Usługi / Operatorzy logistyczni

Uni-logistics Sp. z o.o.

Uni-logistics Sp. z o.o.

81-339 Gdynia, Polska 19

Tel. 87 667 99 99
www.unilog.eu, info@unilog.eu


Uni-logistics Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z kapitałem polskim, które funkcjonuje na rynku od 2007 roku. Świadczymy usługi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej i transportu drogowego.


Realizujemy projekty przewozu ponadnormatywnego oraz Project Cargo, posiadamy własny magazyn logistyczny oraz sieć współpracujących magazynów partnerskich. Świadczymy usługi w zakresie drogowego i intermodalnego transportu kontenerów, jak również usługi w zakresie przewozów kolejowych. We współpracy z szeroką siecią zaufanych agentów przedsiębiorstwo realizuje usługi na arenie międzynarodowej docierając do najdalej odległych zakątków świata. Główną maksymą firmy jest indywidualne podejście do świadczonych usług, co pozwala na elastyczne budowanie usług w korelacji z potrzebami każdego klienta. Firma ma status uznanego przedsiębiorcy AEO i wspiera swoje usługi usługami celnymi świadczonymi przez własną agencję celną.

Działamy społecznie

Uni-logistics aktywnie propaguje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zarówno w branży logistycznej jak i poza nią.

Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy działania na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w transporcie drogowym oraz zakup i wymiana floty samochodowej na nowe modele spełniające kryteria Euro VI to dobra praktyka Uni-logistics, która znalazła się w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”.

Chcemy być tam, gdzie rodzą się i rozwijają talenty sportowe, dlatego też od początku naszego istnienia aktywnie wspieramy lokalne kluby sportowe, przyczyniając się do rozwoju regionu.

2

Jesteśmy pomysłodawcą unikatowego projektu Pomarańczowa Akademia prowadzonego od 2010 roku przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, który dostarcza młodym ludziom praktyczną wiedzę z zakresu działalności branży TSL.

Zapraszamy do kontaktu

Uni-logistics Sp. z o.o.

ul. Polska 19

81-339 Gdynia

www.unilog.eu

info@unilog.eu

tel: 87 667 99 99

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA