2018-03-13 | Kaizen&Lean

Wirtualny inżynier

Aplikacja App-Indeva (wirtualny inżynier serwisu INDEVA), zawsze dostępna na miejscu pracy manipulatora, ma na celu m.in. przechowywanie danych urządzenia oraz analizę, diagnostykę i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.
Wirtualny inżynier (Żródło: Indeva)

Wirtualny inżynier serwisu to kolejny kamień milowy w ewolucji manipulatorów INDEVA, a więc najnowocześniejszych inteligentnych urządzeń do manipulacji (INtelligent DEVices for hAndling). Aplikacja bazuje na oryginalnym systemie, przystosowanym do smartfonu i tabletu, który łączy się przez Wi-Fi z urządzeniem manipulacyjnym.
Aplikacja w trybie Real-Time ma możliwość gromadzenia i analizy danych. Dzięki temu zarówno lokalny użytkownik, jak i służby utrzymania ruchu mają możliwość wglądu w pracę urządzenia. Istnieje również możliwość wysyłania danych dotyczących pracy urządzenia bezpośrednio do zdalnego Centrum Serwisowego INDEVA w celu dalszych przeglądów, komentarzy i porad. Dodatkową zaletą aplikacji App-Indeva jest to, że instrukcje obsługi, dokumenty techniczne i rysunki dla określonego manipulatora przemysłowego są zawsze pod ręką w smartfonie lub na tablecie. Korzystanie z aplikacji App-Indeva, przyporządkowanej odpowiedniemu manipulatorowi, pozwala na zwiększenie dostępu do urządzenia, a co za tym idzie – na lepszą współpracę z manipulatorem.
Do głównych zalet tego innowacyjnego rozwiązania, a więc nowoczesnej aplikacji pozwalającej na zarządzanie w czasie rzeczywistym funkcjami serwisowymi elektronicznych manipulatorów INDEVA, należą: skrócony czas diagnozy problemów, skrócony czas komunikacji z centrum serwisowym i skrócony czas naprawy.

DSC 0099a 1
Skrócony czas diagnozy problemów pozwala na szybszy czas reakcji pracowników, nie potrzeba wykwalifikowanego inżyniera, by odczytać parametry urządzenia manipulacyjnego oraz sygnały diagnostyczne na wyświetlaczu maszyny. Aplikacja App-Indeva dostarcza precyzyjnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji. Informacje te w łatwy do zrozumienia i czytelny sposób są wyświetlane w przyjaznym interfejsie na smartfonie lub tablecie użytkownika.
Status urządzenia jest bez problemu odczytywany przez pracowników bez wiedzy technicznej, dzięki temu mogą oni łatwo zdiagnozować przyczyny usterki i zdecydować, co jest potrzebne do jej wyeliminowania.
Skrócony czas komunikacji z centrum serwisowym INDEVA to efekt funkcjonowania odpowiedniego przycisku w aplikacji App-Indeva, w ten sposób precyzyjnie określone informacje o statusie urządzenia są przesyłane do inżyniera INDEVA w czasie rzeczywistym. Będzie on mógł szybko zdiagnozować problem oraz zaproponować jego rozwiązanie. Dzięki temu wyeliminowany zostaje dodatkowy czas na przekazywanie informacji pomiędzy operatorem urządzenia a inżynierem. Wszystko to jest możliwe dzięki aplikacji App-Indeva.


Skrócony czas naprawy wynika z tego, że w większości przypadków użytkownik sam jest w stanie zidentyfikować problem i rozwiązać go samodzielnie. Jednakże w przypadku, gdy niezbędna jest obecność inżyniera INDEVA na miejscu, dzięki aplikacji będzie on znał z wyprzedzeniem status urządzenia oraz diagnostykę błędów. W związku z tym czas naprawy u użytkownika zostanie maksymalnie skrócony.


Zobacz także

Automatyczne wyznaczanie OEE – jak zarządzać efektywnością maszyn produkcyjnych?
Znalezienie własnych motywów wewnętrznych stanowi efektywne narzędzie w procesie motywowania
Smartfon jest jak biuro, a biuro należy ubezpieczyć
Firma igus opracowała robot kartezjańskański za niecałe 2 tys euro.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Kolejna generacja manipulatorów do przenoszenia ładunków
Robot lub manipulator bez chwytaka jest bezużyteczny
Manipulatory pozwalają projektować bardziej ergonomiczne i wydajne procesy robocze oraz zwiększać bezpieczeństwo pracy
Mitsubishi do kompletacji zamówień wydajniejszy o 14%
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA