Przejdź do artykułu
2021-04-10 | Głos z rynku

NCBR ogłasza szósty konkurs GOSPOSTRATEG

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W szóstym konkursie NCBR zaprasza do zgłaszania projektów dotyczących całego zakresu Programu GOSPOSTRATEG, w ramach jednej z czterech pułapek rozwojowych. Na wsparcie tych projektów agencja wykonawcza ministra edukacji i nauki przeznaczy 80 mln zł.

- Ostatnie miesiące pokazały jakie znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym mają innowacje. Aby mogły skutecznie powstawać  potrzebna jest dobra współpraca różnych podmiotów. Cele ogłaszanego przez NCBR programu GOSPOSTRATEG wpisują się bez wątpienia w długofalową politykę państwa. Program ten zakłada współpracę trzech sektorów: administracji publicznej, świata nauki oraz przedsiębiorstw. To kierunek działań, dzięki któremu, integrując  wielu interesariuszy, możemy tworzyć kolejne potrzebne innowacje  – ocenił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapka braku równowagi, pułapka demograficzna i pułapka słabości instytucji – tak definiowane są główne obszary badawcze w szóstym konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG.

- Program realizowany przez NCBR jest odpowiedzią na szeroko definiowane wyzwania, jakie stoją przed naszym krajem. Projekty, które otrzymają dofinansowanie zostaną zrealizowane dzięki współpracy administracji publicznej, jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że efekty projektów B+R, realizowane przez tak szerokie konsorcja, przełożą się na wzrost gospodarczy i społeczny Polski – stwierdził dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz pobudzenia współpracy naukowo-przemysłowej, konkurs kierowany jest do konsorcjów. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe, a także podmioty, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu – mogą być to m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy wojewódzkie czy fundacje i stowarzyszenia.

W ramach pierwszego konkursu GOSPOSTRATEG NCBR podpisało 30 umów na łączną kwotę dofinansowania około  168 mln zł. Te przedsięwzięcia już się toczą i przynoszą konkretne efekty, takie jak np. projekt Nowego modelu urbanizacji w Polsce. Dzięki kolejnej edycji rozpoczęto m.in. projekt Budowania zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacyjnych - przypomina dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR –  Poprzedni, V nabór odbywał się w ramach trzech zagadnień badawczych zdefiniowanych przez trzy resorty. Teraz wracamy do otwartej formuły, która pozwala na szerokie finansowanie projektów z różnych obszarów tematycznych – dodaje W. Kamieniecki. 

W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 6 mln zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla prac realizowanych w fazie A w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami i realizującymi projekt w ramach ich działalności niegospodarczej.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które prowadzą do wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych oraz zakładają zastosowanie w praktyce uzyskanych rezultatów. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG" finansowany jest ze środków krajowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i potrwa do 7 lipca 2021 roku. Więcej informacji nt. piątego konkursu w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajduje się na stronie NCBR.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Inwestycje IT w przedsiębiorstwach przemysłowych
InPost znacząco rozszerzy zakres działalności
Boekestijn Transport kupiło 150 nowych ciągników
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Prestiżowe wyróżnienie w rękach dostawcy systemu ERP
Raport SGH wskaże inspiracje dla biznesu
GS1 nagrodzi najlepsze prace dyplomowe
Wystartowała 22. edycja konkursu WIKTORIA
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA