Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 5/2020
<< Cofnij

Kompleksowy krok

W ostatnich miesiącach VGL Group (VGL) zrealizowała jeden ze swoich strategicznych celów na ten rok. Zainicjowane w 2019 r. rozmowy na temat połączenia VGL i Solid Logistics (Solid) przełożyły się na działania, które zwiększą kompleksowość oferty operatora logistycznego i umocnią jego pozycję na rodzimym rynku.

W sierpniu obie firmy zawarły umowę inwestycyjną, na której podstawie, której we wrześniu VGL nabyło 50% udziałów Solid. W efekcie powiązania kapitałowego Solid dołączył do Grupy VGL. Na tym jednak nie koniec. Realizacja drugiego etapu transakcji, obejmującego m.in. wymianę udziałów VGL i Solid, nastąpi w połowie 2021 r. W najbliższych miesiącach obie firmy będą funkcjonować niezależnie, opracowując wspólnie optymalny model integracji. W efekcie połączenia powstanie czołowy polski operator logistyczny, oferujący swoim klientom szeroki wachlarz kompleksowych i konkurencyjnych usług. Połączenie VGL i Solid w kontekście przyjętej strategii przybliżają Członkowie Zarządu VGL Group.

„Połączenie źródłem wielu synergii”

Paweł Gizicki, CFO

– Połączenie VGL Group z Solid Logistics jest krokiem milowym na drodze do budowy czołowego polskiego operatora logistycznego. Zaproszenie do grona udziałowców VGL funduszu private equity wynikało z naszej strategii, w ramach której zdecydowaliśmy o przyśpieszeniu organicznego rozwoju naszej firmy poprzez działania M&A. W ostatnich 2 latach intensywnie pracowaliśmy nad realizacją tego celu, korzystając z doświadczenia i wsparcia partnerów z 21 Concordia. Efektem tej pracy jest transakcja z Solid Logistics. Mając na uwadze pozycję rynkową obu firm, w tym m.in. portfolio klientów, oferowane usługi, obsługiwane wolumeny i kompetencje naszych zespołów, jesteśmy przekonani, że połączenie będzie źródłem wielu synergii, dzięki czemu będziemy w stanie zaoferować naszym klientom dodatkowe korzyści.

W naszych działaniach koncentrujemy się na jakości i wartościach, które z nich wynikają. Ta zasada dotyczy również projektów M&A. W ostatnich kilku latach prowadziliśmy rozmowy z różnymi podmiotami, jednak to fuzję z Solid oceniliśmy jako najlepszy scenariusz. Tym bardziej cieszymy się, że po długich negocjacjach udało się nam ostatecznie osiągnąć porozumienie. Aktualnie naszym priorytetem jest opracowanie możliwie najlepszego planu integracji i jego szybkie wdrożenie. Nie wykluczamy też kolejnych działań z zakresu M&A, jeżeli uznamy, że będą one służyły realizacji naszych celów strategicznych.

„Zwiększona skala działania pozwoli konkurować z największymi operatorami”

Paweł Todorow, CCO Sea – Air – Rail

– Obecni i potencjalni klienci połączonych firm otrzymają dostęp do szerszego niż dotychczas portfolio usług, zarówno w kontekście zasięgu geograficznego, jak i produktowego. W wielu miejscach kompetencje zespołów będą się uzupełniać, a dzięki wymianie wiedzy, zwiększeniu siły zakupowej i wsparciu technologicznemu połączony zespół będzie w stanie pracować w oparciu o najlepsze globalne praktyki, ale ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych klientów. Wspólna, zwiększona skala działania pozwoli nam skuteczniej konkurować w Polsce z największymi światowymi operatorami. Elementem, na który stawiamy najmocniej jako na nasz wyróżnik, jest zadowolenie klienta, które pozostanie naszym priorytetem w relacji biznesowej. Uzupełniać je będzie komplementarność usług, które będziemy oferować. To z kolei plasuje nas jako partnera 4PL, który potrafi zarządzać całym łańcuchem dostaw, dostarcza odpowiednie do tego rozwiązania IT, ale również w sposób ciągły poszukuje optymalizacji i usprawnień na każdym etapie łańcucha dostaw. Zespoły obu firm powstawały i zdobywały doświadczenie na przestrzeni wielu lat, jednocześnie każdego dnia wyznaczając wiele z rynkowych trendów.

„Podwyższenie standardów obsługi, wymiana know-how, wdrażanie innowacji”

Anna Rączkiewicz, CEO Sea – Air – Rail

– Nie zapominamy również o nowych wyzwaniach, które dyktuje rynek, czy technologiach, które będą stanowić dodatkową siłę napędową dla naszego rozwoju. Dzięki połączeniu sił z Solid Logistics będziemy odpowiednio przygotowani na rosnące potrzeby klientów. To my, jako czołowy polski operator logistyczny, będziemy mogli wskazywać im odpowiednie kierunki zmian, optymalizować łańcuchy dostaw i prowadzić ku innowacjom, zamiast rewolucjom. Połączenie to z punktu widzenia segmentu Sea – Air – Rail jest istotne nie tylko ze względu na budowanie atrakcyjnej oferty, ale przede wszystkim na podwyższanie standardów obsługi, wymiany know-how, a także wspólnego wdrażania innowacji w celu maksymalizacji korzyści dla naszych aktualnych i potencjalnych klientów.          

W centrum naszej działalności pozostaje szereg inicjatyw dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, które prowadzą do uatrakcyjnienia naszej oferty pod względem wykorzystania nowych technologii i Big Data. Mówimy również o thinking supply chain, czyli o inteligentnych platformach wspomagających projektowanie łańcuchów dostaw, za których pomocą możliwe jest zwiększenie produktywności firm. Cieszymy się, że wspólnie z Solid Logistics będziemy eksplorować te obszary, które są niezwykle ważne dla przyszłości logistyki.

„Większa dostępność i optymalizacje kosztowe floty”

Marek Ładzikowski, CEO Road

– Zmiana, o której mówimy, nie może pozostać bez znaczenia także dla segmentu Road, dla którego jest naturalną szansą na dotarcie z ofertą do klientów organizacji korzystających do tej pory z innych produktów Grupy. Cross-selling buduje wielopłaszczyznowe partnerstwo z klientem. Dzięki połączeniu sił będziemy mogli jeszcze lepiej dysponować naszą flotą kontraktową, a powstałe dzięki niemu synergie będą widoczne zarówno w większej dostępności, jak i przełożą się na optymalizacje kosztowe, tj. zwiększenie wypełnienia czy minimalizowanie pustych przebiegów.

W perspektywie wejścia w życie przyjętego przez Parlament Europejski w lipcu 2020 r. Pakietu Mobilności, jednym z naszych głównych celów jest przygotowanie organizacji na zmiany wynikające z wprowadzanych regulacji. Naszą odpowiedzią na te wyzwania będzie zbudowanie silnej, wiarygodnej wszechstronnej organizacji, cieszącej się zaufaniem polskich klientów.  

„Najlepsze praktyki stworzą atrakcyjne miejsce pracy”

Katarzyna Jankowska, HR Director

– W tym połączeniu sił „stawiamy na ludzi”! Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadomi korelacji pomiędzy sukcesem organizacji a zaangażowaniem i satysfakcją pracowników ją tworzących. Jako firma z 20-letnim stażem, wiemy, że ludzie stanowią najcenniejszy kapitał naszej organizacji. Co więcej, to dzięki ich zaangażowaniu i pracy możemy wspólnie wyznaczać standardy w branży. To od ich wiedzy, umiejętności, postawy, a także stopnia, w jakim czują więź z organizacją, zależy realizacja naszych celów strategicznych.

W obu łączących się firmach mamy prawdziwe talenty, w tym z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, które są mentorami dla tych, którzy pracują z nami od niedawna. Natomiast pracownicy z krótszym stażem często są iskrą zapalną do zmian, bo to właśnie oni, patrząc na firmę i jej procesy świeżym okiem, zadają pytania „dlaczego?”, „w jakim celu?”, i dzięki temu podważają status quo. Taki kapitał wymaga pomnażania. Łączenie dwóch firm to dla nas duże wyzwanie, ponieważ w takiej sytuacji w grę wchodzą ludzkie emocje. Stoi przed nami trudne zadanie, jakim jest połączenie dwóch różnych sił i potencjałów. Nasza organizacja po połączeniu VGL Group i Solid Logistics będzie liczyła ok. 800 pracowników. Obie firmy działają w tej samej branży, jednak dotychczas każda z nich samodzielnie budowała swoje firmowe DNA. Teraz będziemy łączyć te dwa organizmy i tworzyć organizację przyjazną dla wszystkich pracowników. Wierzę, że połączenie najlepszych praktyk z obu przedsiębiorstw zaowocuje świetnym rezultatem, i właśnie dzięki temu zbudujemy również atrakcyjne miejsce pracy dla ekspertów logistyki oraz osób, które chcą się rozwijać pod ich okiem.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA