Przejdź do artykułu
2020-11-17 | Łańcuch dostaw

Kompleksowy krok

W ostatnich miesiącach VGL Group (VGL) zrealizowała jeden ze swoich strategicznych celów na ten rok. Zainicjowane w 2019 r. rozmowy na temat połączenia VGL i Solid Logistics (Solid) przełożyły się na działania, które zwiększą kompleksowość oferty operatora logistycznego i umocnią jego pozycję na rodzimym rynku.

W sierpniu obie firmy zawarły umowę inwestycyjną, na której podstawie, której we wrześniu VGL nabyło 50% udziałów Solid. W efekcie powiązania kapitałowego Solid dołączył do Grupy VGL. Na tym jednak nie koniec. Realizacja drugiego etapu transakcji, obejmującego m.in. wymianę udziałów VGL i Solid, nastąpi w połowie 2021 r. W najbliższych miesiącach obie firmy będą funkcjonować niezależnie, opracowując wspólnie optymalny model integracji. W efekcie połączenia powstanie czołowy polski operator logistyczny, oferujący swoim klientom szeroki wachlarz kompleksowych i konkurencyjnych usług. Połączenie VGL i Solid w kontekście przyjętej strategii przybliżają Członkowie Zarządu VGL Group.

„Połączenie źródłem wielu synergii”

Paweł Gizicki, CFO

– Połączenie VGL Group z Solid Logistics jest krokiem milowym na drodze do budowy czołowego polskiego operatora logistycznego. Zaproszenie do grona udziałowców VGL funduszu private equity wynikało z naszej strategii, w ramach której zdecydowaliśmy o przyśpieszeniu organicznego rozwoju naszej firmy poprzez działania M&A. W ostatnich 2 latach intensywnie pracowaliśmy nad realizacją tego celu, korzystając z doświadczenia i wsparcia partnerów z 21 Concordia. Efektem tej pracy jest transakcja z Solid Logistics. Mając na uwadze pozycję rynkową obu firm, w tym m.in. portfolio klientów, oferowane usługi, obsługiwane wolumeny i kompetencje naszych zespołów, jesteśmy przekonani, że połączenie będzie źródłem wielu synergii, dzięki czemu będziemy w stanie zaoferować naszym klientom dodatkowe korzyści.

W naszych działaniach koncentrujemy się na jakości i wartościach, które z nich wynikają. Ta zasada dotyczy również projektów M&A. W ostatnich kilku latach prowadziliśmy rozmowy z różnymi podmiotami, jednak to fuzję z Solid oceniliśmy jako najlepszy scenariusz. Tym bardziej cieszymy się, że po długich negocjacjach udało się nam ostatecznie osiągnąć porozumienie. Aktualnie naszym priorytetem jest opracowanie możliwie najlepszego planu integracji i jego szybkie wdrożenie. Nie wykluczamy też kolejnych działań z zakresu M&A, jeżeli uznamy, że będą one służyły realizacji naszych celów strategicznych.

„Zwiększona skala działania pozwoli konkurować z największymi operatorami”

Paweł Todorow, CCO Sea – Air – Rail

– Obecni i potencjalni klienci połączonych firm otrzymają dostęp do szerszego niż dotychczas portfolio usług, zarówno w kontekście zasięgu geograficznego, jak i produktowego. W wielu miejscach kompetencje zespołów będą się uzupełniać, a dzięki wymianie wiedzy, zwiększeniu siły zakupowej i wsparciu technologicznemu połączony zespół będzie w stanie pracować w oparciu o najlepsze globalne praktyki, ale ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych klientów. Wspólna, zwiększona skala działania pozwoli nam skuteczniej konkurować w Polsce z największymi światowymi operatorami. Elementem, na który stawiamy najmocniej jako na nasz wyróżnik, jest zadowolenie klienta, które pozostanie naszym priorytetem w relacji biznesowej. Uzupełniać je będzie komplementarność usług, które będziemy oferować. To z kolei plasuje nas jako partnera 4PL, który potrafi zarządzać całym łańcuchem dostaw, dostarcza odpowiednie do tego rozwiązania IT, ale również w sposób ciągły poszukuje optymalizacji i usprawnień na każdym etapie łańcucha dostaw. Zespoły obu firm powstawały i zdobywały doświadczenie na przestrzeni wielu lat, jednocześnie każdego dnia wyznaczając wiele z rynkowych trendów.

„Podwyższenie standardów obsługi, wymiana know-how, wdrażanie innowacji”

Anna Rączkiewicz, CEO Sea – Air – Rail

– Nie zapominamy również o nowych wyzwaniach, które dyktuje rynek, czy technologiach, które będą stanowić dodatkową siłę napędową dla naszego rozwoju. Dzięki połączeniu sił z Solid Logistics będziemy odpowiednio przygotowani na rosnące potrzeby klientów. To my, jako czołowy polski operator logistyczny, będziemy mogli wskazywać im odpowiednie kierunki zmian, optymalizować łańcuchy dostaw i prowadzić ku innowacjom, zamiast rewolucjom. Połączenie to z punktu widzenia segmentu Sea – Air – Rail jest istotne nie tylko ze względu na budowanie atrakcyjnej oferty, ale przede wszystkim na podwyższanie standardów obsługi, wymiany know-how, a także wspólnego wdrażania innowacji w celu maksymalizacji korzyści dla naszych aktualnych i potencjalnych klientów.          

W centrum naszej działalności pozostaje szereg inicjatyw dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, które prowadzą do uatrakcyjnienia naszej oferty pod względem wykorzystania nowych technologii i Big Data. Mówimy również o thinking supply chain, czyli o inteligentnych platformach wspomagających projektowanie łańcuchów dostaw, za których pomocą możliwe jest zwiększenie produktywności firm. Cieszymy się, że wspólnie z Solid Logistics będziemy eksplorować te obszary, które są niezwykle ważne dla przyszłości logistyki.

„Większa dostępność i optymalizacje kosztowe floty”

Marek Ładzikowski, CEO Road

– Zmiana, o której mówimy, nie może pozostać bez znaczenia także dla segmentu Road, dla którego jest naturalną szansą na dotarcie z ofertą do klientów organizacji korzystających do tej pory z innych produktów Grupy. Cross-selling buduje wielopłaszczyznowe partnerstwo z klientem. Dzięki połączeniu sił będziemy mogli jeszcze lepiej dysponować naszą flotą kontraktową, a powstałe dzięki niemu synergie będą widoczne zarówno w większej dostępności, jak i przełożą się na optymalizacje kosztowe, tj. zwiększenie wypełnienia czy minimalizowanie pustych przebiegów.

W perspektywie wejścia w życie przyjętego przez Parlament Europejski w lipcu 2020 r. Pakietu Mobilności, jednym z naszych głównych celów jest przygotowanie organizacji na zmiany wynikające z wprowadzanych regulacji. Naszą odpowiedzią na te wyzwania będzie zbudowanie silnej, wiarygodnej wszechstronnej organizacji, cieszącej się zaufaniem polskich klientów.  

„Najlepsze praktyki stworzą atrakcyjne miejsce pracy”

Katarzyna Jankowska, HR Director

– W tym połączeniu sił „stawiamy na ludzi”! Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadomi korelacji pomiędzy sukcesem organizacji a zaangażowaniem i satysfakcją pracowników ją tworzących. Jako firma z 20-letnim stażem, wiemy, że ludzie stanowią najcenniejszy kapitał naszej organizacji. Co więcej, to dzięki ich zaangażowaniu i pracy możemy wspólnie wyznaczać standardy w branży. To od ich wiedzy, umiejętności, postawy, a także stopnia, w jakim czują więź z organizacją, zależy realizacja naszych celów strategicznych.

W obu łączących się firmach mamy prawdziwe talenty, w tym z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, które są mentorami dla tych, którzy pracują z nami od niedawna. Natomiast pracownicy z krótszym stażem często są iskrą zapalną do zmian, bo to właśnie oni, patrząc na firmę i jej procesy świeżym okiem, zadają pytania „dlaczego?”, „w jakim celu?”, i dzięki temu podważają status quo. Taki kapitał wymaga pomnażania. Łączenie dwóch firm to dla nas duże wyzwanie, ponieważ w takiej sytuacji w grę wchodzą ludzkie emocje. Stoi przed nami trudne zadanie, jakim jest połączenie dwóch różnych sił i potencjałów. Nasza organizacja po połączeniu VGL Group i Solid Logistics będzie liczyła ok. 800 pracowników. Obie firmy działają w tej samej branży, jednak dotychczas każda z nich samodzielnie budowała swoje firmowe DNA. Teraz będziemy łączyć te dwa organizmy i tworzyć organizację przyjazną dla wszystkich pracowników. Wierzę, że połączenie najlepszych praktyk z obu przedsiębiorstw zaowocuje świetnym rezultatem, i właśnie dzięki temu zbudujemy również atrakcyjne miejsce pracy dla ekspertów logistyki oraz osób, które chcą się rozwijać pod ich okiem.


Zobacz także

Jak szukać i jak znaleźć optymalny system transportowy?
Planowanie w czasie niestabilnych łańcuchów dostaw
Co jest dzisiaj głównym punktem negocjacji kontraktów logistycznych?
APS – nowa era systemów planowania
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

VGL Group wyłącznym udziałowcem Solid Logistics
VGL Group integruje się z Solid Logistics
VGL zostaje na dłużej w parku Mapletree Park Gdańsk
Usługa transportu drogowego na trasie Chiny – Europa skuteczna i efektywna
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA