Przejdź do artykułu
2021-12-05 | Głos z rynku

Wielton S.A. i Politechnika Poznańska łączą siły

30 listopada została podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Wielton S.A. i Politechniką Poznańską, której celem jest wykorzystanie potencjału, doświadczeń i dorobku obu stron w celu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr i rozwój produktów wspierających transport przyszłości. Sygnatariuszami porozumienia są Piotr Kuś, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. i prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Zarówno Wielton, jak i Politechnika Poznańska mają świadomość w jak ważnym momencie znajduje się obecnie branża transportowa oraz jak trudne i ambitne cele przed nią stoją. Z tego powodu podpisały porozumienie o współpracy, aby mieć realny wpływ na kształtowanie transportu przyszłości. Strategicznymi filarami właśnie rozpoczętej kooperacji będzie kształcenie kadr na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, w tym studia dualne – nowe rozwiązanie na kierunku logistyka i transport, które pozwala na równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego już w trakcie studiów. Kolejnym ważnym punktem będzie wspólne formułowanie oferty praktyk i staży dla studentów i doktorantów, rozwój potencjału kadry, a także realizacja projektów B+R.

Jestem dumny z rozpoczęcia współpracy z tak renomowanym ośrodkiem akademickim i możliwości wspólnego tworzenia rozwiązań dla transportu przyszłości. Żyjemy w czasach, w których wiedza i kompetencje są niezwykle istotne, szczególnie z punktu widzenia lidera w danej branży. Z know-how i doświadczenia Politechniki Poznańskiej pragniemy korzystać, rozwijając naszą ofertę produktową. Jednocześnie mamy świadomość, jak ważne są wysoko wykwalifikowane kadry z praktyczną wiedzą. Z tego powodu pragniemy wspierać rozwój przyszłych inżynierów już na początku ich kariery zawodowej. Wierzymy też, że łącząc nasze doświadczenie praktyczne i myśl akademicką będziemy wspólnie w stanie wspólnie zaprojektować oraz wdrożyć wiele rozwiązań odpowiadających na potrzeby szybko zmieniającej się i wymagającej branży transportowej – podsumowuje Piotr Kuś, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.

Szczegółowa współpraca pomiędzy firmą Wielton i Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa, w tym: wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (m.in. wyników badań, obliczeń, doświadczeń eksperymentalnych), współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

Cieszymy się, że razem z partnerem, firmą Wielton, możemy zaoferować naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej w ramach działalności na wielu zagranicznych rynkach. Będziemy mogli wspólnie zrealizować duże projekty w ramach nauki wdrożeniowej. Ponadto, rynek pracy jest obecnie wymagający, a pracodawcy cenią sobie specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w praktyce. Dzięki współpracy z Wieltonem, nasi absolwenci już niebawem będą mogli pochwalić się realnymi osiągnięciami w tym zakresie – zachęca prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Wielto od kilku lat współpracuje już z Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską. Lokalnie natomiast, we współpracy ze szkołami średnimi współtworzy specjalizacje kierunkowe oraz profilowane klasy patronackie prowadzone według autorskiego programu kształcenia.
 

Zobacz także

Dassault Systèmes w czołówce sektora oprogramowania
Wysokie ceny prądu atakują firmy przemysłowe
Prologis instaluje stacje napraw jednośladów
Elektryczne rowery we flocie DHL
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Zaległości branży transportowej najwyższe w historii
Wielton realizuje kolejne zamówienie
Skandynawska firma transportowa rozwija flotę
Producent naczep odbudowuje wolumeny sprzedaży

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów