Przejdź do artykułu
2021-03-26 | Kaizen&Lean

Inteligentni emocjonalnie

Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności, do identyfikowania i zarządzania własnymi emocjami, ale także emocjami innych. Ogólnie mówi się, że inteligencja emocjonalna obejmuje co najmniej trzy umiejętności.

Po pierwsze, chodzi o świadomość emocjonalną, czyli umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji. Po drugie, o zdolność do okiełznania tych emocji i zastosowania ich do takich zadań, jak myślenie i rozwiązywanie problemów. Po trzecie w końcu, o umiejętność radzenia sobie z emocjami, która obejmuje zarówno regulowanie własnych emocji, gdy jest to konieczne, jak i pomaganie innym w robieniu tego samego.

Osoba inteligentna emocjonalnie jest zarówno wysoce świadoma swoich własnych stanów emocjonalnych, jak i jest w stanie je zidentyfikować oraz zarządzać nimi. Tacy ludzie są szczególnie wrażliwi na emocje, których doświadczają też inni. Te umiejętności w oczywisty sposób mogą uczynić kogoś lepszym przyjacielem, uważnym rodzicem, wpływowym przywódcą lub troskliwym partnerem.

Jedno jest pewne – z łatwością rozpoznajemy sytuacje, kiedy mamy do czynienia z osobą o niskiej inteligencji emocjonalnej, jest to dla nas wtedy oczywiste, ale jak poznać, czy sami nie mamy jej deficytów? Niestety, jeśli mamy niską inteligencję emocjonalną, prawdopodobnie jej nie rozpoznamy, co podwójnie utrudnia życie, pracę i współpracę z ludźmi.

Oto kilka faktów na temat inteligencji emocjonalnej:

 1. pojęcie inteligencji emocjonalnej zyskało szerokie uznanie,
 2. niektórzy pracodawcy włączyli nawet testy psychometryczne w nadziei na ocenę inteligencji emocjonalnej kandydata,
 3. nie ma sprawdzonego testu psychometrycznego ani skali inteligencji emocjonalnej.

Posiadanie wysokiej inteligencji emocjonalnej nie oznacza, że jesteś lepszą osobą od kogoś innego. Weźmy przykład psychopatów. W rzeczywistości jest możliwe, co sugerują niektóre badania, że psychopaci używają inteligencji emocjonalnej do manipulowania swoimi ofiarami.

­– Osobom psychopatycznym nie brakuje empatii. Dla większości z nas empatia wydaje się być wbudowana w nas samych. Jeśli widzimy ofiarę, dzielimy jej ból. Dla psychopatycznych przestępców, których badaliśmy, empatia wydawała się być jak wolontariat. Jeśli chcą, potrafią wczuć się w sytuację, mogą być czarujący i manipulować otoczeniem. Kiedy już nakłonią cię do robienia tego, co służy ich celowi, empatia prawdopodobnie znowu zniknie – twierdzi dr Christian Keysers, Profesor neurobiologii na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Z tego między innymi powodu inteligencja emocjonalna nie powinna być jedynym kryterium rekrutacji i awansowania osób do Twojej organizacji. Gdybyś miał wybór między przeciętnym wykonawcą, któremu możesz zaufać, a wysokiej klasy wykonawcą, któremu nie możesz zaufać, kogo byś wybrał? Simon Sinek udziela Navy Seals odpowiedzi na to pytanie (obejrzyj wideo pod tym adresem).

Zaufanie – co to oznacza w biznesie?

Zaufaj, dla lepszej identyfikacji i pokazania wartości, którymi kieruje się firma! Tylko tacy liderzy są w stanie kreować warunki pracy i mobilizować pozostałych. Zaangażowani pracownicy mogą stworzyć kulturę, w której będą się rozwijać. Jeśli pracownicy, których masz, nie wiedzą, jakie są wartości firmy i nie identyfikują się z nimi, to zdolność do zmiany kulturowej jest ograniczona – w tym scenariuszu należy podjąć skoordynowany wysiłek w celu rekrutacji i utrzymania pracowników, którzy jednak podzielają wartości firmy. Liderzy, którzy nie wiedzą, jakie są wartości firmy i lub nie identyfikują się z nimi, będą katastrofą dla kultury i przyszłości firmy.

Kluczowe kroki do stworzenia szablonu kultury Twojej firmy:

 1. Kop głęboko i odkryj, co cenisz jako właściciel lub kierownik zespołu.
 2. Wyraź je w kategoriach aspiracji, koncentrując się najpierw na dobru pracownika, a następnie na klientach, społeczności itp.
 3. Zaproś swoich pracowników do zaangażowania się i dalszego rozwijania.
 4. Przekazuj te wartości jako właściciel i/lub kierownik codziennie, sam/sama dawaj przykład!(czyny mówią więcej niż słowa).
 5. Spraw, abyś Ty i Twoi współpracownicy czuli odpowiedzialność za codzienne przestrzeganie tych zasad i wartości.

Skuteczni liderzy równoważą energię emocjonalną i psychiczną w swoich zespołach. Są świadomi uczuć innych oraz pomagają swojemu personelowi identyfikować i pracować z ich mocnymi stronami, kierując ich we właściwym, pozytywnym kierunku. Jeśli role, obowiązki, uprawnienia, zakres odpowiedzialności lub oczekiwania firmy są niejasne, energia emocjonalna może być łatwo zużyta, co powoduje frustrację oraz przejawy niskiej inteligencji emocjonalnej.

Czy inteligencji emocjonalnej można się nauczyć?

W nowym obszernym artykule Victoria Maddingly i Kurt Kreiger z Colorado State University wykorzystali swoje umiejętności metaanalityczne do oceny twierdzenia, że inteligencja emocjonalna jest cechą, której można się nauczyć. Ich odkrycia sugerują, że obok ludzi, którzy posiadają wrodzoną inteligencję emocjonalną, jest również nadzieja dla ciebie, jeśli nie zostałeś pobłogosławiony tą zdolnością od urodzenia.

Jeśli znasz kogoś o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że czujesz się komfortowo w obecności tej osoby, ponieważ wydaje się, że wyczuwa Twój nastrój i rzadko okazuje emocje, które powodują, że czujesz się niekomfortowo.

Jak zauważają badacze ze stanu Colorado, ta „czysta” wersja inteligencji emocjonalnej kontrastuje z podejściem modelu mieszanego, które obejmuje umiejętności „miękkie”. One także prowadzą do skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i obejmują motywację, osobowość, temperament, charakter oraz umiejętności społeczne, wykraczające poza rozpoznanie i zarządzanie emocjonalne.

Dobrą wiadomością płynącą z badań jest to, że osoby, które wzięły udział w szkoleniu i coachingu dotyczącym inteligencji emocjonalnej, wykazały wzrost zachowań związanych z inteligencją emocjonalną. Wyniki uzyskane we wszystkich badaniach i próbach, pomimo różnic w metodologii, dostarczają dość solidnych, zachęcających dowodów na to, że inteligencję emocjonalną można w rzeczywistości trenować. Autorzy zauważają, że rozmiary efektów treningowych były porównywalne z raportowanymi w przypadku treningu w innych dziedzinach.

Pierwszym elementem skutecznego rozwoju tej umiejętności jest możliwość przedyskutowania pomysłów przedstawionych podczas szkolenia z kursantami. Jak zauważają autorzy, „uczestnicy szkolenia powinni nabyć więcej inteligencji emocjonalnej, kiedy mogą omówić znaczenie konstruktu i sposób, w jaki odnosi się on do nich”.

Wniosek ten jest zgodny z innymi publikacjami na temat edukacji dorosłych. Możliwość zastosowania nowych pomysłów w swoim życiu i dzielenia się przemyśleniami z innymi może dać Ci szansę sprawdzenia, czy te pomysły będą działać.

Drugi powiązany element udanego treningu inteligencji emocjonalnej obejmuje możliwość przećwiczenia swoich pomysłów pomiędzy sesjami poprzez rozmowę z innymi i uzyskanie informacji zwrotnej na temat nowych podejść, które próbujesz zastosować w swoim codziennym życiu.

Związek między Kaizen™ i inteligencją emocjonalną a kulturą firmy

Powiązania między Kaizen™ a inteligencją emocjonalną należy rozpatrywać na dwóch poziomach:

 1. wpływ filozofii Kaizen™ na inteligencję emocjonalną człowieka,
 2. wpływ systemu biznesowego Kaizen™ na inteligencję emocjonalną człowieka.

Wpływ filozofii Kaizen™ na inteligencję emocjonalną człowieka:

 1. uczy człowieka, że może się zmienić i doskonalić, a jego fizjologia ma na celu pomóc i nagrodzić wysiłek na rzecz zmiany,
 2. wskazuje, że wszystkie problemy są cenne w dążeniu do poprawy,
 3. uczy pokornego lub służebnego przywództwa, jako przywództwa skutecznego,
 4. pokazuje, że każdą zmianę, nawet osobistą, najlepiej osiągnąć poprzez codzienne cykle małych wysiłków na rzecz większego celu poprzez proces Planuj, Wykonuj, Sprawdź i Działaj,
 5. podkreśla, że szacunek dla ludzi jest podstawą współpracy i dobrych zmian zarówno osobistych, jak i rodzinnych, grupowych i zespołowych.

Wpływ systemu biznesowego Kaizen™ na inteligencję emocjonalną osoby:

 1. system nakazuje codzienne kontaktowanie się z każdym członkiem zespołu, co daje ludziom możliwość wyrażenia, jak się czują tego dnia (negatywnie lub pozytywnie),
 2. system uczy, że rozwiązywanie problemów jest bardziej efektywne, gdy prowadzi się je z udziałem zróżnicowanej grupy osób, które mają swój wkład.
 3. system zachęca liderów, aby pozwolili innym zidentyfikować problemy, które ich frustrują,
 4. system zachęca liderów do słyszenia cichych lub nawet bardzo cichych głosów członków zespołu,
 5. system zachęca liderów do codziennego coachingu,
 6. system nakazuje wykorzystanie wszystkich zmysłów do oceny sytuacji, a nie tylko danych,
 7. system zachęca liderów do nagradzania członków zespołu w oparciu o przestrzeganie właściwego procesu, a nie tylko uzyskiwanie właściwych wyników za wszelką cenę,
 8. system zachęca liderów i zespoły do ciągłego poszukiwania informacji o tym, co cenią w nich ich klienci wewnętrzni i zewnętrzni.

Podsumowanie

 • Inteligencja emocjonalna liderów i członków zespołu jest ważnym czynnikiem w tworzeniu pozytywnej kultury pracy, ale nie jedynym, który należy brać pod uwagę przy rekrutacji i awansowaniu pracowników.
 • Prawdziwe wartości firmy, które są znane i praktykowane przez liderów, pomogą jej w organizowaniu oraz optymalizacji zespołów.
 • Inteligencję emocjonalną organizacji można poprawić poprzez dobrze opracowane i ukierunkowane szkolenia oraz coaching.
 • Wdrażanie filozofii Kaizen™ w organizacji będzie wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej. Wdrożenie systemu biznesowego Kaizen™ zapewni organizacjom codzienny impuls do ogólnej inteligencji emocjonalnej i zapewni ramy dla rozwoju kultury firmy.

Chris Leonard
Consulting Director
KAIZEN Institute Canada (BC)

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Kaizen – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Transport bliski na linii produkcyjnej
Mierzenie wskaźników OEE w erze IoT
Jak zadbać o dokumenty w firmie transportowej
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Marka grupy Essity oferuje darmową usługę audytu
Filozofia kaizen pomaga osiągnąć przewagę
Struktura liderska, a rozwój Lean Management
Lean w dobie transformacji cyfrowej
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA