Przejdź do artykułu
2022-11-29 | Głos z rynku

Dassault Systèmes współpracuje z firmą Sanofi

• Platforma 3DEXPERIENCE posłuży Sanofi do zaprojektowania, wdrożenia, kwalifikacji i obsługi modułowych linii produkcyjnych w nowoczesnych fabrykach firmy „EVolutive Facilities” (EVF) we Francji i Singapurze • Możliwości platformy 3DEXPERIENCE pozwolą Sanofi generować wirtualne kopie bliźniacze w celu zwiększenia zwinności, niezawodności i wydajności nowych zakładów Sanofi • Zwiększona sprawność i elastyczność umożliwi szybsze wdrażanie zmian, co przyczyni się do realizacji ambicji Sanofi w zakresie zabezpieczenia możliwości produkcyjnych

Dassault Systèmes i Sanofi ogłosiły partnerstwo mające na celu optymalizację produkcji w najnowocześniejszych, modułowych fabrykach Sanofi o nazwie „EVolutive Facility”, które będą zlokalizowane we Francji i Singapurze. Przedsięwzięcie to, będące rozwinięciem wieloletniej współpracy obu firm w sektorze Life Science i ochrony zdrowia, będzie opierać się na wykorzystaniu wirtualnych kopii bliźniaczych w celu umożliwienia sprawnego i elastycznego działania, które przyczyni się do realizacji ambicji firmy Sanofi w zakresie zabezpieczenia jej portfolio produktowego.

Bazujące na platformie 3DEXPERIENCE rozwiązanie branżowe Dassault Systèmes o nazwie „Made to Cure for BioPharma” posłuży Sanofi do zaprojektowania, wdrożenia, kwalifikacji i obsługi modułowych linii produkcyjnych w dwóch fabrykach „EVolutive Facilities”. Linie te będą wytwarzać w sposób zrównoważony nawet cztery produkty jednocześnie, dobierając najbardziej zaawansowane technologie w celu zmniejszenia zużycia energii. Platforma dostarcza wirtualne i sprzyjające współpracy środowisko do tworzenia innowacji oraz kompleksowego zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu. Sanofi będzie mogło opracowywać systemy produkcyjne i ich działanie w środowisku wirtualnym oraz optymalizować procesy skalowania i uprzemysłowienia przed ich wdrożeniem.

Chcemy poprawić jakość życia ludzi, zapewniając im szybszy dostęp do szczepionek i terapii, minimalizując jednocześnie wpływ naszych operacji na środowisko – mówi Ana Alves, EVolutive Facility Global Project Head & Site Head of Neuville sur Saone w Sanofi.

Dassault Systèmes dostarcza nam technologię, która pozwala skrócić czas wdrażania nowych produktów, zacieśnić współpracę między poszczególnymi zespołami oraz wzmocnić standaryzację projektów i modeli. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwoli nam także osiągnąć cel, jakim jest zdolność wytwarzania w fabrykach EVF kilku produktów jednocześnie według zoptymalizowanego harmonogramu. Platforma 3DEXPERIENCE ułatwi nam ponadto zarządzanie skomplikowanym cyklem życia produktów, w wymagającym pod względem legislacyjnym środowisku, z myślą o dobru pacjentów.

Przed rozpoczęciem produkcji leków obiekty, sprzęt oraz procesy firm farmaceutycznych podlegają procesowi kwalifikacji pod względem bezpieczeństwa i jakości. W zależności od konfiguracji sprzętu oraz parametrów procesu dla poszczególnych receptur procedura ta może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwala firmom farmaceutycznym ustandaryzować moduły, skrócić czas kwalifikacji oraz zwiększyć zdolności do szybkiej i masowej produkcji kluczowych produktów.

image 2

Za pomocą wirtualnej kopii bliźniaczej Sanofi może wizualizować i symulować nie tylko receptury, sprzęt i materiały eksploatacyjne wymagane w danym procesie, ale także przepływ i aktywność modułów i operatorów w tzw. „ballroom”, czyli elastycznym i modyfikowalnym środowisku umożliwiającym szybkie przełączanie między poszczególnymi procesami. Firma Sanofi może w płynny sposób dodawać, usuwać i wymieniać elementy funkcjonalne i etapy procesu w zależności od potrzeb, a także rekonfigurować linie produkcyjne w celu szybkiego przejścia z jednego produktu na drugi. Może również przyspieszyć główne działania w ramach cyklu życia nowych modułów, procesów i obiektów oraz skatalogować je w ramach zarządzania cyklem życia produktu w celu ponownego wykorzystania i szybszej zmiany produktu.

Pandemia uświadomiła nam, że branża biofarmaceutyczna musi być gotowa na maksymalizację wydajności produkcji w celu szybkiego dostarczenia wysokiej jakości nowoczesnych leków pacjentom na całym świecie – mówi Claire Biot, Vice President, Life Sciences & Healthcare Industry w Dassault Systèmes. – Firma Sanofi chce sprostać temu wyzwaniu dzięki produkcji modularnej nowej generacji, która jest w stanie rozwiązać problem dostępności leków i terapii dla pacjentów. Platforma 3DEXPERIENCE pozwoli Sanofi oferować najwyższej jakości produkty w duchu idei „Right the first time” oraz dynamicznie zwiększać produkcję i uelastyczniać procesy. Ergonomię hali produkcyjnej można symulować i doskonalić.


Zobacz także

Francuskie porozumienie na rynku technologii chmurowych
Wywiad z Bogdanem Orzechowskim, Prezesem Zarządu WDX S.A.
Całkowicie elektryczne modele od Renault Trucks
Alex Maksiov stworzył kolejne dzieło dla Prologis
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Trendy tej dekady w sektorze produkcyjnym do 2030 r.
Wirtualne kopie przyspieszaja zrównoważoną transformację
GXO przedłuża współpracę z wieloletnim klientem
Dassault Systèmes z najwyższym uznaniem w rankingach zrównoważonego rozwoju

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów