2020-01-11 | Głos z rynku

Klimat na zmiany

Volkswagen Poznań w ślad za misją koncernu Volkswagen konsekwentnie realizuje ambitne cele na rzecz środowiskastrategii GoToZero. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Oznacza to, że Volkswagen Poznań przyjmuje wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu ograniczenia zmian klimatu i globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza, ogłoszonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych.
Dodatkowo spółka stawia sobie cele pośrednie takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50% w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 roku.
 
Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań: „O tym, że mamy obecnie do czynienia z niezwykle szybko postępującymi zmianami klimatycznymi nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zapewnić naszym dzieciom i wnukom możliwość życia na tej planecie, już dziś musimy działać, gdyż z konsekwencjami naszych decyzji przyjdzie mierzyć się następnym pokoleniom. Volkswagen Poznań jako przedsiębiorstwo produkcyjne przykłada bardzo dużą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – wiemy, że by móc w 2050 r. osiągnąć całkowitą neutralność pod względem CO2 musimy co roku podejmować szereg inicjatyw przybliżających nas w tym kierunku i konsekwentnie to robimy”.
 
Zero CO₂ - wszystkie 4 zakłady produkcyjne zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dodatkowo 50000 posadzonych drzew. Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne przekłada się na konkretne działania. Począwszy od 2018 roku energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów, a od 2019 także komponentów, wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co  potwierdzają posiadane i rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki certyfikaty. Jak komentuje Dietmar Mnich, Dyrektor Zakładu w Poznaniu. „Sam zakład w Poznaniu zużywa rocznie blisko 120 tys. MWh energii elektrycznej. Tylko dzięki zakupowi 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zmniejszamy emisje CO₂ do powietrza o ponad 80%. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku przedsiębiorstwa neutralnego z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla".
 
Spółka inwestuje także w nowoczesne technologie i optymalizuje istniejące procesy produkcyjne. Katarzyna Nowojewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska: „Każdego roku realizujemy dziesiątki inwestycji i optymalizacji, dzięki którym konsekwentnie poprawiamy nasz bilans środowiskowy i zwiększamy efektywność energetyczną. Odzyskiwanie ciepła z procesów produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych, tak by ich pracą dało się elastycznie sterować w okresach przestojów i przerw to tylko niektóre z już wdrożonych rozwiązań. Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji ciepła na odlewni odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie” .
 
W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak tylko do terenu zakładów produkcyjnych. W ciągu minionych dwóch lat pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryk w Poznaniu i we Wrześni blisko 50000 drzew. Tylko w tym roku 150 wolontariuszy, pracowników Volkswagen Poznań posadziło 15 tysięcy sadzonek w sąsiadującym z fabryką Craftera we Wrześni nadleśnictwie Czerniejewo. W 2017 roku, obszar Wrześni i nadleśnictwa Czerniejewo dotknęła nawałnica, która zniszczyła całkowicie blisko 650 ha lasów. Zalesiony teren ma powierzchnię 2 ha. Wśród posadzonych drzew są dęby szypułkowe, lipy, graby, czereśnie ptasie oraz szybko rosnące sosny. Monika Hajbowicz Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań. „W wyniku nawałnicy w 2017 roku krajobraz wokół Wrześni zmienił się nie do poznania. Od blisko 5 lat jesteśmy we Wrześni i nie wyobrażamy sobie, aby tak ważne akcje miały się odbyć bez naszego udziału. Z nadleśnictwem kreślimy już plany na kolejne lata. Nasadzenia kontynuowane są również w okolicach fabryki w Poznaniu we współpracy z Lasami Państwowymi".
 
Zero PlasticFactory - 15% mniejo pakowań jednorazowych w transporcie częścioraz rocznie o 60000 mniej butelek plastikowych. Sukcesywnie eliminujemytakże plastikz użycia w naszych zakładach.Monika Hajbowicz Kierownik Działu Ochrony Środowiska ”To zadanie na wiele lat, zaczynamy już dzisiaj od wyeliminowaniajednorazowychopakowań plastikowych z zakładowych kantyn oraz ograniczenia możliwości zamawiania napojów w plastikowych butelkach. Ten prosty ruch - zastąpienie plastiku szkłem pozwoli na zredukowanie o ok. 5000 butelek plastikowych miesięcznie co daje 60000 butelek rocznie”. To samo dotyczy jednorazowych opakowań wykorzystywanych w transporcie części. Wprowadzone w ostatnim czasie działania pozwoliły zredukować ich użycie o blisko 15% na każdy wyprodukowany samochód. To odpowiada w skali roku powierzchni 124 boisk piłkarskich.
 
Circular economy - 700 litrów wody mniej na każde wyprodukowane auto. Dzięki nowoczesnym metodom odzyskiwaniawody w fabryce w Poznaniu udało się obniżyćzużyciena każde wyprodukowane autoo 700 litrów (w porównaniu do roku 2010). Zrealizowaliśmy to dzięki zastosowaniu zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania na montażu i w obszarze lakierni, wykorzystaniu technologii osmozy,a także dzięki innym usprawnieniom, jak na przykład montażowi baterii czasowych w umywalkach w toaletach i pomieszczeniach socjalnych.
 
Bioróżnorodność - Lawenda i ule w zakładzie we Wrześni. W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Volkswagen Poznań już od 2018 wspiera bioróżnorodność poprzez opiekę nad 25 rodzinami pszczół. Ule znajdują się na terenie fabryki we Wrześni, a pozyskany w ten sposób miód dostępny jest w zakładowej kantynie. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy.
 
Volkswagen
 

Zobacz także

55. urodziny pojemnika RAKO od Georg Utz
Loconi Intermodal rozwija usługi depotowe i terminal w Warszawie
Robotyka mobilna - w jaki sposób wspiera zadania logistyczne w przemyśle?
ID Logistics ogłasza strategiczne przejęcie Jagged Peak
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Poznań testuje elektryczne samochody Volkswagena
Z linii produkcyjnej we Wrześni zjechał 200 000. samochód
Volkswagen redukuje ruch ciężarówek w poznańskiej fabryce
Pracownicy Volkswagena świętują srebrny jubileusz
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA