Przejdź do artykułu
2024-01-15 | Łańcuch dostaw

Poplątane łańcuchy

Bieżące wydarzenia polityczno-gospodarcze rzutują na to, co dzieje się w logistyce. Z pewnością wojna na Ukrainie oraz inflacja czy pandemia zdecydowanie wpłynęły na funkcjonowanie sektora w minionym roku. Wyzwań było sporo, ale branża całkiem dobrze sobie z nimi poradziła.

Zjawiska polityczno-gospodarcze przemodelowały rynki i w wielu miejscach mocno poplątały łańcuchy dostaw. Przywrócenie porządku w tych łańcuchach stało się kwestią kluczową i udało się w znacznym stopniu. To, że sytuacja w logistyce jest nadal dobra, potwierdzają praktycznie wszyscy analitycy, ale też uczestnicy tego rynku. Twierdzą również, że pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego, pozytywnych informacji z sektora logistycznego będzie też sporo w 2024 r.

W czasie pandemii prawie dwie trzecie firm zwiększyło poziom zapasów produktów krytycznych, co spowodowało wzrost popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową. Spore było też wówczas zainteresowanie sprzętem magazynowym, a także pojazdami, stosowanymi zarówno do transportu dystrybucyjnego, jak i dalekobieżnego. W 2023 r. zamówienia te, m.in. z racji relatywnie wysokich cen (inflacja), zmalały. Dynamiczna była również sytuacja w przewozach towarowych, o czym zresztą sygnalizowano już m.in. w opublikowanym kilkanaście miesięcy temu raporcie przygotowanym przez Arra Group, akcentując m.in. spadek cen frachtów morskich, wywołanych mniejszym popytem na te usługi.

Trudne realia

Tomasz Oczkowski, Commercial Director, FM Logistic Central Europe, dostrzega olbrzymi wpływ sytuacji geopolitycznej na nowe inwestycje w Polsce zaznaczając, że nasze bezpośrednie sąsiedztwo z państwem dotkniętym konfliktem zbrojnym sprawiło, że przedsiębiorcy byli mniej skłonni do lokowania swoich inwestycji w naszym kraju. – Za sprawą sytuacji na Ukrainie strumień finansowy skierowany do Polski był mocno ograniczony, co przełożyło się również na rynek magazynowy. Niepewność i poczucie zagrożenia wywołały widoczne spowolnienie. Spadek popytu, a dodatkowo utrzymujące się na wysokim poziomie ceny surowców energetycznych wpłynęły na wzrost opłat za wynajem powierzchni i koszty operacji magazynowych. Stanowi to kolejny hamulec dla rozwoju branży – uważa T. Oczkowski.

Adam Zamelczyk, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, WPIP Construction, nie ukrywa, że 2023 r. nie był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o realizację nowych projektów związanych z budową powierzchni magazynowych. Inwestorzy byli ostrożni i trudno im się dziwić. Na pewno wpływ na ich decyzje miały skutki wydarzeń, do których doszło w ostatnim czasie, m.in. wojny na Ukrainie. – Wzrost inflacji spowodował spadek wartości pieniądza, z czym próbowano walczyć, podnosząc stopy procentowe. Doprowadziło to do tego, że znacznie wzrosły koszty finansowania inwestycji. Jednak już pod koniec roku mogliśmy zaobserwować ożywienie wśród inwestorów, co pozwala optymistycznie patrzeć na kolejny – mówi A. Zamelczyk. Maksymilian Pawłowski, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej, DPD Polska, przywołuje przykłady zjawisk, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w branży kurierskiej. Branża ta stara się adaptować do zmian trendów i ogólnej sytuacji rynkowej, poszukując nowych, elastycznych rozwiązań dostosowanych do oczekiwań klientów oraz stawianych przez rynek wyzwań. – Z jednej strony wolumeny przesyłek utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie, ale ich struktura ulega zmianie, np. tworzy się nowy, wyraźny segment C2C, bazujący na sprzedaży przez platformy społecznościowe. Konsumenci oczekują tańszych produktów i usług, a sprzedawcy starają się odpowiedzieć na tę potrzebę. Ten trend sprawia, że poszukiwana jest bardziej ekonomiczna alternatywa w porównaniu do tradycyjnej dostawy na adres – mówi M. Pawłowski, akcentując przy tym znaczny zwrot w kierunku usług OOH (out-of-home, czyli dostawy poza adres). – Właśnie na tym obszarze w dużej mierze skupiamy nasze inwestycje. To dlatego w ciągu ostatniego roku praktycznie podwoiliśmy dostępność naszej sieci nadań i odbiorów DPD Pickup do 26 tys. punktów, z czego 6 tys. to automaty paczkowe – tłumaczy M. Pawłowski. Przypomina również, że DPD, chcąc uelastycznić swa ofertę, udoskonala aplikację DPD Mobile, która ułatwia zarządzanie paczką w czasie rzeczywistym.

Z pewnością czynniki makroekonomiczne i polityczne wpłynęły hamująco na naszą działalność. Jednakże trzeba przyznać, że spowolniony został planowany wzrost, ale nie całość planowanego rozwoju – komentuje Andrzej Bobiński, Prezes Zarządu, Logifact-Systems.

Marcin Turski, Dyrektor Sprzedaży i Obsługi Klienta, Fresh Logistics Polska, Grupa Raben potwierdza, że aktualna sytuacja wręcz zmusza do tego, by poszukiwać sposobów na optymalizację procesów. Z powodu wysokiej inflacji rosną koszty operacji logistycznych. Nie bez znaczenia są również rosnące koszty energii oraz wynagrodzeń. Właśnie te koszty stałe mają wyraźny wpływ na finansową stronę działalności. – Poprawa sytuacji na rynku będzie możliwa, kiedy w optymalizację zaangażują się wszyscy przedsiębiorcy. W przypadku Fresh Logistics proces optymalizacji trwa już od wielu lat, a celem nie jest radykalne cięcie, lecz skuteczne wprowadzanie zmian w procesach, mające na celu minimalizację wzrostu kosztów dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli zarówno przewoźników, nadawców, jak i odbiorców przesyłek – tłumaczy M. Turski, dodając, że w reprezentowanej przez niego firmie wprowadzono projekty optymalizacyjne, oparte na zasadach filozofii Lean Management. Dzięki niej zaangażowanie pracowników w procesy usprawniające znacznie wzrosło, a – co podkreśla nasz rozmówca – „zaangażowana kadra to stabilny fundament szczególnie w trudnych czasach”. Lean to filozofia, która pozwala m.in. na identyfikację marnotrawstw w procesie.

Kluczowa jest strategia
Rynek produktów świeżych jest bardzo dynamiczny, natomiast tym, co pozostaje niezmienne, są wymagania finalnych konsumentów – produkty na sklepowej półce muszą być zawsze świeże, na czas i przede wszystkim bezpieczne. Rolą operatora logistycznego jest natomiast spełnienie oczekiwań rynku, bez względu na trudności. Jesteśmy przekonani, że dzięki ciągłej optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean Management oraz tworzeniu angażującego środowiska pracy będziemy mogli efektywnie stawiać czoła obecnym wyzwaniom. Takich działań nie można prowadzić ad hoc – tylko strategiczne podejście jest gwarantem sukcesu, czyli zadowolenia nawet najbardziej wymagającego klienta.
Marcin Turski
Dyrektor Sprzedaży i Obsługi Klienta
Fresh Logistics Polska, Grupa Raben

Czas kolejnych napięć?

Pochodną sytuacji politycznej i makroekonomicznej jest to, że w minionym roku firmy sektora logistycznego musiały się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. T. Oczkowski (FM Logistic) zwraca uwagę na to, że sytuacja makroekonomiczna Polski i rosnąca inflacja osłabiły siłę nabywczą klientów w naszym kraju. Relatywnie mniejsze zarobki spowodowały ograniczenie wydatków na konsumpcję, a co za tym idzie – spadły wolumeny logistyczne. – Skutki były widoczne szczególnie w kategoriach produktowych spoza artykułów tzw. pierwszej potrzeby. Po boomie z okresu pandemii COVID-19 i przeniesieniu sprzedaży do kanału on-line spowolnienie dotknęło sprzedaż w kanale e-commerce. Część klientów powróciła do tradycyjnego modelu zakupów, wybierając sklepy stacjonarne. Bardzo optymistyczne wzrosty prognozowane dla sprzedaży internetowej musiały zatem zostać zredukowane. Rynek sprzedaży internetowej oczywiście dalej się rozwija, ale nie dzieje się to tak szybko, jak wcześniej przewidywano – mówi T. Oczkowski. Skutkiem tego zmianie uległy również prognozy rozwoju dla operacji magazynowych związanych z obsługą tego kanału sprzedaży.

Również Marek Kuropieska, Prezes Zarządu, Aspekt, wśród kluczowych wyzwań 2023 r. wymienia wzrost kosztów, problemy z łańcuchem dostaw, a także konieczność szybkiej adaptacji do zmieniających się regulacji prawnych i środowiskowych. – Firmy musiały się mierzyć z koniecznością zwiększenia efektywności operacyjnej, zarządzania ryzykiem oraz inwestowania w cyfryzację i automatyzację procesów, aby pozostać konkurencyjnymi oraz elastycznymi w obliczu dynamicznych zmian rynkowych – dodaje nasz rozmówca.

Sztuka adaptacji
Obecna sytuacja geopolityczna i energetyczna w Europie ma znaczący wpływ na nastroje inwestycyjne. Wysoka niepewność polityczna, szczególnie związana z konfliktem na wschodzie Europy, oraz kryzys energetyczny wpływają na wzrost kosztów działalności, w tym kosztów paliw, co bezpośrednio przekłada się na branżę logistyczną. Firmy logistyczne muszą adaptować swoje strategie, aby zmniejszyć wpływ rosnących kosztów i niepewności na swoją działalność. To obejmuje inwestycje w bardziej efektywne środki transportu, dywersyfikację źródeł energii oraz poszukiwanie nowych, mniej ryzykownych rynków.
Marek Kuropieska
Prezes Zarządu
Aspekt

Zdaniem M. Turskiego (Fresh Logistics Polska) kluczowe dla działania w obecnej sytuacji jest holistyczne podejście oraz wzajemne zrozumienie i przenikanie się wspólnych priorytetów. Ważny jest dialog z klientami i wypracowanie wspólnego rozwiązania. Nasz rozmówca przypomina, że łańcuch dostaw to łańcuch wzajemnych zależności, a dobrze wykonany jeden etap determinuje powodzenie kolejnego ogniwa. Najważniejszy w tym wszystkim jest klient, któremu należy dostarczyć produkty na czas. – Należy szukać rozwiązań, które realnie przyniosą korzyści i oszczędności w perspektywie długofalowej. Kluczową kwestią jest również budowanie logistyki w duchu paperless. Logistyka bez papieru to nie tylko oszczędność czasu, ale również korzyść dla środowiska – mówi M. Turski, zwracając uwagę również na to, że inwestycje w innowacje rozwiązania technologiczne, takie jak automatyzacja, robotyzacja czy systemy IT, a także w nowoczesny tabor z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści, choć na początku wydają się być zbyt drogie.

A. Bobiński (Logifact-Systems) przywołuje przykład sektora logistyki magazynowej, w którym do wyzwań zalicza trudności wynikające z przedłużających się procesów decyzyjnych dotyczących nowych inwestycji w tę branżę. – Z otoczenia biznesowego naszej firmy słychać głosy, że w zasadzie nie brakuje zapytań ofertowych zarówno na wyposażenie magazynów, automatykę magazynową czy systemy zarządzania, ale niebezpiecznie przeciągające się procedowanie tych ofert powoduje zastój na rynku – dodaje A. Bobiński, zaznaczając, że dodatkowo – jak zwykle w podobnych sytuacjach bywa – pojawia się silna presja ze strony zamawiających na ceny, co w połączeniu z szybko rosnącymi (głównie na skutek inflacji) kosztami po stronie wykonawców stwarza dla na tym rynku trudną sytuację.

Czekanie na AI
Mimo pewnych trudności, branża cały czas się rozwija. W roku 2023 wiele się mówiło o zastosowaniu AI w logistyce i chyba był to rok, jeżeli nie przełomowy, to taki, w którym firmy zajęły się tym tematem „na poważnie”. Większych efektów, ze względu na czas potrzebny do zbudowania, a później optymalizacji modeli AI, nie należy się spodziewać natychmiast, ale z pewnością przyjdą one w niedługim czasie.
Andrzej Bobiński
Prezes Zarządu
Logifact-Systems

Umocnienie nowych trendów

Trudno mówić o tym, że w 2023 r. obfitował w nowe trendy w logistyce, ugruntowano natomiast zjawiska, które rozwijają się już od dobrych kilku lat, a które dotyczą w szczególności upowszechniania nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, jak również dążenia do zrównoważonego rozwoju

T. Oczkowski (FM Logistic) podkreśla, że coraz częściej i coraz głośniej wybrzmiewają hasła: automatyzacja i robotyzacja procesów. Wpływ na to ma m.in. relatywnie niskie bezrobocie, co powoduje trudności w pozyskiwaniu pracowników magazynowych, ale również stale rosnące płace. Te dwie kwestie, zdaniem przedstawiciela FM Logistic, stanowią mocny argument w podejmowaniu decyzji o „przejściu na automatyzację”, ponieważ zwrot z inwestycji jest szybszy, a co za tym idzie – koszty wdrożenia są dla przedsiębiorstw bardziej akceptowalne. Technologia pozwala też optymalizować procesy magazynowe oraz transport. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym pozwala na szybką analizę i reagowanie podczas ich trwania. – Elementem procesu optymalizacji będzie też ograniczanie wpływu na środowisko. W kontekście zrównoważonego rozwoju rosnącym trendem jest elektromobilność. W FM Logistic podejmujemy już kroki w tym kierunku. Prowadzimy obecnie testy aut elektrycznych, które mają nam pomóc w opracowaniu właściwego modelu biznesowego i przygotować firmę do inwestycji w elektryczną flotę. Pozostając przy dążeniu do zrównoważonego rozwoju, nie można pominąć nearshoringu, czyli modelu biznesowego, który umożliwia skrócenie łańcucha dostaw, i w związku z tym czasu dostawy, zmniejszenie ryzyka opóźnień i łatwiejsze reagowanie na zmienny popyt – wylicza T. Oczkowski, dodając, że działania te w dość oczywisty sposób przekładają się na obniżenie kosztów, ale też redukcję emisji CO2. To hasło coraz częściej słychać w kontekście Polski, która może na nearshoringu skorzystać, dzięki strategicznemu położeniu w centrum Europy, ale i własnemu know-how.

Podobną opinię prezentuje M. Pawłowski (DPD Polska), który akcentuje to, że reprezentowana przez niego firma intensywnie pracuje nad rozbudową infrastruktury logistycznej, w tym niskoemisyjnej floty oraz doskonaleniem aplikacji i systemów IT. Kładzie szczególny nacisk na rozwijanie ekosystemu aplikacji DPD, które umożliwiają bezproblemową integrację systemów w ramach e-commerce. – Udoskonalamy wspomnianą wcześniej aplikację DPD Mobile, ponieważ wiemy, jak ważne jest dla klientów zachowanie kontroli nad przesyłką. Jeśli zmieniają się nasze plany dnia, paczkę możemy przekierować, tak aby było nam wygodnie ją odebrać. Warto też wspomnieć o naszej flocie rowerów cargo – mamy ich ponad 80 i wierzymy, że jest to skuteczne rozwiązanie dla realizacji zrównoważonej logistyki miejskiej, odpowiedź na regulacje stref czystego transportu oraz oczekiwania mieszkańców – mówi M. Pawłowski, argumentując przy tym, że wydajność takiego roweru to ok 80–90% samochodu kurierskiego, a flota rowerów cargo DPD jest największa w Polsce. – Rozumiejąc wspomniane trendy i potrzeby logistyczne klientów oraz wyzwania rynku e-commerce, wyszliśmy do klientów biznesowych z nową ofertą usług fulfillmentu, która pozwala na całkowite przeniesienie obsługi magazynowej i logistycznej do infrastruktury DPD – dodaje nasz rozmówca.

Również dla M. Kuropieski (Aspekt) olbrzymie znaczenie ma rozwój takich trendów, jak: automatyzacja, robotyzacja, i sztuczna inteligencja, które znacząco się przyczyniają do optymalizacji procesów logistycznych. Dochodzi do tego widoczny trend dążenia do zrównoważonego rozwoju, co przejawia się poprzez inwestycje w zieloną logistykę i redukcję śladu węglowego. – Firmy logistyczne coraz częściej implementują rozwiązania ekologiczne, takie jak pojazdy elektryczne, systemy typu WMS Rewista do zarządzania logistyką i planowania tras (moduł TMS) czy systemy zarządzania odpadami – mówi M. Kuropieska.

Na to, jak dynamiczny jest rynek produktów świeżych, przy jednoczesnej niezmienności wymagań finalnych konsumentów, zwraca uwagę M. Turski (Fresh Logistics Polska). Produkty na sklepowej półce muszą być zawsze świeże, na czas i przede wszystkim bezpieczne. A rolą operatora logistycznego jest spełnienie oczekiwań rynku, bez względu na trudności. – Jesteśmy przekonani, że dzięki ciągłej optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean Management oraz tworzeniu angażującego środowiska pracy będziemy mogli efektywnie stawiać czoła obecnym wyzwaniom. Takich działań nie można prowadzić ad hoc – tylko strategiczne podejście jest gwarantem sukcesu, czyli zadowolenia nawet najbardziej wymagającego klienta. Korzystanie z outsourcingu to strategiczny krok, który przynosi wymierne korzyści, zwłaszcza w okresach kryzysu. Jednym z aspektów tej decyzji jest zrezygnowanie z własnej floty pojazdów, co pozwala na znaczące ograniczenie kosztów stałych – tłumaczy M. Turski, nadmieniając również, iż klienci, którzy zdecydowali się skorzystać z usługi magazynowana towarów w centrach logistycznych obsługiwanych przez Fresh Logistics, nie narażają się na koszty, związane np. z wahaniami sezonowymi, tzn. nie muszą utrzymywać swoich magazynów, które nie są w pełni wypełnione w okresach obniżonej sprzedaży danej grupy asortymentowej. Zdaniem M. Turskiego kryzys stwarza zresztą doskonałą okazję do eliminowania zbędnych wydatków i wykorzystywania synergii, które powstają w wyniku połączenia różnych branż, jakie obsługuje dostawca usług logistycznych. Ponadto korzystanie z nowoczesnej infrastruktury IT, którą zapewnia operator logistyczny, gwarantuje pełny wgląd w procesy logistyczne, umożliwia śledzenie statusów przesyłek czy monitorowanie on-line stanów magazynowych, a powierzając swój towar w ręce operatora logistycznego, producenci mogą się skupić na swojej kluczowej działalności. Oddając logistykę w ręce ekspertów, nie muszą bezpośrednio nadzorować każdego etapu drogi „z farmy na widelec”. To zadanie przejmuje właśnie firma logistyczna, która gwarantuje zapewnienie odpowiednich warunków transportowych czy magazynowych towarów. – Szczególnie skuteczne są rozwiązania cross-produktowe oferowane przez tego samego operatora logistycznego, które łączą kilka usług w jedno spójne rozwiązanie. Przykładem może być połączenie usług Sea&Air z transportem drogowym. Dzięki temu można skorzystać z kompleksowej oferty, co przekłada się na efektywność i oszczędności. Wszystko to sprawia, że outsourcing staje się nie tylko rozsądną, ale także strategiczną decyzją w trudnych czasach, pozwalając firmom lepiej zarządzać swoimi zasobami i osiągać sukcesy nawet w wymagających warunkach rynkowych – konkluduje M. Turski.

O „zieleniejących” powierzchniach magazynowych wspomina natomiast A. Zamelczyk (WPIP Construction). Za interesowanie klientów obiektami zaopatrzonymi chociażby w instalacje paneli słonecznych, oświetlenie LED, pompy ciepła czy systemu odzysku wody rośnie, a w niedalekiej przyszłości będzie to już norma.

Jan Brachmann, Prezes Zarządu, Seifert Polska, akcentuje natomiast rolę podejścia client-centric sprzyjającego rezyliencji i budowaniu interakcji z klientami w kruchych i niespokojnych czasach niepewności. – Obecna sytuacja w sektorze transportowym jest trudna i przypomina pokłosie globalnego kryzysu finansowego z lat 2008/09. Ceny spadają. Wskaźniki pokazują pogłębiający się zastój. Jako Grupa Seifert jesteśmy przygotowani na trudny rok w przestrzeni transportowo-spedycyjnej, a doświadczenie podpowiada, że koniunktura powinna się zmienić w połowie 2024 r. – prognozuje J. Brachmann, dodając, że kierowana przez niego firma ma plan, by dobrze wykorzystać czas regresu. Konsekwentnie przygotowuje się na transformację, na rzeczywistość elektromobility, inwestuje w pojazdy elektryczne. Obecnie prowadzi zaawansowane testy ich możliwości, również w Polsce. – Unia Europejska wymaga zmian, a Seifert Logistics Group dąży do najwyższych standardów environmental-friendly. Jeśli chodzi o logistykę i logistykę kontraktową, a więc nasz core business, optymizmem napawają mnie nasze nowe projekty logistyczne realizowane dla kluczowych marek, które ze względu na kompleksowość usługi jednocześnie zabezpieczą nas w nadchodzących miesiącach znaczącym wolumenem transportowym. Zwracam jednak uwagę, że podwyżki cen w Polsce wywierają negatywny wpływ na decyzje zagranicznych kontrahentów. Polski rynek zniechęca ich do inwestowania. Drożeją nieruchomości, rosną koszty zatrudnienia. Polska miała być atrakcyjna logistycznie, tymczasem straciła przewagę konkurencyjną, dlatego uważam, że ten rynek będzie się rozwijał, ale nie w takim szybkim tempie, jak przewidywano – mówi J. Brachmann, prognozując przy tym, że firmy produkcyjne skupione na własnym rozwoju będą coraz częściej oddawały logistykę w outsourcing, w ręce profesjonalnych operatorów logistycznych – przewagę zyskają ci, którzy wykorzystują efekt synergii.

Czas projektów i wdrożeń

FM Logistic w 2023 r. udało się zrealizować kilka ciekawych projektów. Na uwagę zasługuje wdrożenie zrealizowane dla jednego z klientów z branży DIY. W magazynie zlokalizowanym w czeskich Lovosicach uruchomiono najnowszy system magazynowy AutoStore, automatyczne linie pakujące oraz wózki autonomiczne w systemie VNA. – Jest to przykład na wdrożenie złożonego projektu przy użyciu kilku technologii, które ze sobą współpracują. Innowacyjny systemem AutoStore do zautomatyzowanego przechowywania i kompletacji zamówień to nasza pierwsza tego typu implementacja – dodaje T. Oczkowski (FM Logistic), zaznaczając, że rozwiązanie wykorzystuje roboty magazynowe, które poruszają się po szynach po powierzchni obszaru magazynowego, pobierają pojemniki i dostarczają je do stanowiska operatora, gdzie odbywa się proces kompletacji. Dzięki tej technologii można efektywnie zarządzać i szybko realizować zamówienia przy SKU na poziomie 40 tys. System jest przy tym energooszczędny i może zmniejszyć zajmowaną powierzchnię magazynową nawet o 75%.

M. Pawłowski (DPD Polska) przypomina natomiast, że w grudniu sieć OOH przekroczyła 26 punktów, tworząc największą i najbardziej dostępną sieć nadań i odbiorów paczek w Polsce. – Jednocześnie przekroczyliśmy próg 6 tys. automatów paczkowych, które nie potrzebują zasilania zewnętrznego i harmonijnie wpisują się w przestrzeń miejską. Jest to praktyczna realizacja naszej idei tworzącej wartość dla klientów – bliżej jest lepiej – mówi M. Pawłowski. We wrześniu DPD uruchomiło nowy obiekt logistyczny – Oddział-Sortownię w Zgierzu w województwie łódzkim z ponad 5,6 tys. m2 powierzchni magazynowej i 600 m2 powierzchni biurowej. Dedykowany jest głównie dla klientów z sektora e-commerce. W nowym oddziale zastosowano automatyczny sorter firmy BEUMER Group Poland z wydajnością 6 tys. paczek na godzinę, 6 przenośników załadunkowych i 5 przenośników rozładunkowych marki Caljan, dodatkową linią do rozładunku kurierskiego i 61 bram kurierskich.

Handel może zaskakiwać
Zetknęliśmy się z ogólną niepewnością, wyraźnym wzrostem inflacji, a wpływ wojny na Ukrainie nadal jest odczuwalny w gospodarce. Warto zaznaczyć, że na sytuację w handlu wpłynęły np. czynniki pogodowe, na które nie mamy wpływu i one rzeczywiście mogą zaskoczyć. Tradycyjna praktyka wymiany kolekcji wiosennych i zimowych została zachwiana, ponieważ aura za oknem nie dała konsumentom wyraźnego impulsu do zakupu ubrań jesiennych i zimowych, które wcześniej generowały duże wolumeny.
Maksymilian Pawłowski
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
DPD Polska

Jednym z ciekawszych projektów zrealizowanych przez firmę Aspekt była optymalizacja procesów załadunku w fabryce wody mineralnej z wykorzystaniem własnego, innowacyjnego systemu Rewista Gate Control. W ramach tego projektu, zaimplementowano system bramek samoskanujących. Celem projektu było zwiększenie wydajności oraz dokładności procesów załadunkowych, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów i zwiększając bezpieczeństwo operacji. – System Rewista Gate Control wykorzystuje najnowsze technologie skanowania i identyfikacji towarów, co pozwala na automatyczne weryfikowanie oraz rejestrowanie produktów w momencie ich przechodzenia przez bramkę. Dzięki temu udało się znacząco przyśpieszyć procesy załadunku, zmniejszając czas potrzebny na obsługę pojazdów i eliminując błędy związane z ręcznym skanowaniem. Dodatkowo system został zintegrowany z wewnętrznym oprogramowaniem zarządzającym fabryki, co umożliwiło automatyczną synchronizację danych i ułatwiło zarządzanie zapasami – opowiada M. Kuropieska (Aspekt), dodając, że w efekcie klient odnotował znaczną poprawę efektywności operacyjnej oraz redukcję kosztów logistycznych.

Do ciekawszych realizacji Logifact-Systems w ostatnim czasie zaliczyć natomiast należy wdrożenie systemu logifact®WMS w firmie Samasz (producent tzw. maszyn zielonkowych, takich jak kosiarki dyskowe, bębnowe, przetrząsacze, zgrabiarki i wozy paszowe). Wdrożenie obejmowało zarządzanie przez system logifact®WMS złożonymi procesami przygotowania i zaopatrzenia produkcji oraz odbiorów z produkcji, a także procesami magazynowania oraz przepływu surowców oraz półwyrobów przez hale produkcyjne wyposażone w manualne, półautomatyczne oraz automatyczne stanowiska produkcyjne. – Wyzwaniem było efektywne zarządzanie procesami w sytuacji, gdy oprócz klasycznych półwyrobów (związanych z produkcją maszyn) operować należy takimi artykułami, o specyficznych wymaganiach co do ich obsługi logistycznej, jak rury, pręty czy arkusze blachy. Szczególnie wymagająca była obsługa arkuszy blach, mamy tu do czynienia z pełną automatyzacją procesów magazynowych oraz produkcyjnych. Arkusze blach są wprowadzane do magazynu automatycznego za pomocą układnicy, a następnie bez udziału człowieka przekazywane do wycinarek laserowych. Po wycince elementów produkcyjnych, są one automatycznie transportowane do kolejnego etapu produkcji lub buforowana. Sprawne zarządzanie procesami obsługi produkcji było możliwe dzięki zaawansowanej integracji systemu logifact®WMS zarówno z systemem ERP, jak i systemem zarządzania magazynem automatycznym – tłumaczy A. Bobiński. Dzięki WMS, firma może monitorować i optymalizować poziom zapasów, przepływ materiałów i procesy logistyczne, co przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne i umożliwia efektywne zarządzanie magazynami przyprodukcyjnymi oraz całym przedsiębiorstwem.

Michał Jurczak

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Top Logistyk – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

W jakim celu operatorzy logistyczni specjalizują swoje usługi?
Popyt na transport drobnicowy odzwierciedla zmiany w dzisiejszej gospodarce
Bramy magazynowe to nie jest zwyczajny element zabezpieczenia otworu w ścianie
Modułowy system aPCS jako nowoczesne rozwiązanie transportu palet
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów