Przejdź do artykułu
2021-07-24 | Głos z rynku

Droga do niskoemisyjnej przyszłości

Dekarbonizacja przemysłu to kolejny wielki krok na drodze do osiągnięcia przez europejskie państwa neutralności węglowej, co jest głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu. Przygotowany przez Unię Europejską pakiet legislacyjny „Fit for 55” ma do 2030 roku doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla o 55% w stosunku do poziomu z roku 1990.

W 2014 roku przemysł odpowiadał za prawie 28% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jest więc jasne, że dekarbonizacja w skali całego świata nie może zostać osiągnięta bez uwzględnienia wpływu dekarbonizacji przemysłowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu firm, które zajmują się dekarbonizacją, modernizacja przemysłu w celu obniżenia emisji CO2 może zostać przeprowadzona możliwie szybko i niezwykle skutecznie.

Rozwiązania dekarbonizacyjne na drodze do niskoemisyjnej przyszłości

Solidne i zintegrowane platformy są niezbędne dla globalnej dekarbonizacji przemysłu. Usługi doradcze Schneider Electric w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym pomagają organizacjom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z dekarbonizacją oraz osiąganiu celów neutralności węglowej. Jest to możliwe dzięki unikalnemu połączeniu działalności strategicznej, analitycznej oraz zaangażowania dostawców. Warto dodać także konsekwentne wdrażanie zmian poprzez zamówienia na energię odnawialną, offset węglowy czy dekarbonizację łańcucha dostaw.

Dekarbonizacja łańcucha dostaw jest kluczowa dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Stanowi zarazem doskonały przykład skoordynowanych wysiłków przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczymy w tym procesie, oferując rozwiązania z zakresu automatyzacji i cyfrowej dekarbonizacji. Uruchomiliśmy globalną usługę niwelowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Jej celem jest pomoc organizacjom w rozwiązaniu problemu i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla na każdym etapie działalności – wyjaśnia Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Pionu Przemysłu na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

Co warto podkreślić, aby dekarbonizacja przemysłu stała się faktem, branże muszą podjąć wyzwanie transformacji i skorzystać z dobrodziejstw digitalizacji, np. implementując rozwiązania oparte na danych z Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji. Tutaj kluczowa jest stała współpraca i skoordynowanie wysiłków wielu różnych podmiotów.

Szacujemy, że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w przemyśle, digitalizacji i uproszczeniu systemów dystrybucji energii elektrycznej, możliwe jest ograniczenie śladu węglowego nawet o 20% przy podobnej wielkości oszczędności energii i kosztów utrzymania – podkreśla Ireneusz Martyniuk.

Osiągnięcie transformacji sektorów przemysłu i energetyki poprzez rozwiązania dekarbonizacyjne

Europejska Agencja Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Energetyka, przemysł i transport to trzy strategiczne branże pod kątem stopniowego ograniczania emisji CO2. Chcąc osiągnąć efektywną transformację w tych sektorach, konieczne wydaje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w ramach całej gospodarki.

Unijna strategia Zielonego Ładu zakłada rozszerzenie zestawu instrumentów na rzecz zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej. Ze środków tych będą mogły korzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Od efektywnego spożytkowania funduszy zależeć będzie to, czy polska gospodarka dokona wielkiego skoku w zakresie innowacyjności i ekologii. Skoku, z którego zyski czerpać będą przyszłe pokolenia.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Rynkowa współpraca, na której skorzystają klienci
Zakład Siemens w Chemnitz wybrał system AutoStore™
Powstaje kolejny projekt Dematic i Jaguar Land Rover
DPD Polska świętuje 30 lat obecności na polskim rynku
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Sprawna komunikacja miejska = mniej spalin
FK25i znalazł zastosowanie w elektrycznym pojeździe
Wodorosty "game changerem" branży opakowaniowej
Czy wygląd magazynów przyszłości przekracza nasze wyobrażenie?
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA