2020-10-28 | Głos z rynku

Droga do neutralności klimatycznej

O zrównoważonym transporcie rozmawiamy z Magdaleną Kraszewską, Communication Manager Kuehne+Nagel Polska.

Czy transport może być w ogóle zrównoważony, czy jest to jedynie medialny i modny temat?

Kuehne+Nagel, jako spedytor, w 2019 roku wyemitował 18,4 milionów ton CO2, uwzględniając w to emisje własne i poddostawców. Chcąc zmniejszyć te wartości, wyznaczyliśmy jeden z najbardziej ambitnych celów w branży – osiągnięcie neutralności węglowej zarówno pod względem emisji własnych, jak i swoich podwykonawców do 2030 r. Zrównoważony rozwój, działalność społecznie odpowiedzialna to z pewnością są modne i medialne tematy, ale nie bacząc na to, w Kuehne+Nagel wiemy, że transport może być zrównoważony. Wymaga to pracy i wysiłków ze strony wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przewozu ładunków – od Klienta, firm przewozowych, armatorów, linie lotnicze, czy operatorów logistycznych, którzy mogą optymalizować globalne ruchy towarowe. Im więcej osób, firm, organizacji rządowych dołączy do tej podróży, tym lepiej dla nas wszystkich.

Klienci są decydentami jeśli chodzi o wybór usług przyjaznych dla środowiska. Jakie kroki podjęło Kuehne+Nagel, aby zachęcić ich do tego?

Klient ma świadomość, wie dlaczego tak ważne jest ograniczanie emisyjności oraz chce mieć do dyspozycji szeroki wachlarz gotowych rozwiązań, które może wdrożyć w swój łańcuch dostaw. Widzimy dziś, że klienci zaczynają wybierać bardziej ekologiczne usługi. Chociaż liczba ta wciąż jest niska, stale rośnie, ponieważ istnieje presja ze strony rynku, społeczeństwa i rządów. To kwestia sposobu myślenia, a on się zmienia na przestrzeni lat. Nie ma obecnie w 100% ekologicznego rozwiązania. Prawdopodobnie minie jeszcze co najmniej 10 lat, zanim zobaczymy pierwsze statki bezemisyjne, które są celem Koalicji Getting to Zero, do której należymy. Zauważamy, że mniejsze firmy, które również mają zadeklarowany cel jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej chętniej redukują i kompensują swoje emisje. Edukujemy pracowników, klientów i partnerów, wskazując, że istnieją rozwiązania bardziej zrównoważone i że mogą wybierać spośród nich. Przykładem jest nasza autorska platforma seaexplorer, która mierzy emisje zgodnie z rzeczywistymi dostępnymi parametrami. Każdy użytkownik platformy może porównać oferowane serwisy pod względem ich emisyjności na każdej wybranej trasie. Poprzez wybór bardziej ekologicznego rozwiązania, emisje CO2 można zredukować nawet o ponad 50%. Każda branża, firma, osoba jest w stanie realnie przyczynić się do ochrony naszej planety i do wsparcia tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Wystarczy w każdą aktywność biznesową i prywatną zaimplikować myśl o środowisku i przyszłych pokoleniach.

Jakie prace w zakresie zrównoważonego transportu prowadzone są przez Kuehne+Nagel?

Odpowiedzią jest program Net Zero Carbon, który zawiera pakiet środków służących redukcji emisji CO2 – ramię w ramię z naszymi dostawcami i klientami. Od lat, na początku poprzez dziesięcioletni program KN Green, a teraz za pośrednictwem Net Zero Carbon interesujemy się tematem zmian klimatycznych i wiemy, że są one jednym z współczesnych wyzwań; staramy się je zrozumieć i szukamy rozwiązania, które mogą być wdrażane w logistyce; badamy ich skutki i analizujemy wpływ na globalną gospodarkę. Jako operator logistyczny przetwarzający każdego dnia miliardy danych mamy ułatwione zadanie, możemy z perspektywy spojrzeć na globalne łańcuchy dostaw i zidentyfikować „trujące punkty” i wdrażać ekologiczny plan działania – przynajmniej w odniesieniu do globalnego transportu towarowego. Postępy w zakresie technologii big data i analityki predykcyjnej umożliwiają nam pomiar naszej emisyjności i jej skrupulatne kompensowanie. Z myślą o ograniczeniu emisji CO2 w ścisłej współpracy z przewoźnikami testujemy biopaliwa i paliwa syntetyczne. Aktualnie oferujemy dwa zupełnie neutralne klimatycznie rozwiązania z zakresu logistyki morskiej – KN LCL i KN Pledge. Kompensujemy cały ślad węglowy tych usług, wspierając projekty na rzecz ochrony środowiska. Współpracujemy w ramach projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie, aby pomagać ograniczać emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie chroniąc zróżnicowanie biologiczne i podnosząc jakość życia społeczności lokalnych. Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby przetrzeć szlaki ku neutralności węglowej. Projekty te realizowane są w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i są weryfikowane przez niezależne organizacje. Wspierając te projekty, generujemy uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, tzw. kredyty węglowe, które wykorzystujemy do kompensowania emisji powiązanej z przesyłkami. Możemy albo usiąść i poczekać, aż przewoźnicy wymyślą statki neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, albo natychmiast zacząć kompensować pozostałą część. Odpowiednio chroniona przyroda może potencjalnie sama rozwiązać jedną trzecią problemu klimatycznego. Rozwiązania oparte na projektach przyrodniczych obejmują wszelkie działania związane z ochroną lub przebudową naturalnych ekosystemów, takich jak lasy, obszary trawiaste i podmokłe. Każde z tych działań prowadzi do naturalnego wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Dlaczego do transportu przyczepiła się „łatka” truciciela?

Logistyka pełni kluczową rolę w gospodarce międzynarodowej. Wymiana dóbr i usług nie byłaby możliwa bez transportu, ale duża liczba przewożonych towarów nie pozostaje obojętna klimatycznie. Firmy logistyczno-spedycyjne z uwagi na swoją kluczową działalność każdego dnia emitują tony dwutlenku węgla. Branża logistyczna odpowiada za około 7% globalnej emisji dwutlenku węgla. Chcemy odczepić tę łatkę. Net Zero Carbon to globalny program Kuehne+Nagel, mający na celu znaczne zmniejszenie jego wpływu na środowisko. Skupia się wokół trzech kluczowych filarów: zarządzaniem emisją dwutlenku węgla, dostarczaniem Klientom produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz kierowaniem się kryteriami środowiskowymi przy zakupie i wyborze usług logistycznych naszych dostawców. Dzięki temu, naszym podwykonawcom również zależy na dostarczaniu ekologicznych rozwiązań, po pierwsze są bardziej konkurencyjni, a po drugie i najważniejsze, działają bardziej zrównoważenie.

Czy firmie naprawdę uda się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku?

Cel całkowitej neutralności węglowej, mimo że ambitny, będzie trudny do osiągnięcia jedynie przy użyciu technologii i obecnie dostępnych zielonych rozwiązań, dlatego pracujemy również z tzw. offsetem, który polega na kompensowaniu własnej emisji poprzez np. inwestycje w projekty przyrodnicze. Jest to sposób działania, a nie czekanie, aż dostawcy przygotują zrównoważone alternatywy. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest punkt odniesienia, od którego mierzy się redukcję. Rok bazowy ma duży wpływ na to, jak duża będzie musiała być redukcja CO2. Kuehne+Nagel określiło swoje cele, wykorzystując rok 2010 jako punkt wyjścia, branża żeglugowa jako całość wykorzystuje rok 2008, zgodnie z decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Różne lata bazowe utrudniają bezpośrednie porównanie celów ogłaszanych przez każdą firmę, dlatego Kuehne+Nagel dąży do neutralności CO2, a nie do ustalonego procentu, ponieważ jedynym istotnym kryterium jest to, że firma osiąga zerową emisję netto. Nie chodzi o to, kiedy zaczynamy, a o to, kiedy będziemy w 100% neutralni pod względem emisji CO2. My będziemy neutralni klimatycznie do 2030 roku. Taki jest cel i mamy zamiar go zrealizować.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Hillebrand przejął specjalistę od logistyki towarów płynnych
Rusak rozwija swoją sieć biur w związku z Brexitem
100 tysięcy stacji ładowania prądem w Europie z Charge4Europe
Pakiet mobilności może istotnie zachwiać polskim transportem
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Kärcher inwestuje w ekologiczne rozwiązania
Rewolucja w transporcie stała się faktem
Deweloperzy inwestują w ekologiczne rozwiązania
Nestlé i ECTA wzywają do zrównoważonego transportu drogowego
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA