2018-09-03 | Magazynowe inwestycje i transakcje

MLP Group mocno poprawia wyniki

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 roku. W tym okresie Grupa osiągnęła 62,6 mln zł przychodów, 71,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 31,5 mln zł zysku netto. To znacznie lepsze wyniki niż uzyskane rok wcześniej. Przez pierwsze sześć miesięcy br. wartość aktywów netto wzrosła o 4,4% do 758,5 mln zł. Zarząd MLP Group zakłada dalszy dynamiczny rozwój w kraju i na rynku niemieckim.
MLP Group mocno poprawia wyniki (Żródło: MLP Group)
LP Group w pierwszej połowie 2018 roku uzyskał 62,6 mln zł przychodów, czyli o 31,6% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa zanotowała 71,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko cztery razy wyższym niż rok wcześniej (było 18,8 mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 31,5 mln zł zysku, co oznacza poprawę o 58,4% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec czerwca 2018 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 758,5 mln zł, czyli o 4,4% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku. W ciągu pierwszej połowy br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 14,3% do 1,32 mld zł (303,2 mln euro).
 
„Osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniki są bardzo dobre. Tak duża poprawa to głównie efekt wypracowanego zysku z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych na poziomie 41,8 mln zł. Było to możliwe dzięki zakończeniu realizacji dotychczasowych projektów magazynowych, rozpoczęciu nowych inwestycji oraz zakupowi gruntu w zachodniej części Poznania. Skorzystaliśmy również na umocnieniu kursu euro o 4,57%”- podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa prowadziła realizację projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 93,6 tys. m2 oraz posiadała w przygotowaniu blisko 17 tys. m2, co łącznie daje 110,5 tys. m2. Jednocześnie w tym okresie zakończono realizację i wydano projekty obejmujące łącznie ponad 41 tys. m2 nowych powierzchni. Aktualnie w budowie i w przygotowaniu pozostaje 63,8 tys. m2 objętych umowami najmu. Poziom pustostanów na koniec czerwca br. był na bardzo niskim poziomie zaledwie niecałych 3%.

„Naszym celem strategicznym jest ekspansja za granicą głównie na rynku niemieckim. Oczekujemy znaczącego zwiększenia poziomu kontrybucji tego rynku do łącznych wyników Grupy. W Polsce zamierzamy dalej zwiększać posiadaną powierzchnię magazynową. Ze względu na mocno rosnący popyt na nowoczesne obiekty zamierzamy jednocześnie inwestować w budynki spekulacyjne. W tym roku zarówno w Polsce i w Niemczech rozpoczęliśmy budowę obiektów City Logistic. Związane jest to z coraz szybszym rozwojem e-commerce w Europie i potrzebą ekspresowego dostarczania
 

Zobacz także

Raport – Rynek magazynowy w I połowie 2018 r.
Raport o sytuacji w sektorze nieruchomości w Europie
Rekordowe wyniki rynku magazynowego w Polsce
Operator logistyczny wzmacnia swoją ofertę dla farmacji
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Sytuacja gospodarcza utrudni funkcjonowanie na rynku nieruchomości
Pod Warszawą powstał kolejny park logistyczny
CAT LC wynajmuje powierzchnię magazynową pod Warszawą
Colliers podsumowuje I półrocze 2019 roku ba rynku magazynowym
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA