Przejdź do artykułu
2024-05-08 | Z ładunkiem w drodze

Nowelizacje ustaw o transporcie drogowym

Polska dotychczas nie wprowadziła możliwości korzystania z pojazdów najmowanych, zarejestrowanych poza granicami RP. Obecnie chcemy dostosować polskie prawo do unijnego, dlatego został przygotowany odpowiedni projekt ustawy.
Nowelizacje ustaw o transporcie drogowym (Żródło: AdobeStock)
  • Zmiany w prawie umożliwią przewoźnikom prowadzącym działalność na terytorium Polski na czasowe korzystanie z pojazdu najmowanego, zarejestrowanego na terytorium innego państwa UE;
  • Jest gotowa nowelizacja dotycząca tej kwestii;
  • Najmowanie pojazdów niesie ze sobą szereg korzyści, które mogą poprawić elastyczność operacyjną firm transportowych.

Nowelizowane są dwie ustawy: o transporcie drogowym oraz o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W najnowszym projekcie zaproponowano wprowadzenie unijnej dyrektywy, która zezwala pojazdom zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska na poruszanie się po naszym terytorium w przewozie drogowym rzeczy.

Polska dotychczas nie wprowadziła możliwości korzystania z pojazdów najmowanych zarejestrowanych poza granicami RP. Tymczasem nowelizacja ustaw niesie ze sobą szereg korzyści. Dodatkowo z punktu widzenia transportu drogowego w ujęciu europejskim jest to bardzo ważny krok w kierunku implementacji eCMR – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Korzyści z nowelizacji ustaw

Te najważniejsze, związane z otwarciem rynku w odniesieniu do użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców na terytorium Polski w celu przewozu drogowego rzeczy to:

  • użytkowanie najmowanych pojazdów może obniżyć koszty przedsiębiorstw, poprawić ich elastyczność operacyjną, ale też przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności tych firm;
  • wynajem będzie niższym jednorazowym wydatkiem niż zakup nowego pojazdu;
  • najmowane pojazdy są z reguły nowsze w porównaniu z przeciętnym wiekiem pojazdów w przedsiębiorstwie, a tym samym mogą okazać się bezpieczniejsze i generować mniejszą ilość zanieczyszczeń;

Najmowanie pojazdów ma jeszcze ten dodatkowy atut, że umożliwia szybką reakcję na sezonowy czy tymczasowy wzrost volumenu lub zastąpienie zepsutych lub uszkodzonych pojazdów. Odbywa się to przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy kierowcom – wyjaśnia Joanna Bożek z Imex Logistics.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ

Ograniczenia, które wprowadza nowelizacja

Jakie zmiany w prawie przewidują znowelizowane ustawy? W Polsce długość okresu, w którym przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innym państwie członkowskim ma wynosić nie dłużej niż kolejne 90 dni w danym roku kalendarzowym, od dnia zgłoszenia pojazdu do właściwego organu.

Przepisy regulują też graniczenie liczby pojazdów najmowanych. Minimalna, dozwolona liczba pojazdów wynosi co najmniej 25 proc. floty pojazdów ciężarowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego użytkowanie najmowanego pojazdu albo w dniu rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo użytkowania najmowanego pojazdu, zgodnie z ustaleniami danego państwa członkowskiego. Jednak w przypadku, gdy cała flota przedsiębiorstwa to więcej niż jeden, lecz mniej niż cztery pojazdy, przedsiębiorstwu temu wolno użytkować co najmniej jeden taki pojazd.

Warto zaznaczyć, że czas trwania umowy najmu będzie ustalany indywidulanie przez każde państwo członkowskie. W nowelizacji dodano obowiązek, który spoczywa na kierowcy do okazania podczas kontroli drogowej umowy najmu lub poświadczony wyciąg z tej umowy. Ewentualne sankcje będą jednak nakładane na przedsiębiorcę, dlatego zarówno przedsiębiorca, jak i kierowca muszą pamiętać i dopilnować, aby te dokumenty znajdowały się w teczce kierowcy – dodaje Joanna Bożek z Imex Logistics.


Zobacz także

Przyszłość branży logistycznej - konferencja Smart Warehouse
Dassault Systèmes przedstawia wyniki finansowe w 2024
Rossmann wdraża PSIwms na Węgrzech
AIUT i FAIRP zacieśniają relacje biznesowe
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w filiach GLS Poland
Narzędzie do zarządzania reklamacjami od Hardis Group
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera
HVO100 90% bardziej ekologiczne od oleju napędowego

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów