2018-01-10 | Z ładunkiem w drodze

Środki unijne na intermodal dla polskiej kolei

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem projektów są zakupy specjalistycznego taboru oraz modernizacja i rozbudowa terminala kontenerowego wraz z zakupem wyposażenia.
Środki unijne na intermodal dla polskiej kolei (Żródło: PKP Cargo)

PKP CARGO S.A. oraz PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. złożyły w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wnioski o dofinansowanie łącznie trzech projektów intermodalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dwa projekty realizowane przez PKP CARGO S.A. dotyczą zakupów taboru. Pierwszy – nabycia wagonów platform do przewozów Intermodalnych, drugi – wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.
Trzeci projekt, realizowany przez Spółkę PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze, dotyczy przeprowadzenia prac budowlano-montażowych w Terminalu Intermodalnym w Małaszewiczach wraz z zakupem urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu. Możliwe dofinansowanie każdego z tych trzech projektów wynosi do 50 proc. kosztów.

- Grupa PKP CARGO osiąga coraz wyższe tempo wzrostu w przewozach intermodalnych. Aby utrzymać tę dynamikę musimy inwestować w rozwój tego segmentu. Liczymy na przyznanie dofinansowania naszych projektów ze środków unijnych, co ułatwiłoby nam sprostanie zapotrzebowaniu rynku na usługi intermodalne, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na szybko rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlaku – powiedział Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.


Zobacz także

Port Gdańsk umocnił pozycję drugiego największego portu kontenerowego na Bałtyku
Ekol Nordics uruchomić transport morski łączące Skandynawię z Morzem Śródziemnym
„Operacja Fabryka”- jak przewieźć fabrykę z Azji do USA?
Dachser inwestuje w elektryczną flotę samochodów
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jakie towary przewozimy koleją?
PEKAES inwestuje w przewozy towarów z Chin
Analitycy obniżyli prognozy przewozowe dla PKP Cargo
Worldwide Logistics Group i ATC Cargo: chińsko-polska ekspansja w Europie
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA