Kaizen

2016-12-16 | Kaizen - Informacje

Harmonogram wydań

KAIZEN 1/2019 – TERMIN WYDANIA 25 LUTEGO

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 LUTEGO

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Systemy MES – w warunkach rozbudowy parku maszynowego i linii produkcyjnych
 • Robot przemysłowy w koncepcji Industry 4.0 – ujęcie programistyczne
 • Systemy vendingowe – trendy w przechowywaniu środków BHP i narzędzi
 • System Andon – elementy wyposażenia bezpiecznej linii produkcyjnej
 • Trendy w supermarketach produkcyjnych – materiały, konstrukcje, konfiguracja
 • Technika chwytania w robotach przemysłowych – elastyczność przezbrajania urządzeń
 • Wskaźnik OEE – w jaki sposób sprawnie zmierzyć efektywność maszyn produkcyjnych

 

***

KAIZEN 2/2019 – TERMIN WYDANIA 25 KWIETNIA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 KWIETNIA
 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Integrator maszyn i robotów produkcyjnych – rola i kompetencje w realizacji projektów
 • Systemy CMMS – jakie oszczędności umożliwia informatyzacja działu UR?
 • Symulacja procesów jako kluczowy czynnik projektowania przestrzeni produkcyjnej
 • Oszczędzanie energii na produkcji – dobór komponentów maszyn i systemów zasilania
 • Innowacje w dziedzinie pneumatyki w urządzeniach przemysłowych – przegląd
 • Operator logistyczny 4 PL jako partner strategiczny dla firmy produkcyjnej
 • BTS produkcyjny – kluczowe zasady i etapy realizacji projektów deweloperskich dla produkcji

 

***

KAIZEN 3/2019 – TERMIN WYDANIA – 25 CZERWCA


TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 CZERWCA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Koncepcja Just in Time w produkcji i informatyczne narzędzia wspierające
 • Manipulatory przemysłowe – sfery innowacji w dziedzinie przemieszczania ładunków
 • Roboty paletyzujące – jak zoptymalizować wydajność na końcówkach linii produkcyjnych?
 • Pętla mleczarza w transporcie wewnątrzzakładowym – rola symulacji w doborze rozwiązań
 • Oleje hydrauliczne i systemy smarowania – sposoby na optymalizację gospodarki smarowniczej
 • Nowości w dziedzinie falowników i sterowania układami wielonapędowymi w produkcji
 • Obszary oszczędności w różnych sferach eksploatacji budynków produkcyjnych
 • Trendy BHP – elementy bezpiecznej przestrzeni produkcyjnej – kurtyny, czujki, system andon

***

KAIZEN 4/2019 – TERMIN WYDANIA 25 SIERPNIA


TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 SIERPNIA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Manipulatory podciśnieniowe – zasady doboru urządzeń i elementów pneumatycznych
 • Rozbudowa linii produkcyjnej – kluczowe zasady wprowadzania szczupłych zmian w procesach
 • Total Productive Maintenance – prewencyjne przeglądy i konserwacje maszyn i komponentów
 • Diagnostyka stanu łożysk w maszynach przemysłowych – najpopularniejsze urządzenia
 • Usługi 4PL - kompleksowe usługi operatorów logistycznych dla fabryk
 • Technologia RFID na produkcji jako element infrastruktury Internet of Things
 • Systemy wizyjne w procesach przemysłowych – znaczenie w wykrywaniu defektów
 • Lean w branży farmaceutycznej – typowe obszary zastosowania szczupłej produkcji

***

KAIZEN 5/2019 – TERMIN WYDANIA 25 PAŹDZIERNIKA


TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 PAŹDZIERNIKA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Kompletne linie pakujące dla przemysłu spożywczego – najciekawsze realizacje
 • Systemy windowe i vendingowe – jakie komponenty magazynować w szafach automatycznych?
 • SMED – narzędzia optymalizacji przezbrajania urządzeń produkcyjnych
 • Roboty spawalnicze – zasady doboru urządzeń do procesu i programowanie pracy
 • Industry 4.0 – praktyczne przykłady realizacji koncepcji w dziedzinie produkcji
 • Zasilanie gwarantowane – sposoby zapewniania ciągłości dostaw energii maszynom produkcyjnym
 • Znaczenie termowizji w prewencyjnym wykrywaniu defektów na produkcji

 

***

KAIZEN 6/2019 – TERMIN WYDANIA 25 LISTOPADA


TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 LISTOPADA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Planowanie produkcji w Inteligentnych Fabrykach – zaawansowane systemy IT
 • Ciągniki i pociągi transportowe – trendy w konstrukcji
 • Przemieszczanie najcięższych ładunków na produkcji – suwnice i manipulatory
 • Systemy MES – podstawowe zasady wdrażania aplikacji IT do realizowanych procesów
 • Integrator w procesie przemysłowym – jakich niebezpieczeństw wdrożeniowych pomoże uniknąć?
 • Kody kreskowe vs. RFID – jak współcześnie identyfikować półprodukty na linii produkcyjnej?
 • Outsourcing gospodarki smarowniczej – kluczowe zasady wdrażania koncepcji
 • Serwisowanie napędów – zasady konserwacji i pakiety serwisowe dostawców
WIĘCEJ
2015-12-22 | Kaizen - Informacje

Profil

Logo KAIZEN rgb
"Kaizen. Czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu" to jedyne na polskim rynku czasopismo dla Koordynatorów Kaizen/Lean i innych osób wdrażających strategię chudego zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i procesów produkcyjnych.
 
Tematycznie dotyczy narzędzi ciągłego doskonalenia możliwych do wykorzystania w trakcie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu firmy. Dopełnieniem problematyki z zakresu zarządzania są materiały dotyczące infrastruktury sprzętowej, wykorzystywanej na liniach produkcyjnych, rozwiązań automatyzujących przepływ materiałów do produkcji i wyrobów gotowych oraz systemów informatycznych sterujących procesami produkcji.

Krzysztof Pograniczny, redaktor naczelny czasopisma "Kaizen":
 
Im dłużej poświęcam się logistyce, tym bardziej przekonuję się, że tak typowe dla europejczyków myślenie zorientowane na rezultat, który jest efektem pojedynczych czynności pracy ludzi czy urządzeń, prowadzi często w ślepy zaułek. Skąd bierze się rozczarowanie tą logiką? Świat jest złożony i takiej wymaga optyki. Nie można rozpatrywać go w izolacji od zjawisk występujących w otoczeniu oraz patrzeć na nie wyłącznie z oddalenia.
 
"Kaizen" jest dla tych, którym zmiana na lepsze wyznacza azymut, a nie ogranicza horyzont.
 
Nie sposób także pomijać tych subtelnych relacji, które dzieją się na styku elementów całości. Dzisiaj bowiem sukces w gospodarce odnoszą przedsiębiorstwa, których myślenie zorientowane zostało na proces. Ten sposób zarządzania wymaga doskonałej znajomości tego co wewnętrznie konstytuuje ów proces. W fabryce, biurze, warsztacie lub magazynie dzieją się najważniejsze zjawiska dla biznesowego powodzenia lub porażki. Wystarczy obserwować. Patrzeć na firmę jak na jeden wielki organizm, w którym jedno zależy od drugiego.
 
Pomaga w tym zastosowanie metodologii Kaizen, polegającej na rozpoznaniu miejsc, w których powstają marnotrawstwo, zmienności i przeciążenia, określane przez Japończyków jako Muda, Mura, Muri. Rozpoznanie ich, a potem eliminacja uruchamia proces zmian. Doskonalenia na lepsze, którego perspektywa nie ma końca. Dzisiejsze „dobrze” zwykle jest gorsze od jutrzejszego „lepiej”.

Informacje o czasopiśmie:
 • od 2016 r. wydawany jako dwumiesięcznik (wcześniej kwartalnik)

 • Partnerem merytorycznym czasopisma jest firma Profes. Patronat honorowy sprawuje Kaizen Institute Polska

 • pierwszy numer: listopad 2011 (numer przedpremierowy wydany jako dodatek do czasopism Top Logistyk oraz Magazynowanie i Dystrybucja)

 • ilość wydań rocznie: 6

 • liczba stron: 100

 • format: 165x240 mm
 • redaktor naczelny: Krzysztof Pograniczny

 • nakład: 3500 egzemplarzy

"Kaizen" to pierwsze i jedyne jak dotąd czasopismo o trudnej sztuce wydajnego odchudzania produkcji. Obecny czas wymusza zastosowanie narzędzi, które dają pozwalają osiągnąć efekty przy rozsądnych nakładach.
WIĘCEJ
2015-11-25 | Kaizen - Informacje

Harmonogram wydań

KAIZEN 1/2019 – TERMIN WYDANIA 25 LUTEGO

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 LUTEGO
 
 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Systemy MES – w warunkach rozbudowy parku maszynowego i linii produkcyjnych
 • Robot przemysłowy w koncepcji Industry 4.0 – ujęcie programistyczne
 • Systemy vendingowe – trendy w przechowywaniu środków BHP i narzędzi
 • System Andon – elementy wyposażenia bezpiecznej linii produkcyjnej
 • Trendy w supermarketach produkcyjnych – materiały, konstrukcje, konfiguracja
 • Technika chwytania w robotach przemysłowych – elastyczność przezbrajania urządzeń
 • Wskaźnik OEE – w jaki sposób sprawnie zmierzyć efektywność maszyn produkcyjnych

***

KAIZEN 2/2019 – TERMIN WYDANIA 25 KWIETNIA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 KWIETNIA
 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Integrator maszyn i robotów produkcyjnych – rola i kompetencje w realizacji projektów
 • Systemy CMMS – jakie oszczędności umożliwia informatyzacja działu UR?
 • Symulacja procesów jako kluczowy czynnik projektowania przestrzeni produkcyjnej
 • Oszczędzanie energii na produkcji – dobór komponentów maszyn i systemów zasilania
 • Innowacje w dziedzinie pneumatyki w urządzeniach przemysłowych – przegląd
 • Operator logistyczny 4 PL jako partner strategiczny dla firmy produkcyjnej
 • BTS produkcyjny – kluczowe zasady i etapy realizacji projektów deweloperskich dla produkcji
 

***

KAIZEN 3/2019 – TERMIN WYDANIA – 25 CZERWCA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 CZERWCA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Koncepcja Just in Time w produkcji i informatyczne narzędzia wspierające
 • Manipulatory przemysłowe – sfery innowacji w dziedzinie przemieszczania ładunków
 • Roboty paletyzujące – jak zoptymalizować wydajność na końcówkach linii produkcyjnych?
 • Pętla mleczarza w transporcie wewnątrzzakładowym – rola symulacji w doborze rozwiązań
 • Oleje hydrauliczne i systemy smarowania – sposoby na optymalizację gospodarki smarowniczej
 • Nowości w dziedzinie falowników i sterowania układami wielonapędowymi w produkcji
 • Obszary oszczędności w różnych sferach eksploatacji budynków produkcyjnych
 • Trendy BHP – elementy bezpiecznej przestrzeni produkcyjnej – kurtyny, czujki, system andon

***

KAIZEN 4/2019 – TERMIN WYDANIA 25 SIERPNIA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 SIERPNIA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Manipulatory podciśnieniowe – zasady doboru urządzeń i elementów pneumatycznych
 • Rozbudowa linii produkcyjnej – kluczowe zasady wprowadzania szczupłych zmian w procesach
 • Total Productive Maintenance – prewencyjne przeglądy i konserwacje maszyn i komponentów
 • Diagnostyka stanu łożysk w maszynach przemysłowych – najpopularniejsze urządzenia
 • Usługi 4PL - kompleksowe usługi operatorów logistycznych dla fabryk
 • Technologia RFID na produkcji jako element infrastruktury Internet of Things
 • Systemy wizyjne w procesach przemysłowych – znaczenie w wykrywaniu defektów
 • Lean w branży farmaceutycznej – typowe obszary zastosowania szczupłej produkcji

***

KAIZEN 5/2019 – TERMIN WYDANIA 25 PAŹDZIERNIKA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 PAŹDZIERNIKA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Kompletne linie pakujące dla przemysłu spożywczego – najciekawsze realizacje
 • Systemy windowe i vendingowe – jakie komponenty magazynować w szafach automatycznych?
 • SMED – narzędzia optymalizacji przezbrajania urządzeń produkcyjnych
 • Roboty spawalnicze – zasady doboru urządzeń do procesu i programowanie pracy
 • Industry 4.0 – praktyczne przykłady realizacji koncepcji w dziedzinie produkcji
 • Zasilanie gwarantowane – sposoby zapewniania ciągłości dostaw energii maszynom produkcyjnym
 • Znaczenie termowizji w prewencyjnym wykrywaniu defektów na produkcji

***

KAIZEN 6/2019 – TERMIN WYDANIA 25 LISTOPADA

TERMIN PRZESŁANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU: 15 LISTOPADA

 • Przemysł 4.0 – nowy stały dział zawierający artykułu nt. nowości, wdrożeń, aplikacji, realizujących koncepcję Industry 4.0
 • Planowanie produkcji w Inteligentnych Fabrykach – zaawansowane systemy IT
 • Ciągniki i pociągi transportowe – trendy w konstrukcji
 • Przemieszczanie najcięższych ładunków na produkcji – suwnice i manipulatory
 • Systemy MES – podstawowe zasady wdrażania aplikacji IT do realizowanych procesów
 • Integrator w procesie przemysłowym – jakich niebezpieczeństw wdrożeniowych pomoże uniknąć?
 • Kody kreskowe vs. RFID – jak współcześnie identyfikować półprodukty na linii produkcyjnej?
 • Outsourcing gospodarki smarowniczej – kluczowe zasady wdrażania koncepcji
 • Serwisowanie napędów – zasady konserwacji i pakiety serwisowe dostawców
WIĘCEJ
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA