2018-09-14 | Kaizen&Lean

Sprzątanie nie byle jakie

Próbując udoskonalić proces produkcji, czasem trudno jest wdrożyć trwałe inicjatywy operacyjne. Rozwiązania tworzone na poziomie kierownictwa często nie uwzględniają podstawowych zadań, takich jak konserwacja i czyszczenie.

Większość kadry zarządzającej ma świadomość, że przed wprowadzeniem zmian należy spojrzeć na procesy z perspektywy pracownika. Jednocześnie badania dowodzą, że w praktyce zdarza się to rzadko. Oznacza to, że rozwiązania usprawniające, takie jak Lean, mogą łatwo pozostać tylko w sferze filozofii zarządzania, nie urzeczywistniając się w produkcji.

Rozmowy z pracownikami to pierwszy krok do określenia zakresu planowanych zmian. Konserwacja i czyszczenie wydają się być mało istotne, ale stanowią znaczącą część pracy wykonywanej w hali produkcyjnej. Udoskonalenia w tych dziedzinach mają duży wpływ na całkowitą produktywność.

Problem: jak sprawić, aby utrwaliły się zmiany

Zamiast wdrażać długoterminowe inicjatywy, wiele firm skupia się na szybkich zmianach dla potrzeb bieżącej produkcji i stosuje schematyczne działania, które nie uwzględniają faktycznych potrzeb pracowników. Firmy niekiedy chcą zbyt szybko wdrożyć zmiany produkcyjne, zapominając że pracownicy – w tym kierownicy – mogą nie być na nie gotowi. 

Rozwiązanie: zacznij od podstaw

Kierownicy powinni zacząć od poproszenia pracowników o określenie kluczowych wyzwań w codziennej pracy. Można tego dokonać poprzez wspólne spędzanie czasu z pracownikami w hali produkcyjnej, obserwowanie ich pracy i zadawanie pytań o sposób wykonywania poszczególnych czynności. Gdy pracownicy poczują się zaangażowani w identyfikację problemów oraz szukanie rozwiązań, chętniej akceptują nowe procesy. Zrozumienie potrzeb pracowników pozwala określić kierunek planowanych zmian, np. w zakresie organizacji pracy lub doboru lepszych produktów do czyszczenia. Warto również uprościć procedury pracy, umieszczając odpowiednie produkty i narzędzia we właściwym miejscu.  – Wiele organizacji poświęca zbyt dużo energii, skupiając się na metodach i narzędziach, podczas gdy potencjał poszczególnych pracowników nie jest w pełni wykorzystywany – mówi Dag Lotsander, ekspert ds. Lean ze Szwecji.

„5S czyszczenia”

Model 5S to dynamiczna metoda wspierająca poprawę wydajności. Tork zaleca korzystanie z modelu 5S w celu zidentyfikowania potrzeb organizacji. Należy zacząć od zaangażowania pracowników, stworzenia listy priorytetowych zmian oraz uproszczenia operacji czyszczenia i wycierania. Na podstawie modelu Tork stworzył „5S czyszczenia”, aby pomóc w realizacji tego celu, a produkty z oferty firmy wspierają ten proces na każdym kroku. Oto szczegóły:   

1. Selekcja

Czas na porządki. W każdej hali produkcyjnej sprzątanie składa się z wielu zadań. Pierwszym etapem jest wybór rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb. Tork oferuje szeroki wybór produktów do czyszczenia i wycierania. Wysokiej jakości produkty Tork są przeznaczone do zróżnicowanych zadań, a jeden z nich może zastąpić kilka dotychczas używanych.

2. Systematyka

Ten etap zwiększa wydajność pracy, magazynowania i dostępu. Połączenie odpowiednich produktów marki Tork z właściwymi dozownikami ściennymi i podłogowymi pozwala na ich instalacje w optymalnych lokalizacjach. Ułatwia to umieszczenie pożądanych produktów tam, gdzie są faktycznie potrzebne. 

3. Sprzątanie

Na tym etapie zaczynają być widoczne rezultaty zmian. Czysta hala produkcyjna i czyste maszyny ułatwiają szybsze zidentyfikowanie problemów oraz uniknięcie nieplanowanych przestojów. Czyściwo Tork z technologią exelCLEAN® nie tylko zwiększa jakość czyszczenia, ale poprawia też ogólną wydajność. Jak dowodzą badania, pracownicy mogą wykonać zadanie o 35% szybciej, a niezbędny do tego wysiłek zostaje zredukowany o 31% w porównaniu do korzystania ze szmat.

4. Standaryzacja

Czyściwa Tork z technologią exelCLEAN® umożliwiają utrzymanie wyników na stałym poziomie. Niezmiennie wysoka jakość produktów Tork oznacza, że pracownicy nie muszą przeszukiwać stosów szmat w poszukiwaniu tej właściwej. 

5. Samodyscyplina 

To ostatni, kluczowy krok. Zmiany wymagają wiele pracy i wysiłku, ale finalnie należy zadbać o to, aby trwale wpisały się w kulturę pracy. Produkty Tork pomagają utrzymać wyniki zmian, takie jak lepsza czystość maszyn, oraz usprawniają procedury konserwacji i czyszczenia na każdym etapie modelu 5S.

Rezultat: faktyczna zmiana, która zaczyna się u podstaw

W ciągłym doskonaleniu liczy się każda sekunda, choćby pozornie nieważna. Wielozadaniowe czyściwo włókninowe Tork z technologią exelCLEAN® gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy.

Model „5S czyszczenia” Tork wspiera wprowadzanie zmian od podstaw, oferując pracownikom łatwe w użyciu i wszechstronne produkty do czyszczenia i wycierania. Skutkiem uwzględniania potrzeb i oczekiwań pracowników jest ułatwianie im wykonywania zadań, co przekłada się na większe zadowolenie i produktywność personelu. Efektem są krótsze przestoje, co przynosi oszczędności. 

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze: METAL-FACH wybiera technologię i know-how Valk Welding
Czy Kaizen nie jest taki wspaniały, jak go przedstawiano?
Teoria morskich bąbli może ułatwić powodzenie budowy Kaizen Management System
Czy w XXI wieku problemy organizacji zdefiniowane przez Williama Edwardsa Deminga nadal są aktualne?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Zobacz, jak oczyścić dom ze zbędnych przedmiotów
Tork opracował model sprzątania w oparciu o dane
Bezpłatny test czyściw exelCLEAN firmy Tork
Tork wprowadza Nową Generację czyściw włókninowych exelCLEAN®
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA