2018-10-03 | Głos z rynku

SENT: nowe obowiązki dla przewoźników i kierowców

Od 1 października weszła w życie kolejna regulacja wynikająca z nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Na przewoźników nałożony został nowy obowiązek – wyposażenia pojazdu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze monitorowanie transportu towarów wrażliwych.
SENT: nowe obowiązki dla przewoźników i kierowców (Żródło: DB Schenker)
Zgodnie z nowelizacją „Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”, przewoźnicy zobowiązani są do przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towary wrażliwe w rozumieniu ustawy, w trakcie całej trasy przewozu objętej zgłoszeniem SENT.

„Ustawodawca pozostawia przewoźnikom wybór sposobu wdrożenia tego obowiązku, umożliwiając zastosowanie w tym celu lokalizatorów takich jak smartfon lub tablet z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SENT GEO bądź ZSL – Zewnętrzny System Geolokalizacyjny oferowany przez zewnętrznych operatorów” – mówi Piotr Łoboda, Doradca Klienta DB SCHENKERinfo.

Obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych wiąże się z koniecznością włączania i wyłączania lokalizatorów przez kierowcę w odpowiednim momencie określonym w ustawie. Dodatkowo, jeśli urządzenie okaże się niesprawne dłużej niż godzinę, obowiązkiem kierowcy jest zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoczce postojowej.

„Przewóz może być kontynuowany dopiero po zapewnieniu dalszego przekazywania danych geolokalizacyjnych. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość kontynuacji transportu po nałożeniu na pojazd zamknięć urzędowych albo zarządzeniu konwoju. W praktyce może być to jednak kłopotliwe ze względu na harmonogramy dostaw, ale przede wszystkim oznacza dodatkowe koszty dla przewoźników” – zauważa Piotr Łoboda.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Nowe obowiązki zostały zabezpieczone odpowiednimi sankcjami. Przewoźnik, który nie zapewnieni przekazywania danych geolokalizacyjnych może zostać ukarany karą administracyjną w kwocie 10 tys. zł. Z kolei kierujący pojazdem, który nie dopełni obowiązku może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie od 5 do 7 tys. zł.

„Ustawodawca zdecydował, że przepisy dotyczące stosowania kar i grzywien względem przewoźników i kierowców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Fakt ten jednak nie powinien być interpretowany jako przyzwolenie do omijania nowych regulacji, które obowiązują od dnia 1 października 2018 r.” – zaznacza Piotr Łoboda.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Logistykę czekają w niedalekiej przyszłości duże zmiany
Napęd ekologiczny coraz powszechniejszy w transporcie
GEFCO umacnia swoją pozycję na linii Europa - Afryka
DSV stawia na wydajnośc pracy na wysokości
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Panattoni Europe dostarczył zielony cross-dock
DB Schenker otwiera nowy ekologiczny terminal
DB Schenker cyfryzuje globalny rynek części zamiennych
Od października jeszcze skuteczniejsza kontrola przewozów
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA