Przejdź do artykułu
2023-11-09 | Z ładunkiem w drodze

Nadchodzi nowy system kontroli przewozów w Rumunii

Rumuńskie ministerstwo finansów przymierza się do stworzenia nowego systemu monitorowania towarów, które wjeżdżają na teren kraju w ramach przewozu docelowego lub tranzytu. Wytyczne znalazły się w projekcie ustawy o niektórych środkach fiskalnych i budżetowych zapewniających stabilność finansową Rumunii w perspektywie długoterminowej.
Nadchodzi nowy system kontroli przewozów w Rumunii (Żródło: Depositphotos.com)

Do tej pory, monitorowanie przewozów na terenie Rumunii prowadzono za pomocą systemu Ro e-Transport, stworzonego z myślą o towarach o podwyższonym ryzyku podatkowym.

W grupę tą wliczają się między innymi niektóre warzywa i owoce, napoje czy odzież – wymienia Lucica Kucharec, prawnik w TC Kancelarii Prawnej. – Trzeba je rejestrować maksymalnie na trzy dni kalendarzowe przed rozpoczęciem przewozu. Brak rejestracji grozi nałożeniem kary grzywny w wysokości od 10 000 do nawet 100 000 RON (równowartość 10-100 tys. zł).

System RO e-Transport monitoruje między innymi wewnątrzwspólnotowy transport towarów, który zaczyna się lub kończy w Rumunii, transport towarów pomiędzy dwoma lokalizacjami na terytorium Rumunii czy przewóz towarów z transakcji wewnątrzwspólnotowych w tranzycie na terytorium Rumunii.

Kontrola przewozów za pomocą e-plomby

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego systemu kontroli o nazwie e-Sigiliu, czyli e-plomba, który będzie funkcjonował obok dotychczasowego, czyli Ro e-transport. System ten ma bazować na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych i aplikacji informatycznej. Z ich pomocą właściwe organy będą w stanie zidentyfikować potencjalne punkty przekierowania przesyłek, niezależnie od tego, czy są one w tranzycie, czy też mają trafić do podmiotu gospodarczego na terytorium Rumunii.

Jak tłumaczy ekspertka TC Kancelarii Prawnej, wspomniane urządzenia elektroniczne to nic innego jak inteligentne plomby – Ich rolą jest rejestracja danych o stanie i położeniu przesyłki. Zgromadzone w ten sposób informacje zostaną przesłane do aplikacji komputerowej pozwalającej śledzić ruch towarów w transporcie drogowym.

Organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i stosowanie inteligentnych plomb będą Krajowa Agencja Administracji Podatkowej i Rumuński Urząd Celny. 

Zwiększona odpowiedzialność kierowców

Dużą zmianą w stosunku do już działającego systemu, jest odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów. O ile w przypadku systemu Ro e-Transport ponosi ją podmiot, który ma obowiązek rejestracji towarów wrażliwych, to w przypadku systemu e-Sigiliu ten obowiązek ciąży na kierowcy. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli służby nałożą na towar inteligentną plombę, to kierowca jest odpowiedzialny za to, aby nie została naruszona. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 000 do 50 000 RON (od 20 000 do 50 000 PLN)

– Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w tej formie, w przyszłym roku przewoźnicy wykonujący przewozy do Rumunii lub przez terytorium tego kraju muszą liczyć się z groźbą kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę – podkreśla Lucica Kucharec. 

Procedura ustanawiania kryteriów ryzyka, stosowania inteligentnych plomb oraz monitorowania transportu drogowego towarów zostanie ustanowiona rozporządzeniem wydanym w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Urzędowym Rumunii.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Jak wprowadzać zrównoważone innowacje w polskim przemyśle
Gospodarka Unii Europejskiej walczy z przepisami CBAM
Za nami XII edycja „Green Industry Summit”
Kto najlepszy na ścieżce do zrównoważonego rozwoju?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Truck Care wymienia tachografy na drugą generację
Firmy transportowe czekają kolejne zmiany
Kara umowna za przeładunek: czy zawsze jest skuteczna?
Błędy w zleceniu a odpowiedzialność przewoźnika

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów