Przejdź do artykułu
2022-05-31 | Głos z rynku

70 lat PKP CARGO INTERNATIONAL na rynku

PKP CARGO INTERNATIONAL, spółka z Grupy PKP CARGO, operatora logistycznego w Europie, obchodzi 70 rocznicę powstania.

W tym roku mija 70 lat od chwili, gdy dekretem czechosłowackiego Ministerstwa Paliw i Energetyki z 1 stycznia 1952 zostało założone przedsiębiorstwo Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Przypomnijmy ważne etapy z życia firmy, która funkcjonuje teraz pod nazwą PKP CARGO INTERNATIONAL.

Przedsiębiorstwo OKR – Doprava powstało w celu zapewnienia zarządzania oraz konserwacji regionalnych linii kolejowych, a w szczególności do wykonywania przewozów kolejowych na Linii Górniczej. Kolejnymi czynnościami, nierozłącznie związanymi z kolejnictwem, były naprawy i konserwacja regionalnych linii kolejowych zagłębia. W roku 1955 do transportu kolejowego dołączył też towarowy transport samochodowy.

W drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa, w styczniu 1994 powstała spółka OKD, Doprava, która płynnie nawiązuje do tradycji przewozów na Linii Górniczej. O rok później spółka uzyskała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych na krajowych liniach kolejowych i mogła w ten sposób realizować transporty również poza terenem Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.

Rok 2004 był dalszym przełomowym okresem, ponieważ właśnie wtedy odbył się pierwszy transgraniczny przejazd pociągu z Czech do Polski, a o trzy lata później został uruchomiony kontenerowy terminal w Paskowie, który jest jednym z kluczowym punktów tranzytowych w ramach intermodalnych przewozów w Europie.

W roku 2007 spółka stała się członkiem międzynarodowej Grupy New World Resources Transportation z siedzibą w Amsterdamie. Kolejnymi krokami była też akwizycja spółki VIAMONT Cargo w roku 2008, a o rok później zakup firmy OKD, Rekultivace, która została przemianowana na AWT Rekultivace i do dziś nadal działa w Grupie pod tą nazwą.

W roku 2010 doszło do zmiany nazwy spółki z OKD, Doprava na Advanced World Transport, a cała organizacja zaczęła działać pod nową nazwą Grupa AWT.

Istotnym kamieniem milowym był rok 2015, kiedy to Advanced World Transport stała się członkiem Grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego i przewoźnika kolejowego w UE. W roku 2019 doszło do zmiany nazwy spółki z AWT na PKP CARGO INTERNATIONAL. Nowa wspólna nazwa wszystkich spółek Grupy ma lepiej oddawać charakter ich działalności na rynku międzynarodowym oraz wskazywać na ścisłe połączenie z Grupą PKP CARGO.

– Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL ma swoje początki w tradycyjnych i powszechnie uznanych spółkach, dzięki którym dysponuje rozległym know-how, opartym o 70 lat doświadczeń i zaufanie swoich klientów. W ubiegłych dekadach spółki te były nie tylko częścią istotnych zmian w transporcie towarowym, ale bardzo często i ich motorem – zarówno, kiedy chodziło o budowanie i rozwój nowoczesnych bocznic kolejowych, jak i o wykonywanie transportu kombinowanego. Największym skarbem i kapitałem spółki byli i są nasi pracownicy, którzy stoją za wszystkimi sukcesami, które stały się naszym udziałem w czasie naszej bogatej historii – mówi Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. i PKP CARGO INTERNATIONAL.

– Jesteśmy przekonani, że do transportu szeregu towarów masowych takich jak węgiel, stal albo części samochodowe, kolej jest najlepszą alternatywą w stosunku do transportu drogowego. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci zasłużyli na kompleksowe i inteligentne transportowo-logistyczne rozwiązania pod klucz, które możemy im zaproponować. Wierzymy w przyszłość transportu kolejowego i kombinowanego i jesteśmy przygotowania do bycia nadal liderem zmian, których potrzebuje nasza branża. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością chciałbym podziękować wszystkim aktualnym i byłym pracownikom za ich pracę dla spółki, a naszym klientom za długoletnie zaufanie – dodał Dariusz Seliga.

W tym roku również spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL świętuje jubileusz - 60 lat od swojego powstania.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Elastyczność dostaw kluczowym czynnikiem sukcesu
3/4 sklepów internetowych może mieć problemy finansowe
Brzeskie centrum LPP na drodze do pełnej wydajności
"Smart Routing" - chmurowe rozwiązanie dla spedytorów
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

PKP Cargo zwiększa dostawy węgla o 4,5 mln ton
DACHSER tworzy alternatywną trasę dla usług kolejowych
NEWAG zmodernizuje 15 lokomotyw dla CARGOUNIT
Cztery spojrzenia na doświadczenie pracy w Grupie Utz

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów