Przejdź do artykułu
2023-03-07 | Kaizen&Lean

Widzialny komunikat

Komunikacja wizualna jest wydajna i skuteczna chociażby dlatego, że lepiej rozumiemy informacje, które widzimy. Jest ona uniwersalna i międzynarodowa. Nawet nie znając języka obcego, rozumiemy narzędzia wizualne czy obrazy. Oznakowanie pionowe stanowi wsparcie dla oznakowania poziomego, maksymalizując bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Współczesne wizualizacje w halach produkcyjnych, a także linie poziome oraz oznaczenia pionowe dążą do optymalizacji przestrzeni w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a jednocześnie sprawnej organizacji pracy. Oznakowanie poziome hal produkcyjnych jest regulowane rozporządzeniami i normami BHP. Warto je stosować również ze względu na efektywność i bezpieczeństwo pracowników.

Dzięki właściwemu użyciu poziomych znaków można znacznie usprawnić działania produkcyjne przedsiębiorstwa. Poziome znaki mogą występować w formie namalowanych dróg komunikacyjnych dla pieszych i wózków widłowych, namalowanych dróg dla sprzętu ciężkiego, oznakowania poszczególnych stanowisk pracy, oznakowania poszczególnych obszarów roboczych, oznakowania przypominającego o konkretnych zasadach obowiązujących na danym terenie.

Wzrost świadomości

W opinii Marka Kuropieski, Prezesa Zarządu, Aspekt Sp. z o.o., w ostatnich latach zwiększyła się świadomość znaczenia oznakowania i wizualizacji w kontekście bezpieczeństwa i efektywności produkcji, co skutkuje wzrostem liczby zapytań o te usługi. Biorąc pod uwagę bardzo duży rozwój sektora produkcyjnego w Polsce, jak i coraz większe przestrzenie magazynowe można śmiało powiedzieć, że rodzime lokalizacje stoją na coraz to wyższym poziomie, zarówno jeśli chodzi o wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, miejsc odkładczych, jak i oznaczeń pionowych – podkreśla Krzysztof Zantkiewicz Executive Sales Account, 3M Poland Sp. z o.o. Jednakże nadal można zaobserwować niedostateczne oznakowanie niektórych obszarów i brak spójności w stosowanych symbolach oraz kolorach. Dlatego też wciąż jest wiele do zrobienia w celu zapewnienia spójności i skuteczności oznakowania przestrzeni produkcyjnych w Polsce.

Zdaniem Macieja Rachwalskiego, Key Account Managera, Automationstechnik Sp. z o.o., w myśl polskich przepisów prawnych i wymagań BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz maksymalnie wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Oznakowanie produkcji i magazynu powinno być zrozumiałe dla każdego użytkownika, jednoznaczne, łatwe do zauważenia i zinterpretowania, a co za tym idzie – powinno sugerować właściwe działanie w danym obszarze produkcyjnym, a tym samym skracać czas reakcji zarówno w sytuacji standardowej, jak i nietypowej.

Dojrzałe firmy produkcyjne dostrzegają w Visual Managemencie nie tylko przykry obowiązek, ale również olbrzymią wartość dodaną, która zwiększa efektywność, poprawia bezpieczeństwo wpływające na komfort pracy i jej atmosferę. Visual Management przyczynia się również do tworzenia odpowiedniego Employer Brandingu, czyli postrzegania pracodawcy na rynku pracy. W przyjaznym środowisku lepiej się pracuje, pracownicy są mniej zmęczeni, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie – dodaje Maciej Rachwalski.

Niepodważalnym faktem jest również i to, że oznakowanie w halach produkcyjnych przyczynia się do zwiększenia świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń, informuje o wymaganych środkach ochrony osobistej i zasadach bezpieczeństwa, a także poprawia orientację w przestrzeni, co zmniejsza ryzyko wypadków związanych z ruchem. – Dzięki oznakowaniu można również zwiększyć wydajność pracy poprzez wyznaczenie tras komunikacyjnych dla pracowników i ułatwienie lokalizacji potrzebnych narzędzi i materiałów – uzupełnia Marek Kuropieska.

Jego zdaniem przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oznakowania należy zwracać uwagę na kilka ważnych kwestii, takich jak spójność i zrozumiałość (oznakowanie powinno być zrozumiałe dla wszystkich pracowników, bez względu na ich poziom wykształcenia czy znajomości języka), czytelność oraz widoczność (oznakowanie powinno być jednoznaczne, czytelne i dobrze widoczne, nawet z dużej odległości i pod różnymi kątami), kontrast i kolor – kontrastowe kolory (np. czarny na żółtym tle) oraz kolorowe oznakowanie pozwala na łatwiejsze rozróżnienie różnych elementów, odporność na czynniki zewnętrzne (oznakowanie powinno być odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak ścieranie, wilgoć, promieniowanie UV czy zmienne temperatury) oraz na aktualność i konserwację (oznakowanie powinno być aktualne i zawsze w dobrym stanie technicznym).

Trafnie puentuje Dawid Pacholec, Kierownik ds. kluczowych klientów Malowanielinii.pl Sp. z o.o. – Oznakowanie jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem na hali. Im więcej informacji w postaci linii, opisów, znaków graficznych, tym mniejsza wypadkowość – kończy Dawid Pacholec.

Wydajna i skuteczna

Prawidłowa wizualizacja wewnętrzna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w logiczny sposób powiązana z układem linii produkcyjnej. Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, dróg przejazdu, ścieżek dla pieszych, analogicznie do organizacji ruchu drogowego, jest podstawowym elementem zmniejszającym ryzyko wypadku.

Z punktu widzenia minimalizacji całościowych kosztów warto postawić na jakościowe, trwałe rozwiązania. Jak tłumaczy Krzysztof Zantkiewicz z firmy 3M Poland Sp. z o.o., oznakowanie przede wszystkim powinno się charakteryzować dobrą widocznością i trwałością, a co za tym idzie jakością. – Pamiętajmy, że nie zawsze najtańszy produkt będzie dobrym rozwiązaniem. Warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak czas, zastosowanie oraz częstotliwość zmiany układu znakowania. Malowanie hali zajmuje sporo czasu (konieczne jest wyłączenie produkcji na czas schnięcia farby), co jesteśmy w stanie wyeliminować dzięki zastosowaniu taśmy. Należy zadbać, aby powierzchnie były starannie oczyszczone i osuszone. Zdecydowanie warto poświęcić trochę więcej czasu na początku, aby wykonać czynność z należytą dokładnością. Dodatkowo w zależności od tego, w jakich warunkach ma być stosowane oznaczenie (np. na ścianach i rurach, miejscach o niskim/wysokim natężeniu ruchu) należy dobrać dostosowany do takiej aplikacji produkt. Częsta zmiana układu w zakładzie zdecydowanie będzie łatwiejsza przy zastosowaniu taśm zapewniających czyste usuwanie bez pozostawiania kleju – dodaje.

Firmom chcącym wzmacniać identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem zaleca się indywidualizowane oznaczenia, wtedy nie tylko pełnią swoją podstawową funkcję, ale także nawiązują do właściwych marce wzorców i wartości. Kluczowy wpływ na to, czy pracownicy zachowują się w bezpieczny sposób, ma stworzenie klarownych reguł postępowania oraz zapewnienie, że zatrudnione osoby dokładnie wiedzą, jakie zasady panują na danym obszarze.

W przypadku oznakowania poziomego w hali produkcyjnej istotna jest standaryzacja – odpowiednio przyporządkowane kolory, piktogramy czy znaki BHP. Dzisiaj, kiedy często pojawiają się nowe projekty związane ze zmianą układu maszyn i urządzeń, do tego celu doskonale nadają się produkty samoprzylepne takie jak taśmy lub znaczniki. Projektując i wdrażając oznaczenia, należy brać pod uwagę jakość i rodzaj podłoża hal produkcyjnych, sposób przemieszczania produktów oraz występujące obciążenia.

W dziedzinie oznaczeń pionowych również obowiązują określone zasady, które służą m.in. do opisu stanowisk pracy, etapów procesu produkcyjnego, śledzenia przepływu materiałów i wizualizacji gospodarki magazynowej. Jest to szeroka grupa produktów, takich jak ramki informacyjne, etykiety na karty Kanban, kieszenie magnetyczne i samoprzylepne do umieszczania opisów. Przy wdrażaniu tego typu oznaczeń należy mieć na uwadze ich funkcjonalność, kolorystykę, która jest pierwszą i szybką informacją dla obsługi. Warto więc wybrać rozwiązania praktyczne i dobrze widoczne, co znacząco podnosi stopień bezpieczeństwa w miejscu pracy, np. linie należy malować farbami trwałymi i odpornymi na ścieranie w trudnych warunkach produkcyjnych. Świetnym rozwiązaniem są choćby farby fotoutwardzalne, których zasadniczą przewagą nad standardowymi jest szybkość wysychania. Oznakowania te zachowują trwałość linii wykonanych farbą chemoutwardzalną, jednakże nie potrzebują doby do wyschnięcia i utwardzenia. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów oraz urządzenia emitującego promienie UV są one gotowe do użytkowania od razu po wykonaniu! Jest to praktyczne rozwiązanie dla klientów pracujących w systemie czterozmianowym i siedem dni w tygodniu.

Powszechnym sposobem wykonania wizualizacji hal jest wyklejanie z użyciem taśmy samoprzylepnej. Krzysztof Zantkiewicz z 3M Poland Sp. z o.o. tłumaczy, że przede wszystkim taśmę o wiele łatwiej usunąć niż farbę, a miejsca na halach są często zmieniane (chociażby pola odkładcze). – Wyobraźmy sobie usuwanie farby z hali o powierzchni 4–5 tys. m2 to bardzo czasochłonne i drogie rozwiązanie. Taśmę w razie uszkodzenia możemy wyciąć (usunąć) oraz nakleić nowy kawałek. Nie wymaga to dodatkowego maskowania, nie ma oparów i czasu utwardzania. Aplikacja jest łatwa oraz szybka, można stosować nie tylko proste linie, ale również łuki i zaokrąglenia, dzięki elastyczności taśmy – wyjaśnia nasz rozmówca. Oczywiście taśma taśmie nierówna. Porównując konkurencyjność taśm na rynku, warto wybrać rozwiązanie trwałe, którego nie będzie trzeba wymieniać z bardzo dużą częstotliwością. – Intensywność kolorów i odporność na ścieranie, odpowiednia przyczepność zapobiegająca unoszeniu taśmy, a jednocześnie zapewniająca czyste usuwanie bez pozostawiania resztek kleju, odporność na wilgoć i substancje chemiczne, dopasowanie do nieregularnych powierzchni, praca w trudnych warunkach – to wszystko są cechy produktów, które pozwalają się wyróżnić – dodaje specjalista 3M.

Maciej Rachwalski jednak zwraca uwagę, że przy projektowaniu i wdrażaniu tego typu rozwiązań należy brać pod uwagę wiele czynników. Pierwszym z nich są planowane lub potencjalne zmiany layoutu lub relokacje maszyn w zakładzie produkcyjnym – przy oznakowaniu poziomym przewagę nad malowaniem mają rozwiązania samoprzylepne ze względu na łatwość usuwania dotychczas naklejonych materiałów. Kolejny to czas, w którym wprowadzane rozwiązania powinny zachować swoją trwałość – istotne jest, czy w danej sytuacji mówimy o layoucie próbnym, czy docelowym.

Bardzo istotnym czynnikiem są warunki panujące w danym zakładzie lub obszarze. – Trochę inne rozwiązania zastosujemy w części montażowej, inne dla przemysłu ciężkiego lub narzędziowni, gdzie możemy się spodziewać np. większego zaolejenia lub występowania chłodziwa na posadzce, jeszcze inne na zewnątrz lub w chłodniach. Przy wdrażaniu oznakowania należy wziąć pod uwagę również łatwość i szybkość instalacji oraz wygodę bieżącego korzystania z poszczególnych rozwiązań, wykorzystując przy tym odpowiednie kolory. I coś, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć, czyli przyczyny i motywacje, dla których chcemy wdrożyć dane rozwiązanie (metoda 5 x Why); często aby uzyskać optymalne rozwiązanie danego problemu, wymagane jest kreatywne, nieszablonowe podejście, wymagające odpowiedniego doświadczenia – dodaje Maciej Rachwalski.

Wysoka jakość

Konkurencyjność produktów i usług związanych z oznakowaniem magazynów oraz hal produkcyjnych zależy od kilku czynników. W opinii Marka Kuropieski przede wszystkim kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości oraz niezawodności materiałów i usług, które spełnią wymagania klientów oraz normy bezpieczeństwa. Ponadto istotne znaczenie mają szybkość realizacji zamówień, elastyczność w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb czy profesjonalna obsługa klienta.

Tym, co wyróżnia naszą firmę, jest np. oferowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy oznakowania świetlnego, które umożliwiają łatwiejszą i bardziej intuicyjną obsługę przestrzeni produkcyjnej oraz zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych. Wprowadzamy u naszych klientów także nowe produkty lub usługi, takie jak e-papier czy systemy identyfikacji RFID, które jeszcze bardziej usprawnią procesy logistyczne. Ale to nie wszystko. Nasza współpraca z partnerami biznesowymi, producentami urządzeń, jak Zebra, Honeywell, Advantech, Datalogic czy ProGlove, może się również przyczynić do wyróżnienia naszej firmy na rynku. Oferowanie kompleksowych rozwiązań, łączących w sobie różne usługi, może mieć dla klientów kluczowe znaczenie – wyjaśnia Marek Kuropieska.

Z kolei firma Automationstechnik, która jest wyłącznym przedstawicielem Orgatexu w Polsce, posiada w swojej siedzibie w Krakowie showroom, do którego są zapraszani klienci w celu omówienia ich problemów i przygotowania najlepszego dla nich projektu.

Orgatex posiada ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji rozwiązań komunikacji wizualnej, której celem jest poprawa procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, zwiększenie wydajności w środowisku pracy. Każdy z klientów znajdzie produkty odpowiadające swoim specyficznym potrzebom z zakresu wizualizacji poziomej, pionowej, rozwiązań Kanban do tworzenia przeglądu postępów projektu, tzw. Lean Factory Corners – miejsc spotkań pracowników produkcyjnych do prezentacji planów, wskaźników jakościowych produkcji itp. – wyjaśnia Maciej Rachwalski. Dodaje jednocześnie, że na rynku można znaleźć całkiem sporo produktów służących do wizualizacji, które – na pierwszy rzut oka – niczym się od siebie nie różnią. Diabeł – jak to często bywa – tkwi jednak w szczegółach, dlatego właśnie szczegółowe dopracowanie poszczególnych rozwiązań, realizowane przez ludzi znających problemy produkcyjne z własnego doświadczenia i – co równie istotne – potrafiących zaproponować sprytne rozwiązanie każdego z nich jest szczególnie istotne.

3M w swojej ofercie ma zarówno produkty podstawowe, jak i Premium. – Nasze taśmy charakteryzują się bardzo wysoką jakością oraz trwałością, nawet w bardzo trudnych i wymagających warunkach. Każda grupa produktów posiada dużą gamę intensywnych kolorów oraz rozmiarów, dzięki czemu można łatwo wyznaczać poszczególne strefy i dopasowywać do indywidualnych potrzeb klienta – mówi Krzysztof Zantkiewicz.

Do znakowania rur i ścian firma ma w ofercie grupę taśm 3M™ 764, w przypadku znakowania obszarów o umiarkowanym natężeniu ruchu – 3M™ 471, a dla najbardziej wymagających rozwiązań – taśmy 3M™ 971. Są też taśmy ostrzegawcze, środki do czyszczenia powierzchni i wiele innych.

Sławomir Erkiert

Współczesne wizualizacje w halach produkcyjnych, a także linie poziome oraz oznaczenia pionowe dążą do optymalizacji przestrzeni w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a jednocześnie sprawnej organizacji pracy. Oznakowanie poziome hal produkcyjnych jest regulowane rozporządzeniami i normami BHP. Warto je stosować również ze względu na efektywność i bezpieczeństwo pracowników.

Dzięki właściwemu użyciu poziomych znaków można znacznie usprawnić działania produkcyjne przedsiębiorstwa. Poziome znaki mogą występować w formie namalowanych dróg komunikacyjnych dla pieszych i wózków widłowych, namalowanych dróg dla sprzętu ciężkiego, oznakowania poszczególnych stanowisk pracy, oznakowania poszczególnych obszarów roboczych, oznakowania przypominającego o konkretnych zasadach obowiązujących na danym terenie.

 

Wzrost świadomości

W opinii Marka Kuropieski, Prezesa Zarządu, Aspekt Sp. z o.o., w ostatnich latach zwiększyła się świadomość znaczenia oznakowania i wizualizacji w kontekście bezpieczeństwa i efektywności produkcji, co skutkuje wzrostem liczby zapytań o te usługi. Biorąc pod uwagę bardzo duży rozwój sektora produkcyjnego w Polsce, jak i coraz większe przestrzenie magazynowe można śmiało powiedzieć, że rodzime lokalizacje stoją na coraz to wyższym poziomie, zarówno jeśli chodzi o wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, miejsc odkładczych, jak i oznaczeń pionowych – podkreśla Krzysztof Zantkiewicz Executive Sales Account, 3M Poland Sp. z o.o. Jednakże nadal można zaobserwować niedostateczne oznakowanie niektórych obszarów i brak spójności w stosowanych symbolach oraz kolorach. Dlatego też wciąż jest wiele do zrobienia w celu zapewnienia spójności i skuteczności oznakowania przestrzeni produkcyjnych w Polsce.

Zdaniem Macieja Rachwalskiego, Key Account Managera, Automationstechnik Sp. z o.o., w myśl polskich przepisów prawnych i wymagań BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz maksymalnie wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Oznakowanie produkcji i magazynu powinno być zrozumiałe dla każdego użytkownika, jednoznaczne, łatwe do zauważenia i zinterpretowania, a co za tym idzie – powinno sugerować właściwe działanie w danym obszarze produkcyjnym, a tym samym skracać czas reakcji zarówno w sytuacji standardowej, jak i nietypowej.

Dojrzałe firmy produkcyjne dostrzegają w Visual Managemencie nie tylko przykry obowiązek, ale również olbrzymią wartość dodaną, która zwiększa efektywność, poprawia bezpieczeństwo wpływające na komfort pracy i jej atmosferę. Visual Management przyczynia się również do tworzenia odpowiedniego Employer Brandingu, czyli postrzegania pracodawcy na rynku pracy. W przyjaznym środowisku lepiej się pracuje, pracownicy są mniej zmęczeni, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie – dodaje Maciej Rachwalski.

Niepodważalnym faktem jest również i to, że oznakowanie w halach produkcyjnych przyczynia się do zwiększenia świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń, informuje o wymaganych środkach ochrony osobistej i zasadach bezpieczeństwa, a także poprawia orientację w przestrzeni, co zmniejsza ryzyko wypadków związanych z ruchem. – Dzięki oznakowaniu można również zwiększyć wydajność pracy poprzez wyznaczenie tras komunikacyjnych dla pracowników i ułatwienie lokalizacji potrzebnych narzędzi i materiałów – uzupełnia Marek Kuropieska.

Jego zdaniem przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oznakowania należy zwracać uwagę na kilka ważnych kwestii, takich jak spójność i zrozumiałość (oznakowanie powinno być zrozumiałe dla wszystkich pracowników, bez względu na ich poziom wykształcenia czy znajomości języka), czytelność oraz widoczność (oznakowanie powinno być jednoznaczne, czytelne i dobrze widoczne, nawet z dużej odległości i pod różnymi kątami), kontrast i kolor – kontrastowe kolory (np. czarny na żółtym tle) oraz kolorowe oznakowanie pozwala na łatwiejsze rozróżnienie różnych elementów, odporność na czynniki zewnętrzne (oznakowanie powinno być odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak ścieranie, wilgoć, promieniowanie UV czy zmienne temperatury) oraz na aktualność i konserwację (oznakowanie powinno być aktualne i zawsze w dobrym stanie technicznym).

Trafnie puentuje Dawid Pacholec, Kierownik ds. kluczowych klientów Malowanielinii.pl Sp. z o.o. – Oznakowanie jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem na hali. Im więcej informacji w postaci linii, opisów, znaków graficznych, tym mniejsza wypadkowość – kończy Dawid Pacholec.

 

Wydajna i skuteczna

Prawidłowa wizualizacja wewnętrzna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w logiczny sposób powiązana z układem linii produkcyjnej. Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, dróg przejazdu, ścieżek dla pieszych, analogicznie do organizacji ruchu drogowego, jest podstawowym elementem zmniejszającym ryzyko wypadku.

Z punktu widzenia minimalizacji całościowych kosztów warto postawić na jakościowe, trwałe rozwiązania. Jak tłumaczy Krzysztof Zantkiewicz z firmy 3M Poland Sp. z o.o., oznakowanie przede wszystkim powinno się charakteryzować dobrą widocznością i trwałością, a co za tym idzie jakością. – Pamiętajmy, że nie zawsze najtańszy produkt będzie dobrym rozwiązaniem. Warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak czas, zastosowanie oraz częstotliwość zmiany układu znakowania. Malowanie hali zajmuje sporo czasu (konieczne jest wyłączenie produkcji na czas schnięcia farby), co jesteśmy w stanie wyeliminować dzięki zastosowaniu taśmy. Należy zadbać, aby powierzchnie były starannie oczyszczone i osuszone. Zdecydowanie warto poświęcić trochę więcej czasu na początku, aby wykonać czynność z należytą dokładnością. Dodatkowo w zależności od tego, w jakich warunkach ma być stosowane oznaczenie (np. na ścianach i rurach, miejscach o niskim/wysokim natężeniu ruchu) należy dobrać dostosowany do takiej aplikacji produkt. Częsta zmiana układu w zakładzie zdecydowanie będzie łatwiejsza przy zastosowaniu taśm zapewniających czyste usuwanie bez pozostawiania kleju – dodaje.

Firmom chcącym wzmacniać identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem zaleca się indywidualizowane oznaczenia, wtedy nie tylko pełnią swoją podstawową funkcję, ale także nawiązują do właściwych marce wzorców i wartości. Kluczowy wpływ na to, czy pracownicy zachowują się w bezpieczny sposób, ma stworzenie klarownych reguł postępowania oraz zapewnienie, że zatrudnione osoby dokładnie wiedzą, jakie zasady panują na danym obszarze.

W przypadku oznakowania poziomego w hali produkcyjnej istotna jest standaryzacja – odpowiednio przyporządkowane kolory, piktogramy czy znaki BHP. Dzisiaj, kiedy często pojawiają się nowe projekty związane ze zmianą układu maszyn i urządzeń, do tego celu doskonale nadają się produkty samoprzylepne takie jak taśmy lub znaczniki. Projektując i wdrażając oznaczenia, należy brać pod uwagę jakość i rodzaj podłoża hal produkcyjnych, sposób przemieszczania produktów oraz występujące obciążenia.

W dziedzinie oznaczeń pionowych również obowiązują określone zasady, które służą m.in. do opisu stanowisk pracy, etapów procesu produkcyjnego, śledzenia przepływu materiałów i wizualizacji gospodarki magazynowej. Jest to szeroka grupa produktów, takich jak ramki informacyjne, etykiety na karty Kanban, kieszenie magnetyczne i samoprzylepne do umieszczania opisów. Przy wdrażaniu tego typu oznaczeń należy mieć na uwadze ich funkcjonalność, kolorystykę, która jest pierwszą i szybką informacją dla obsługi. Warto więc wybrać rozwiązania praktyczne i dobrze widoczne, co znacząco podnosi stopień bezpieczeństwa w miejscu pracy, np. linie należy malować farbami trwałymi i odpornymi na ścieranie w trudnych warunkach produkcyjnych. Świetnym rozwiązaniem są choćby farby fotoutwardzalne, których zasadniczą przewagą nad standardowymi jest szybkość wysychania. Oznakowania te zachowują trwałość linii wykonanych farbą chemoutwardzalną, jednakże nie potrzebują doby do wyschnięcia i utwardzenia. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów oraz urządzenia emitującego promienie UV są one gotowe do użytkowania od razu po wykonaniu! Jest to praktyczne rozwiązanie dla klientów pracujących w systemie czterozmianowym i siedem dni w tygodniu.

Powszechnym sposobem wykonania wizualizacji hal jest wyklejanie z użyciem taśmy samoprzylepnej. Krzysztof Zantkiewicz z 3M Poland Sp. z o.o. tłumaczy, że przede wszystkim taśmę o wiele łatwiej usunąć niż farbę, a miejsca na halach są często zmieniane (chociażby pola odkładcze). – Wyobraźmy sobie usuwanie farby z hali o powierzchni 4–5 tys. m2 to bardzo czasochłonne i drogie rozwiązanie. Taśmę w razie uszkodzenia możemy wyciąć (usunąć) oraz nakleić nowy kawałek. Nie wymaga to dodatkowego maskowania, nie ma oparów i czasu utwardzania. Aplikacja jest łatwa oraz szybka, można stosować nie tylko proste linie, ale również łuki i zaokrąglenia, dzięki elastyczności taśmy – wyjaśnia nasz rozmówca. Oczywiście taśma taśmie nierówna. Porównując konkurencyjność taśm na rynku, warto wybrać rozwiązanie trwałe, którego nie będzie trzeba wymieniać z bardzo dużą częstotliwością. – Intensywność kolorów i odporność na ścieranie, odpowiednia przyczepność zapobiegająca unoszeniu taśmy, a jednocześnie zapewniająca czyste usuwanie bez pozostawiania resztek kleju, odporność na wilgoć i substancje chemiczne, dopasowanie do nieregularnych powierzchni, praca w trudnych warunkach – to wszystko są cechy produktów, które pozwalają się wyróżnić – dodaje specjalista 3M.

Maciej Rachwalski jednak zwraca uwagę, że przy projektowaniu i wdrażaniu tego typu rozwiązań należy brać pod uwagę wiele czynników. Pierwszym z nich są planowane lub potencjalne zmiany layoutu lub relokacje maszyn w zakładzie produkcyjnym – przy oznakowaniu poziomym przewagę nad malowaniem mają rozwiązania samoprzylepne ze względu na łatwość usuwania dotychczas naklejonych materiałów. Kolejny to czas, w którym wprowadzane rozwiązania powinny zachować swoją trwałość – istotne jest, czy w danej sytuacji mówimy o layoucie próbnym, czy docelowym.

Bardzo istotnym czynnikiem są warunki panujące w danym zakładzie lub obszarze. – Trochę inne rozwiązania zastosujemy w części montażowej, inne dla przemysłu ciężkiego lub narzędziowni, gdzie możemy się spodziewać np. większego zaolejenia lub występowania chłodziwa na posadzce, jeszcze inne na zewnątrz lub w chłodniach. Przy wdrażaniu oznakowania należy wziąć pod uwagę również łatwość i szybkość instalacji oraz wygodę bieżącego korzystania z poszczególnych rozwiązań, wykorzystując przy tym odpowiednie kolory. I coś, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć, czyli przyczyny i motywacje, dla których chcemy wdrożyć dane rozwiązanie (metoda 5 x Why); często aby uzyskać optymalne rozwiązanie danego problemu, wymagane jest kreatywne, nieszablonowe podejście, wymagające odpowiedniego doświadczenia – dodaje Maciej Rachwalski.

 

Wysoka jakość

Konkurencyjność produktów i usług związanych z oznakowaniem magazynów oraz hal produkcyjnych zależy od kilku czynników. W opinii Marka Kuropieski przede wszystkim kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości oraz niezawodności materiałów i usług, które spełnią wymagania klientów oraz normy bezpieczeństwa. Ponadto istotne znaczenie mają szybkość realizacji zamówień, elastyczność w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb czy profesjonalna obsługa klienta.

Tym, co wyróżnia naszą firmę, jest np. oferowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy oznakowania świetlnego, które umożliwiają łatwiejszą i bardziej intuicyjną obsługę przestrzeni produkcyjnej oraz zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych. Wprowadzamy u naszych klientów także nowe produkty lub usługi, takie jak e-papier czy systemy identyfikacji RFID, które jeszcze bardziej usprawnią procesy logistyczne. Ale to nie wszystko. Nasza współpraca z partnerami biznesowymi, producentami urządzeń, jak Zebra, Honeywell, Advantech, Datalogic czy ProGlove, może się również przyczynić do wyróżnienia naszej firmy na rynku. Oferowanie kompleksowych rozwiązań, łączących w sobie różne usługi, może mieć dla klientów kluczowe znaczenie – wyjaśnia Marek Kuropieska.

Z kolei firma Automationstechnik, która jest wyłącznym przedstawicielem Orgatexu w Polsce, posiada w swojej siedzibie w Krakowie showroom, do którego są zapraszani klienci w celu omówienia ich problemów i przygotowania najlepszego dla nich projektu.

Orgatex posiada ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji rozwiązań komunikacji wizualnej, której celem jest poprawa procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, zwiększenie wydajności w środowisku pracy. Każdy z klientów znajdzie produkty odpowiadające swoim specyficznym potrzebom z zakresu wizualizacji poziomej, pionowej, rozwiązań Kanban do tworzenia przeglądu postępów projektu, tzw. Lean Factory Corners – miejsc spotkań pracowników produkcyjnych do prezentacji planów, wskaźników jakościowych produkcji itp. – wyjaśnia Maciej Rachwalski. Dodaje jednocześnie, że na rynku można znaleźć całkiem sporo produktów służących do wizualizacji, które – na pierwszy rzut oka – niczym się od siebie nie różnią. Diabeł – jak to często bywa – tkwi jednak w szczegółach, dlatego właśnie szczegółowe dopracowanie poszczególnych rozwiązań, realizowane przez ludzi znających problemy produkcyjne z własnego doświadczenia i – co równie istotne – potrafiących zaproponować sprytne rozwiązanie każdego z nich jest szczególnie istotne.

3M w swojej ofercie ma zarówno produkty podstawowe, jak i Premium. – Nasze taśmy charakteryzują się bardzo wysoką jakością oraz trwałością, nawet w bardzo trudnych i wymagających warunkach. Każda grupa produktów posiada dużą gamę intensywnych kolorów oraz rozmiarów, dzięki czemu można łatwo wyznaczać poszczególne strefy i dopasowywać do indywidualnych potrzeb klienta – mówi Krzysztof Zantkiewicz.

Do znakowania rur i ścian firma ma w ofercie grupę taśm 3M™ 764, w przypadku znakowania obszarów o umiarkowanym natężeniu ruchu – 3M™ 471, a dla najbardziej wymagających rozwiązań – taśmy 3M™ 971. Są też taśmy ostrzegawcze, środki do czyszczenia powierzchni i wiele innych.

Sławomir Erkiert


Zobacz także

Jak i czym skutecznie chronić oraz zabezpieczać ludzi i elementy newralgiczne magazynów?
Innowacje w logistyce magazynowej wynikają z konkretnych potrzeb rynkowych
Wywiad z Benedyktem Bródką, Właścicielem firmy Pol-Plan
Planowanie delegacji w dedykowanym oprogramowaniu online
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów