2019-05-09 | Wymiana doświadczeń

CSR to nie tylko domena korporacji

Rozmowa z Elizą Bednarek Senior Marketing Specialist w VGL Group na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

logistyczny.com: Jak zdefiniujecie Państwo społecznie odpowiedzialny biznes logistyczny, pomijając wszelkiego rodzaju „akcje specjalne”. Słowem, czym na co dzień powinna charakteryzować się społecznie odpowiedzialna firma logistyczna?

Eliza Bednarek Senior Marketing Specialist: Z definicją słowa CSR w naszym kraju występuje pewnego rodzaju problem i w większości mylony jest on z działaniami sponsoringowymi, które firmy starają się zaprezentować w formie działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Dlatego jeszcze kilka lat temu wiązaliśmy ten obszar z działalnością wielkich przedsiębiorstw i korporacji. Z czasem udało się nam przekształcić tę definicję i dojrzeliśmy do tego, że firma odpowiedzialna społecznie zapomina o zaplanowanych, wymiernych efektach i wskaźnikach marketingowo-promocyjnych. Działania z tego obszaru powinny przynosić realne skutki i efekty.

Jakie miejsce w strategii Państwa firmy znajduje szeroko rozumiany CSR? Czy można w jakiś wymierny sposób wykazać korzyści dla firmy z realizacji działań CSR?

W centrum naszej strategii znajduje się człowiek. Koncentrujemy się na elemencie społecznym i lokalnym działaniu. Jako firma wywodząca się z Gdyni jesteśmy związani z tym miastem i jego społecznością – stąd nasze działania CSR koncentrujemy na tym obszarze. Warto podkreślić, że zwrot organizacji w kierunku działań bardziej odpowiedzialnych społecznie nie musi wymagać zmian, wystarczy, że będą one szczegółowymi zadaniami. VGL Group realizuje działania CSR w związku z „lokalnym” charakterem, który tkwi w naszym firmowym DNA. Jesteśmy na pierwszym etapie wdrażania naszej strategii, postawiliśmy na edukację naszych pracowników i rozpoczęcie budowania ich świadomości w tym zakresie, by wspólnie planować dalsze działania w kierunku świadomej polityki CSR. Rozpoczynamy od najprostszych rzeczy takich jak kształtowanie postaw pro-ekologicznych jak np. poruszanie się rowerem do pracy zamiast samochodu.

W przeciwieństwie do pytania pierwszego, proszę wymienić i krótko opisać specjalne inicjatywy CSR-owe, w jakie angażuje się Państwa firma. Jakie mają znaczenie dla biznesu?

W naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju, podkreślającej potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej czynników społecznych i środowiskowych, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń, szczególne miejsce zajmuje wieloletnia współpraca z gdyńskim „Domem Dziecka Pod Magnolią”, który znajduje się pod naszą pieczą. To nasze wsparcie dla wyrównywania szans połączone z naszymi lokalnymi korzeniami. Nie chodzi tutaj o znaczenie biznesowe, a efekt, który ma zaowocować lepszą przyszłością społeczności, która znajduje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Nie chodzi o zasięg i efektowność działań, a ich skuteczność.

Dziękuję za rozmowę

http://www.vgl-group.com/


Zobacz także

Służby walczą z tachografowymi oszustami
Inteligentne tachografy będą obowiązkowe od czerwca
Wywiad z Rafałem Krajewskim, Dyrektorem Generalnym GEFCO Polska
Legislacyjne paradoksy w polskim prawie
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA