2018-01-10 | Z ładunkiem w drodze

Środki unijne na intermodal dla polskiej kolei

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem projektów są zakupy specjalistycznego taboru oraz modernizacja i rozbudowa terminala kontenerowego wraz z zakupem wyposażenia.
Środki unijne na intermodal dla polskiej kolei (Żródło: PKP Cargo)

PKP CARGO S.A. oraz PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. złożyły w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wnioski o dofinansowanie łącznie trzech projektów intermodalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dwa projekty realizowane przez PKP CARGO S.A. dotyczą zakupów taboru. Pierwszy – nabycia wagonów platform do przewozów Intermodalnych, drugi – wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.
Trzeci projekt, realizowany przez Spółkę PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze, dotyczy przeprowadzenia prac budowlano-montażowych w Terminalu Intermodalnym w Małaszewiczach wraz z zakupem urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu. Możliwe dofinansowanie każdego z tych trzech projektów wynosi do 50 proc. kosztów.

- Grupa PKP CARGO osiąga coraz wyższe tempo wzrostu w przewozach intermodalnych. Aby utrzymać tę dynamikę musimy inwestować w rozwój tego segmentu. Liczymy na przyznanie dofinansowania naszych projektów ze środków unijnych, co ułatwiłoby nam sprostanie zapotrzebowaniu rynku na usługi intermodalne, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na szybko rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlaku – powiedział Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.


Zobacz także

Port Gdańsk umocnił pozycję drugiego największego portu kontenerowego na Bałtyku
Ekol Nordics uruchomić transport morski łączące Skandynawię z Morzem Śródziemnym
„Operacja Fabryka”- jak przewieźć fabrykę z Azji do USA?
Dachser inwestuje w elektryczną flotę samochodów
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

PKP LHS rozważa elektryfikację linii szerokotorowej
Bliżej Kazachstanu – jak przeprowadzić transport koleją?
Kongres Kolejowy odbędzie się po raz siódmy
Perspektywy przewozów towarowych na trasie do Chin
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA