Przejdź do artykułu
2020-07-10 | Łańcuch dostaw

Złapać się w sieć

Sieć dystrybucyjna, własna sieć drobnicowa, sieć partnerska. Wszędzie ta sieć, a czymże ona w rzeczywistości jest?

Większość operatorów logistycznych tworzy bądź jest częścią jakiejś sieci; niemal każda firma sprzedająca, dystrybuująca jakiekolwiek dobra, wpada w sieć. Odbiory i dostawy przesyłek odbywające się na bazie stałych kierunków, powtarzalnych adresów dostaw i odbiorów pozwalają na budowanie na mapie linii i punktów łączących poszczególnych nadawców z odbiorcami. Dzięki umiejętności konsolidowania ładunków tworzą się możliwości synergii – połączenie tras jednego klienta z ładunkami powrotnymi to klucz do optymalizacji i sukcesu oczywiście.

Bardzo popularnymi są partnerskie sieci drobnicowe, takie jak CTL w Niemczech, Iberteam w Hiszpanii, czy Volupal we Francji. Każda z nich charakteryzuje się bardzo dobrym zasięgiem i optymalnym pokryciem geograficznym danego kraju. Każda z nich tworzona jest przez grupę wielu niezależnie działających partnerów, odrębnych przewoźników czy też operatorów logistycznych, połączonych ze sobą autami liniowymi, które przerzucają skonsolidowane ładunki pomiędzy oddziałami partnerskimi. Dzięki temu, że taka sieć partnerska, jak Volupal, zbudowana jest na bazie wielu podmiotów gospodarczych, niepotrzebne są ogromne inwestycje na skalę całego kraju. Każdy z uczestników systemu jest zobligowany do utrzymywania odpowiedniego poziomu serwisu poprzez stworzone wspólnie zasady, często systemy bonus-malus. Istotnym jego elementem jest optymalizowanie działalności sieci poprzez zasilanie jej przesyłkami, dlatego też każdy z partnerów przystępujących do sieci jest aktywny sprzedażowo w swoim rejonie/dystrykcie, stara się zadbać o prawidłowe wypełnienie auta liniowego. Auta liniowe i cross-dock to istotne stałe koszty, których pokrycie pozwala na korzystne finansowo współuczestniczenie w systemie. No i oczywiście ludzie – zarówno część zespołu odpowiedzialna za rozwój, jak i ta odpowiedzialna za codzienne działania operacyjne musi współpracować, a współpraca nie byłaby możliwa bez dobrej komunikacji z innymi, „obcymi” oddziałami w danym kraju. Ta potrzeba generuje konieczność implementacji jednego, wspólnego dla wszystkich systemu zarządzającego transportem. Wymienione wyżej sieci partnerskie nie istniałyby za długo bez sprawnej komunikacji on-line, dzięki której informacja dociera szybko i zgodnie z ustalonym standardem. Komunikacja i jednorodny system są kluczowym elementem w zapewnieniu sprawnego działania systemu dystrybucyjnego, dlatego część firm decyduje się na budowanie własnej sieci.

I tak jak Volupal – sieć partnerska – powstał z inicjatywy naszej firmy, tak też w Rumunii zdecydowaliśmy się na budowanie i rozwój własnej sieci. Tam Mainfreight, bazując częściowo na autach własnych, częściowo na współpracy z podwykonawcami, stworzył sprawny system dystrybucji krajowej. Sieć wypełniana jest przesyłkami z magazynu logistycznego oraz tych odbieranych od klientów lokalnych, jak i również wolumenem importowym. Komunikacja wewnątrz takiego systemu jest ułatwiona na pewno dzięki wspólnej i spójnej polityce jednej organizacji, takim samym wartościom oraz oczywiście jednorodnemu systemowi zarządzania transportem. Ten jeden wspólny system dla wszystkich jest koniecznością, bez względu na to, jakiego rodzaju sieci działamy.

Rozwiązania dystrybucyjne w poszczególnych krajach to przyczółek do europejskiej ekspansji i budowy (bądź rozbudowy) sieci na większą skalę oraz międzynarodowego zasięgu. Połączyliśmy w ten sposób oddziały Mainfreight we Francji (Lyon) i Rumunii (Cluj Napoca) – międzynarodowa linia z Francji wypełniana jest przesyłkami, które odbierane są od klientów w całym kraju za pośrednictwem poszczególnych partnerów, konsolidowane w jednym miejscu (oddział Lyon, stanowiący część systemu Volupal) i wysyłane autem linowym, kursującym regularnie pomiędzy tymi krajami, do Rumunii. Tam po rozładunku część przesyłek dostarczana jest przez oddział w Cluj, a część trafia do sieci dystrybucyjnej – przesyłki rozwożone są krajowymi autami liniowymi do innych oddziałów, skąd odbywa się finalna dostawa. Całość zabezpiecza oczywiście wspólny system lub dwa zintegrowane systemy; informacje o przesyłkach trafiają z odpowiednim wyprzedzeniem, etykiety transportowe są skanowane w każdym magazynie przeładunkowym, a statusy po dostawie i skany potwierdzenia zrealizowanej dostawy trafiają na stronę Mainfreight lub bezpośrednio do klienta.

Dostęp do sprawnej sieci dystrybucyjnej to możliwość oferowania klientom rozwiązań spełniających ich oczekiwania co do czasu dostawy (regularne połączenia), ceny (zoptymalizowany system) oraz informacji (system zarządzania transportem). Tak też robimy w Polsce – współpracujemy zarówno z kolegami z Rumunii, jak i Francji; z dużym powodzeniem rozwijamy sieć w Europie. Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom dobry serwis, który opiera się na różnych modelach – sieci własnej i sieci partnerskiej. Obie dają nam sporo możliwości.

Piotr Skipor
Mainfreight Poland Sp. z o.o.


Zobacz także

Bezpieczeństwo w ruchu aut ciężarowych uległo radykalnej zmianie na plus
Wykorzystanie aplikacji mobilnej w systemie awizacyjnym
Jaka jest rola Customer Service w komunikacji operatora logistycznego z klientem?
Rozszerzona rzeczywistość zwiększy wydajność łańcucha dostaw
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jak przetransportować towar z Chin? Nowa rzeczywistość polskich importerów
Na rynku transportowym brakuje teraz samochodów, a nie kierowców
Bezpieczeństwo w ruchu aut ciężarowych uległo radykalnej zmianie na plus
Jaka jest rola Customer Service w komunikacji operatora logistycznego z klientem?
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA