2019-05-29 | Głos z rynku

Smurfit Kappa robi kolejny krok naprzód

Firma Smurfit Kappa czyni znaczące postępy w dążeniu do tego, by stać się przedsiębiorstwem w pełni zrównoważonym i opartym na gospodarce o obiegu zamkniętym, zgodnie z jej najnowszym opublikowanym dzisiaj Raportem Zrównoważonego Rozwoju (SDR).

Lider w dziedzinie opakowań zrealizował w 2018 r. szereg kluczowych projektów. Jednym z nich jest uruchomienie inicjatywy Better Planet Packaging, która dąży do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych poprzez tworzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań w tym zakresie dzięki możliwościom projektowania, innowacji i recyklingu. Inicjatywa wzbudziła ogromne zainteresowanie klientów, którzy chcieliby zastąpić materiały niepodlegające recyklingowi opakowaniami papierowymi. 

Przedstawiono ambitny nowy zestaw celów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich obszarów, które spełniły lub przekroczyły poprzednie założenia przed terminem wyznaczonym na rok 2020. Firma Smurfit Kappa od dawna angażuje się w osiąganie rzeczywistych i wymiernych postępów w realizowaniu pięciu strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju w następujących obszarach: lasy, zmiany klimatyczne, wody, odpady i ludzie. 

O ile opakowania papierowe Smurfit Kappa są wytwarzane na bazie materiałów odnawialnych i nadających się do recyklingu, sam proces produkcji papieru jest energochłonny. Po raz kolejny poczyniono znaczne postępy w realizacji projektu dotyczącego zmian klimatycznych. Firma poinformowała, że względna emisja CO2 pochodząca z paliw kopalnych zmniejszyła się o 29% w porównaniu z rokiem bazowym 2005. Smurfit Kappa koncentruje się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (np. biomasy) tam gdzie to możliwe. Raport zawiera również przykłady projektów, w których Smurfit Kappa wspiera lokalne społeczności, aby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Firmie zależy na dalszym zapewnianiu dobrostanu i poprawie jakości życia w obszarach kluczowych dla przyszłości, takich jak edukacja i generowanie dochodów. 

Inną ważną informacją przedstawioną w raporcie jest fakt dalszego uwzględnienia Smurfit Kappa w rejestrze zrównoważonych inwestycji FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG Leaders oraz Ethibel. 

Tony Smurfit, CEO Grupy, powiedział: „Dzisiejszy raport przedstawia postępy, które Smurfit Kappa nadal czyni w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jako liderzy w dziedzinie opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju jesteśmy odpowiedzialni za sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi dziś środowisko naturalne i społeczeństwo. W ramach inicjatywy Better Planet Packaging zobowiązaliśmy się do wykorzystania naszego potencjału w zakresie projektowania i innowacji w celu ochrony przed powstawaniem odpadów.” 

Steven Stoffer, wiceprezes Grupy ds. rozwoju w Smurfit Kappa, dodał: „Niniejszy raport jest dowodem na wiodącą w branży przejrzystość i pokazuje, w jaki sposób Smurfit Kappa czyni postępy we wspieraniu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Dla Smurfit Kappa zrównoważony rozwój to nie tylko łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszanie nieefektywności. Aby opakowanie było rzeczywiście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, musi być produkowane i projektowane w sposób zrównoważony oraz ulegać biodegradacji w stosunkowo krótkim czasie po wielokrotnym użyciu. Opakowania papierowe mają wyjątkowy potencjał do realizacji tego celu.” 

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do raportu na temat zrównoważonego rozwoju za 2018 r.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

O ponad 33 proc. rosną przychody Grupy Wielton
Nowy Prezes Zarządu ELOKON Polska Sp. z o.o.
Będzie można odliczyć VAT przez kartę DKV
Wszystkie oferty firm spedycyjnych w jednym miejscu
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Nagrodzeni w zakresie zrównoważonych opakowań
Smurfit Kappa opracowuje substytut dla folii termokurczliwej
AsstrA wzmacnia swoją pozycję w Europie
Ekologia decyduje o wyborze opakowań przemysłowych i magazynowych
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA