2017-08-04 | W magazynie

Antykolizyjny system

Mondi Świecie S.A. jest jedną z kluczowych firm papierniczych w Europie oraz częścią międzynarodowej grupy Mondi, zatrudniającej około 25 000 osób w zakładach produkcyjnych w 30 krajach. W Świeciu wytwarzany jest papier workowy oraz papier do produkcji tektury falistej. Aby zapobiegać wypadkom przy pracy, w całej grupie Mondi został uruchomiony Program SHE (Safety, Health and Environment), który ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie ryzyka związanego z każdą czynnością.
Antykolizyjny system (Żródło: Zeppelin)
Mondi Świecie S.A. jest jedną z kluczowych firm papierniczych w Europie oraz częścią międzynarodowej grupy Mondi, zatrudniającej około 25 000 osób w zakładach produkcyjnych w 30 krajach. W Świeciu wytwarzany jest papier workowy oraz papier do produkcji tektury falistej. Aby zapobiegać wypadkom przy pracy, w całej grupie Mondi został uruchomiony Program SHE (Safety, Health and Environment), który ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie ryzyka związanego z każdą czynnością.
 
Zapewnić bezpieczeństwo

Z wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa na placach magazynowych z dużym natężeniem sprzętu rozładunkowego zmierzyła się firma Zeppelin Polska Sp. z o.o., w ramach usługi outsourcingowej realizująca w Mondi proces obsługi Wydziałów Produkcji Mas Makulaturowych.

Makulatura to dominujący surowiec w produkcji papieru, dostarczana jest zwykle samochodami w sprasowanych belach o wadze dochodzącej do 1000 kg. Bele makulatury rozładowywane są z samochodów i składowane na wysokich hałdach na placach magazynowych. Rejon wokół pracy wózków ze zmiennym wysięgiem, idealnie dostosowanych do tego typu operacji, to rejon, w którym praktycznie w każdej chwili może znaleźć się człowiek. Praca wózków pomiędzy hałdami makulatury z licznymi skrzyżowaniami dróg dodatkowo zwiększa ryzyko bezpośredniego kontaktu pieszego z kilkunastotonowym wózkiem.  „Zeppelin, dostarczający do Mondi od wielu lat kompleksową obsługę do prowadzenia tego typu prac: specjalistyczne wózki Manitou, serwis, kierowców wózków, wspólnie z klientem w trosce o bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego zdecydował się od 2016 r. na wyposażenie całej obsługi w system wykrywania kolizji na drodze maszyna–człowiek AWIA Horyzont®” – mówi Adam Gumkowski, Dyrektor Oddziałów Ostrołęka & Świecie w Zeppelin Polska.
 
AH foto 1
                             Fot. ENTE
 
 
AWIA Horyzont® to system poprawiający bezpieczeństwo pracowników na terenie firm produkcyjnych, w których występuje transport wewnątrzzakładowy. W przypadku tego typu firm odnotowywana jest duża ilość wypadków prowadzących do ciężkiego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci pracowników w wyniku kolizji spowodowanych przez pojazdy transportu wewnątrzzakładowego. Kierujący środkiem transportowym (wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki), wykonując operacje magazynowe bardzo często ma ograniczoną widoczność przez duże gabaryty przewożonych materiałów. W związku z tym, poruszając się po terenie zakładu, stwarza zagrożenie dla pracowników pojawiających się na jego drodze, a także dla materiałów technicznych zgromadzonych w magazynach. System znacząco wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy, poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu. Doskonale sprawdza się jako element wsparcia w organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

AWIA Horyzont® został zaprojektowany i jest produkowany przez ENTE Sp. z o.o. w Polsce. System wspomaga bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności poprzez:
  • monitorowanie strefy 360° wokół pojazdu,
  • wskazywanie na kolorowym terminalu kierowcy kierunku zbliżającej się osoby oraz jej odległości do pojazdu z podziałem na 3 zakresy,
  • ostrzeganie kierowcy za pomocą sygnałów optyczno-akustycznych o obecności pracownika,
  • wykrywanie osób wyposażonych w nadajnik w promieniu do 18 m wokół pojazdu wewnątrz magazynów i do 30 m na otwartym terenie.
Zagrożenie wypadkiem bodźcem do działania

Informacja o położeniu pracownika względem środków transportu wewnątrzzakładowego jest informacją najbardziej pożądaną przez pracodawców, ponieważ ma realny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym: „…pracodawca powinien podjąć środki organizacyjne, zapobiegające wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwe spełnienie warunków […], pracodawca powinien zastosować odpowiednie środki zabezpieczające pracowników przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków” .

Zagrożenia, które wynikają z nakładających się na siebie obszarów pracy maszyn i pracowników pieszych, są w Mondi Świecie przedmiotem rozważań i podejmowanych działań mających na celu ich eliminację.

„Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, dostawcom usług oraz wszelkim osobom przebywającym na terenie Mondi Świecie jest naszym priorytetem, dlatego też ograniczyliśmy ruch pieszych na placach makulatury do niezbędnego minimum” – mówi Andrzej Błażejewicz, Kierownik Makulaturowni.

„We wszystkich wózkach Zeppelin zamontowano terminale i anteny do odbiorów sygnałów z nadajników pieszych uprawnionych do poruszania się po placach” – podkreśla Adam Gumkowski. „Każdy kierowca wózka otrzymuje na terminalu w kabinie sygnały o zbliżającym się pieszym. Dodatkowo w rejonie bezpośredniego zagrożenia sygnał jest potęgowany głośnym dźwiękiem i wyraźnym znakiem „STOP” na monitorze, informującym o konieczności zatrzymania wózka i postoju do czasu opuszczenia strefy zagrożenia przez pieszego” – dodaje.
 
Wymagania odbiorcy definicją przebiegu wdrożenia

Wymagania odbiorców wynikają wprost z zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania czynności związanych z manewrowaniem środkami transportowymi . Dostarczane rozwiązania bezpieczeństwa powinny zaspokajać faktyczne zapotrzebowanie konsumentów pod kątem eliminacji zagrożeń wynikających z nieuwagi i braku koncentracji pracowników, ograniczonej widoczności kierowcy, dużych gabarytów transportowanych towarów, hałasu przemysłowego, nieprzestrzegania przepisów, zbyt późnego spostrzeżenia przeszkód na drodze, np. wtargnięcia osób trzecich, czy też pojawienia się innego środka transportowego.

ENTE wspólnie z Zeppelin, w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej w zakładzie Mondi, zdefiniowało wszystkie kluczowe wymagania i przedstawiło je w formie projektu. Zakład Mondi w Świeciu posiada dwie niezależne linie produkcyjne i dwa place makulaturowe. Liczba tych obiektów zdeterminowała wymagania w zakresie dystrybucji i obsługi nadajników.

Wdrożenie systemu AWIA Horyzont® w zakładzie Mondi w Świeciu objęło swoim zakresem dwa place makulaturowe, na których porusza się ok. 17 maszyn transportowych, samochody ciężarowe w ilości ok. 160 pojazdów na dobę oraz pracownicy weryfikujący dostawy i nadzorujący prowadzone prace. Maszyny transportowe to wózki Manitou ze zmiennym wysięgiem, wózki czołowe Hyster oraz ładowarki kołowe Caterpillar. Maszyny eksploatowane są na dwóch placach makulaturowych przy wykorzystaniu w pracy ciągłej non-stop.
 
Terminal
                             Fot. ENTE

Po zinwentaryzowaniu potrzeb klienta zaproponowano instalację systemu AWIA Horyzont® na wszystkich maszynach transportowych poruszających się po placach makulaturowych wraz z objęciem ochroną systemu wszystkich poruszających się po placu makulaturowym osób, tj. operatorów maszyn, kontrolerów, odbiorców oraz kierowców samochodów firm obcych. Takie podejście jest niezmiernie istotne z punktu widzenia szczelności systemu i ograniczenia „precedensów”.

Dla zapewnienia płynnej dystrybucji nadajników osobistych zaproponowano dostawę po 50 sztuk urządzeń dla pracowników oraz dla kierowców firm dostarczających makulaturę, dystrybuowanych na bramie wjazdowej.
 
Efekt wdrożenia – zaangażowanie i świadomość pracowników

Świadomość wiedzy i kultury technicznej użytkowników sprzętu ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo pracy i minimalizację zagrożeń. Jednak nadal bardzo wiele zależy od właściwego wykorzystania postępu technicznego i technologicznego w tworzeniu skutecznych rozwiązań prewencyjnych. Działania na rzecz bezpieczeństwa, podjęte przez Mondi, znajdują odzwierciedlenie również w postawie pracowników zakładu.

„Zauważyliśmy jeszcze większe zaangażowanie w respektowanie zasad i przepisów bezpieczeństwa na placach makulatury. Pracownicy obsługujący sprzęt dzięki działaniu systemu są powiadamiani o niebezpieczeństwie za każdym razem, kiedy ono występuje. Wpływa to na wyobraźnię pracowników i wywołuje odpowiednie zachowanie” – twierdzi Małgorzata Skierkowska, Kierownik Wydziału Makulaturowni.

Realizacja wdrożenia systemu AWIA Horyzont® w Mondi Świecie S.A. potwierdza unikatowe własności systemu. Zebrane doświadczenia pozwalają konkludować, że system można zakwalifikować do środków zabezpieczających pracowników przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

„System antykolizyjny AWIA produkcji ENTE został przez nas świadomie wybrany jako wyróżniający się na rynku przenikalnością sygnałów przez naturalne przeszkody, jak np. wysoka hałda makulatury oraz możliwością wykrywania pierwszych sygnałów z dużych odległości. System działa bezproblemowo od półtora roku i skutecznie chroni pieszych przed kontaktem z wózkiem” – potwierdza Adam Gumkowski.
 
źródło: ENTE

Zobacz także

Toyota użyje energii odnawialnej do zasilania wózków
Mitsubishi wprowadza wielokierunkowy wózek widłowy
WP 3010 - wózek do palet firmy Crown
Jakie elementy wyposażenia dzisiejszych wózków widłowych przekładają się na ergonomię ich obsługi?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jungheinrich zmienia definicję usługi serwisu
Najnowsze elektryczne wózki od Mitsubishi
Znamy najlepszych, tegorocznych operatorów wózków
Korespondencja własna „Magazynowania i Dystrybucji” z prezentacji najnowszych urządzeń do transportu bliskiego Yale Europe
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA