2018-01-26 | Z ładunkiem w drodze

Więcej ładunków polskiej kolei

Grupa PKP CARGO w grudniu 2017 roku uzyskała 51,31 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,54 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 1,9 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,6 proc. większą niż w grudniu 2016 roku
Więcej ładunków polskiej kolei (Żródło: KX)

W porównaniu do wyników z grudnia 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, paliw, rud, towarów z grupy inne artykuły chemiczne i z grupy „pozostałe ładunki” oraz buraków cukrowych.
Na wzrost przewozów kamienia miało wpływ m.in. pozyskanie transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcie świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta oraz na potrzeby budowy dróg w kraju, a także w związku z modernizacją linii kolejowych.
Większe przewozy paliw były możliwe m.in. za sprawą przewozów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę oraz w związku z przekazaniem przewozów w jednej z relacji krajowych przez czołowego producenta paliw ze względu na remont jednej z ważnych linii kolejowych (brak możliwości realizacji przez własnego przewoźnika).
Zwiększone przewozy rud były efektem m.in. realizacji większych przewozów rudy żelaza do jednej z hut na południu kraju (w tranzycie z jednego z portów) i do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu).
Wzrost przewozów innych artykułów chemicznych nastąpił m.in. wskutek zwiększonych przewozów gazów w imporcie ze Wschodu.

Na wzrost przewozów towarów z grupy „pozostałe ładunki” miała wpływ m.in. realizacja przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe) oraz gliny.
Zwiększone przewozy buraków cukrowych były m.in. wynikiem realizacji kontraktu dla czołowego producenta cukru.
W porównaniu do listopada 2017 roku, w grudniu ub. roku wzrosły przewozy m.in. innych artykułów chemicznych, paliw, intermodalne i metali.
Po 12. miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,11 proc. do 44,87 proc. (+0,76 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,53 proc. do 51,69 proc. (+0,16 p.p.).
Grudzień 2017 roku był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 8,94 mln ton towarów, czyli o 1,9 proc. więcej niż w grudniu 2016 roku. Wykonana przez Grupę w grudniu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,39 mld tkm, tj. o 7,6 proc. więcej niż w grudniu 2016 roku.
Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w trakcie 12. miesięcy 2017 roku były o 9,4 proc. większe, a praca przewozowa o 8,5 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wynosiły odpowiednio 54,9 proc. i 53,7 proc.
Warto podkreślić, że wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 12. miesiącach 2017 roku przekroczyły także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku.

 


Zobacz także

Magazyn w sektorze medycznym poszerza kompetencje biznesowe GEFCO Freight Forwarding
Trans Polonii w 2017 r. odnotowała wzrosły o 28 proc. do 226 mln zł
Dachser zapewnia transport na europejskie rynki firmy PartyDeco
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA