży TSL. Uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni społecznie za dzielenie się wiedzą z młodym pokoleniem, a przy okazji jest to także dla nas podłoże na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Agnieszka Meler Dyrektor Zarządzający Uni-logistics Sp. z o.o.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Pracodawca i kierowca muszą we Francji spełnić szereg wymogów
Jaki wpływ może mieć digitalizacja na redukcje emisji CO2
Jak prawidłowo powinien być rozłożony czas jazdy, przerwa i odpoczynek kierowcy?
Firma odpowiedzialna społecznie zapomina o potencjalnych korzyściach
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Przemysł 4.0 – kierunek dobry, tempo wolne
Siedziba i nowe centrum logistyczne Schavemaker już otwarte
Wywiad z Rafałem Krajewskim, Dyrektorem Generalnym GEFCO Polska
Już w czerwcu kolejna konferencja logistyczna
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA