Przejdź do artykułu
2022-01-24 | Głos z rynku

Zerowa emisja celem DS Smith

Po ogłoszonej w 2021 r. strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., DS Smith zobowiązał się dziś do kolejnych kroków w kierunku redukcji emisji CO2. Wiodący dostawca przyjaznych środowisku opakowań z tektury falistej dostosuje swoje działania do globalnego celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5°C. Plan działań na rzecz osiągnięcia celu 1,5°C został przedstawiony do weryfikacji przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi)[1].

Aby osiągnąć swój plan, DS Smith przyspiesza redukcję emisji dwutlenku węgla w działalności własnej i swoich partnerów oraz dostawców, zobowiązując się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1, 2 i 3 o 46%[2] do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2019 r.). Dzięki intensyfikacji tych działań DS Smith, który jest członkiem kampanii ONZ Race To Zero, będzie mógł zrealizować zapowiedzianą przez siebie strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej[3] do 2050 r.

Dzisiejsze zobowiązanie potwierdza nasze dążenie w ograniczaniu emisji CO2 w ramach długoterminowego podejścia DS Smith do zrównoważonego rozwoju. To pokazuje, że jesteśmy liderem w minimalizacji emisji dwutlenku węgla, jak również potwierdza, że patrzymy na to szerzej, wymagając tego samego od naszych partnerów i dostawców – mówi Miles Roberts, dyrektor generalny Grupy DS Smith.

8e8045a497e812d5a151dce5dd2c7302

Miles Roberts, dyrektor generalny Grupy DS Smith

Inwestycja w przyszłość

Aby wypełnić swoje zobowiązanie, DS Smith będzie konsekwentnie inwestować w ciągu następnych 28 lat. Te inwestycje będą polegały na wdrożeniu inżynieryjnych rozwiązań nowej generacji, np. kotłów zasilanych biometanem. Firma planuje także wykorzystywać odnawialne źródła energii takie, jak słońce czy wiatr.

Dążenie do zerowej emisji

Wsparciem dla realizacji tych zobowiązań jest ambitny plan przejścia na zerowy poziom emisji netto. W planie zostaną określone strategiczne działania i kamienie milowe, dzięki którym będzie możliwe osiągnięcie tego celu. Plan, który zostanie opublikowany latem tego roku, będzie dostosowany do strategii rozwoju Grupy DS Smith i będzie zawierał inicjatywy, które priorytetowo potraktują zminimalizowanie największych źródeł emisji gazów cieplarnianych[4].

Raport „Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change” opracowany przez Fundację Ellen MacArthur pokazuje, że nawet taki krok, jak przejście na zasilanie zieloną energią, ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pamiętajmy, że prawie połowa emisji GHG pochodzi z procesu wytwarzania i wykorzystywania produktów i żywności. Potrzebujemy gospodarki obiegu zamkniętego, takiej, która pozwala wyeliminować odpady, daje „drugie życie” produktom i materiałom oraz odbudowuje przyrodę. Celem jest ograniczenie emisji i osiągnięcie celów określonych w porozumieniu paryskim. Dzisiejsze oświadczenie pokazuje, że nasz strategiczny partner, DS Smith, jest zaangażowany w ambitne działania zarówno w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak i gospodarki cyrkularnej – komentuje Andrew Morlet, Prezes Fundacji Ellen MacArthur.

[1]Inicjatywa „Science Based Targets” angażuje i wspiera przedsiębiorstwa w określaniu, jak bardzo i jak szybko muszą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
[2]Mowa o wartościach bezwzględnych.
[3]Termin neutralności klimatycznej / zerowej emisji netto odnosi się do równowagi pomiędzy ilością gazów cieplarnianych produkowanych i usuwanych z atmosfery.
[4]Plan przejścia na system zerowej emisji netto uwzględnia przyszłe koszty emisji dwutlenku węgla, dostępność technologii i towarów oraz prognozy kosztów. Będzie on okresowo aktualizowany, wspierany przez solidne procesy zarządzania i regularnie przekazywany interesariuszom.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Maciej Rojowski dołączył do GLP
Park Tychy kupiony za 60 mln złotych
Spółka AIUT z większościowymi udziałami w IMI Polska
Polski oddział Dachser zmienia lidera
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Czujniki Pollutrack trafiły do Warszawy
Polski Dzień Długu Ekologicznego przypada 2 V 2022r.
Ekologiczne plany Grupy Raben w jednym miejscu
GEFCO znalazło zastosowanie dla 15 ton odpadów

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów