2019-11-15 | Wydarzenia

Kolejna edycja Akademii Spedytora

Ruszyła kolejna Akademia Spedytora - cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka.

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, organizację przewozów na innych rynkach, np. USA, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Obecny cykl prowadzony jest przy współudziale dwóch wiodących ośrodków kształcenia logistyków w Warszawie. Są to: Wydział Transportu Politechnika Warszawska oraz Katedra Logistyki przy Wydziale Ekonomicznym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką.

O popularności inicjatywy świadczy fakt, że poprzednie dwie edycje zgromadziły ponad 1300 uczestników.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji poprzez stronę:

http://akademiaspedytora.pl/zgloszenie/

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwój kompetencji logistycznych w różnych gałęziach transportu
 • Nauka od wieloletnich praktyków, ekspertów
 • Poznanie dobrych praktyk branży
 • Poznanie nowych ludzi
 • Większa atrakcyjność na rynku pracy
 • Certyfikat

Zakres tematyczny bieżącej edycji:

 • Transport drogowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy
 • Transport ponadgabarytowy – Project Cargo
 • Obsługa celna
 • Przewozy farmaceutyków
 • Obsługa transportu na rynku USA
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Sytuacje kryzysowe

Pełny harmonogram: http://akademiaspedytora.pl/program/

Partnerami merytorycznymi bieżącego cyklu, których eksperci będą przedstawić praktyczne aspekty logistyki, będą m.in.:

 • BBA Transport System
 • Lufthansa Cargo
 • Porath Customs GmbH
 • New Wave International Cargo
 • Airnet Service
 • Akademia Celna
 • Alfa Global Airline Services
 • Safecargo

Cały cykl objęty jest patronatem medialnym czołowych czasopism logistycznych:

 • Eurologistics
 • Truck & Business

Idea Akademii Spedytora - http://akademiaspedytora.pl/

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, organizację przewozów na innych rynkach, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką.

Ideą i myślą przewodnią Akademii jest przekazanie wartości w postaci praktycznej wiedzy i narzędzi pracy osobom wiążącym swoją karierę zawodową z szeroko rozumianą branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz nieustannie dążącym do rozwoju osobistego i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

O organizatorach:

BBA Transport System - https://bbats.pl/

Operator logistyczny świadczący usługi logistyczne w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo, ponadgabarytowego.

Posiada ugruntowaną, ponad 20-letnią pozycję na rynku TSL oraz bardzo dobre opinie wśród Klientów i Podwykonawców na rynku transportowym.

Swoje codzienne działania realizująca w oparciu o politykę jakości wg norm ISO 9001:2015, a także GDP (Good Distribution Practices). Jest członkiem globalnej sieci logistycznej WCA, AOG Freight 24/7, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewozów Lotniczych IATA, Poliskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL) oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej - https://www.wt.pw.edu.pl/

Jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 19 wydziałów) Politechniki Warszawskiej powstała w 1992, która zajmuje się problematyką szeroko pojętego transportu.

Swoją historię bierz od powołanego w 1948 r. w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowanego w rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym kształcono inżynierów na specjalności eksploatacja kolei i zabezpieczenie ruchu pociągów.

Obecnie Wydział składa się z dziesięciu Zakładów naukowo-dydaktycznych. W strukturze Wydziału ponadto wyodrębniono Ośrodek Informatyki.

Wydział Transportu prowadzi badania naukowe w obszarze dyscypliny naukowej Transport i w obszarach pokrewnych, które stanowią podstawę rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału od stanowiska asystenta poprzez stanowisko adiunkta aż do stanowisk profesorów obsadzanych przez pracowników - wychowanków Wydziału. Wysoką jakość dydaktyki prowadzonej w Wydziale zapewnia ciągłe przenoszenie wyników tych badań do praktyki zajęć ze studentami Wydziału.

Obszar zagadnień objętych pracami naukowymi wciąż ulega dynamicznemu rozwojowi. Inspirowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz transportu należy do statutowych zadań Wydziału. Misją Wydziału Transportu, nawiązującą do misji Politechniki Warszawskiej je

Katedra Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

http://kl.wne.sggw.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego.

Logistyka w SGGW, pod tą nazwą, została wprowadzona w roku 2006. Od tego czasu obserwowany jest prężny rozwój kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Koło logistyki SGGW jest gospodarzem corocznej konferencji „Warszawskie Dni Logistyki”, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących ekologistyki i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Prowadzący - Mariusz Żakiewicz - https://www.linkedin.com/in/zakiewicz/

Dyrektor działu transportu i spedycji operatora logistycznego BBA Transport System. Odpowiedzialny m.in za strategię i planowanie taktyczne przedsiębiorstwa, budżetowanie, procedury operacyjne, rekrutację oraz szkolenie pracowników. Operacyjnie zorganizował blisko 10 000 różnego rodzaju transportów międzynarodowych. Pełni funkcję pełnomocnika ds. jakości ISO 9001:2015. Przeprowadził proces certyfikacji w ramach przynależności do Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, logistyk certyfikowany przez European Logistics Association (ELA). Swoją wiedzę poszerzał w ramach procesu certyfikacji FIATA organizowanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni. Ponadto posiada certyfikaty branży logistycznej: IATA Basic Cargo, IATA GDR Awareness, CPC, GDP.


Zobacz także

BHP to priorytet w firmie produkcyjnej i logistycznej
Najnowszy numer czasopisma Kaizen już dostępny!
Jubileusz firmy Seifert Polska pod znakiem ekspansji
Najnowszy, piąty w tym roku, numer czasopisma Magazynowanie i Dystrybucja już dostępny! Przeczytaj wybrane artykuły!
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

We wrześniu pierwsza edycja Forum Retail Challenge
Już wkrótce konferencje techniczne od Axon Media
Konferencja Lean| Six Sigma odbędzie się po raz piętnasty
Największa konferencja zakupowa w Polsce za nami!
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA