2019-08-26 | W magazynie

Magazyn funkcjonalny

System WMS pozwala na wykonywanie licznych operacji związanych z czynnościami magazynowymi. Nie tylko wspierają one działania pracowników magazynu, ale umożliwiają również wgląd do licznych danych pozwalających na poprawę wydajności i ulepszanie organizacji prac magazynowych. Poniżej prezentujemy wybrane funkcjonalności oprogramowania magazynowego WMS.net.

Rozliczanie kosztów

To jedna z najbardziej docenianych funkcjonalności systemu WMS.net. Rozliczanie kosztów odbywa się poprzez wykonanie zestawień zawierających wszystkie dane dotyczących: przyjęć i wydań palet, magazynowania oraz innych usług magazynowych, które można definiować w kartotekach kontrahentów. Rodzaje usług oraz ich cennik można więc tworzyć dla każdego kontrahenta indywidualnie. Koszty przechowywania obliczane są w programie WMS.net na podstawie dat i informacji zawartych w dokumentach magazynowych. Przy rozliczeniach brany jest pod uwagę każdy dzień przechowywania palet w magazynie. Rozliczenia można generować po wybraniu przedziału czasowego po zdefiniowaniu kategorii kosztów oraz wprowadzeniu cennika dla danego kontrahenta.

Inwentaryzacja

System WMS.net umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji ilościowych oraz wartościowych kontroli faktycznej ilości zasobów magazynowych. Można wykonywać kilka rodzajów inwentaryzacji obejmującej:

  • cały magazyn,
  • określony asortyment
  • towary wybranego kontrahenta,
  • wybraną lokalizację.

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji system WMS uruchamiany na terminalach weryfikuje dane wprowadzone przez magazyniera ze stanem faktycznym i wykazuje nadwyżki oraz niedobory, na podstawie których program generuje odpowiednie dokumenty. Inwentaryzacje można zamknąć tuż po jej zakończeniu, z zaktualizowanym stanem magazynowym.

Inwentaryzacja

Cross-Docking

Jest to szczególny typ działań magazynowych. W module Cross-Docking użytkownik operuje paletami nie określając asortymentu znajdującego się na nich. Funkcjonalność przyjęć i wydań typu Cross-Docking jest wykorzystywana gdy towar znajduje się chwilowo na magazynie, czyli wykonywane jest składowanie i przeładowywanie palet z asortymentem na placu lub w hali, bez magazynowania na regałach.

Wizualizacja

Wizualizacja

Jest bardzo przydatną funkcjonalnością. Możliwość wizualizacji zajętości magazynu pozwala na szybki podgląd lokalizacji magazynowych, wagi i rodzaju asortymentu. Ułatwia to zarządzanie przestrzenią magazynową i kontrolę stanów oraz rozmieszczenia asortymentu dzięki klarownej prezentacji. Lokalizacje wybranych stref magazynowych można także wyświetlać w formie tabel graficznych.

Poza tymi funkcjonalnościami Studio Magazyn WMS.net SoftwareStudio udostępnia także wiele innych, wartościowych opcji. Wśród nich jest generowanie etykiet lokalizacji, asortymentu oraz palet, lokalizowanie asortymentu, zmiany lokalizacji i ustalania miejsc magazynowych korzystanie z kalendarza. Ponadto Studio Magazyn WMS.net udostępnia także informacje w formie raportów. System jest kompletnym narzędziem służącym do zarządzania wszystkimi funkcjami magazynowymi i generowaniu potrzebnej dokumentacji.

Zapraszamy do przetestowania tych funkcjonalności oraz zapoznania się z działaniem programu Studio Magazyn WMS.net w wersji demonstracyjnej na stronie: https://demo.softwarestudio.com.pl/demo-magazyn/


Zobacz także

Regały wysokiego składowania i wózki przegubowe
Czy wózek na baterie litowo-jonowe stanie się „przywódcą stada” w magazynowej flocie?
Regały automatyczne podnoszą atrakcyjność stanowiska pracy i lepiej wykorzystują magazyn
SENTE wdraża system ERP w Mastermedii
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Körber liderem systemów WMS wg. Gartner 2020 Magic Quadrant
Studio Magazyn WMS.net SoftwareStudio na urządzenia z systemem Android
Przemysł 4.0 wymusi na systemach magazynowych dostosowanie się do panujących standardów
Przyjęcia oraz wydania w Studio Magazyn WMS.net SoftwareStudio
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA