Kaizen - Prenumerata

Więcej widoków

Kaizen - Prenumerata
240,00 zł

Dostępność: W magazynie

Informacje o czasopiśmie Kaizen:


 • dwumiesięcznik (do 2015 r. wydawany jako kwartalnik)

 • Partner merytoryczny czasopisma: Profes

 • Patronat honorowy: Kaizen Institute Polska

 • Pierwszy numer: listopad 2011 (numer przedpremierowy wydany jako dodatek do czasopism Top Logistyk oraz Magazynowanie i Dystrybucja)

 • Ilość wydań rocznie: 6 (od 2016 r.)

 • Liczba stron: 100

 • Format: 165x240 mm

 • Redaktor naczelny: Krzysztof Pograniczny


 •  

  240,00 zł
  Opis

  Szczegóły

  "Kaizen. Czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu" to jedyne na polskim rynku czasopismo dla Koordynatorów Kaizen/Lean i innych osób wdrażających strategię chudego zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i procesów produkcyjnych.

  Tematycznie dotyczy narzędzi ciągłego doskonalenia możliwych do wykorzystania w trakcie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu firmy. Dopełnieniem problematyki z zakresu zarządzania są materiały dotyczące infrastruktury sprzętowej, wykorzystywanej na liniach produkcyjnych, rozwiązań automatyzujących przepływ materiałów do produkcji i wyrobów gotowych oraz systemów informatycznych sterujących procesami produkcji.


  Im dłużej poświęcam się logistyce, tym bardziej przekonuję się, że tak typowe dla europejczyków myślenie zorientowane na rezultat, który jest efektem pojedynczych czynności pracy ludzi czy urządzeń, prowadzi często w ślepy zaułek. Skąd bierze się rozczarowanie tą logiką? Świat jest złożony i takiej wymaga optyki. Nie można rozpatrywać go w izolacji od zjawisk występujących w otoczeniu oraz patrzeć na nie wyłącznie z oddalenia.

  "Kaizen" jest dla tych, którym zmiana na lepsze wyznacza azymut, a nie ogranicza horyzont.

  Nie sposób także pomijać tych subtelnych relacji, które dzieją się na styku elementów całości. Dzisiaj bowiem sukces w gospodarce odnoszą przedsiębiorstwa, których myślenie zorientowane zostało na proces. Ten sposób zarządzania wymaga doskonałej znajomości tego co wewnętrznie konstytuuje ów proces. W fabryce, biurze, warsztacie lub magazynie dzieją się najważniejsze zjawiska dla biznesowego powodzenia lub porażki. Wystarczy obserwować. Patrzeć na firmę jak na jeden wielki organizm, w którym jedno zależy od drugiego.


  Pomaga w tym zastosowanie metodologii Kaizen, polegającej na rozpoznaniu miejsc, w których powstają marnotrawstwo, zmienności i przeciążenia, określane przez Japończyków jako Muda, Mura, Muri. Rozpoznanie ich, a potem eliminacja uruchamia proces zmian. Doskonalenia na lepsze, którego perspektywa nie ma końca. Dzisiejsze „dobrze” zwykle jest gorsze od jutrzejszego „lepiej”.

  Krzysztof Pograniczny, redaktor naczelny czasopisma "Kaizen"

  Recenzje