2018-04-10 | Kaizen&Lean

Co hamuje cyfrowy rozwój polskich firm?

Dane dostępne w raporcie European Innovation Scoreboard 2017 dotyczące poziomu innowacyjności poszczególnych krajów Unii Europejskiej nie napawają optymizmem. Polska określana jest w tym dokumencie jako umiarkowany innowator i znalazła się dopiero na 25 miejscu spośród 28 krajów ujętych w raporcie.
Co hamuje cyfrowy rozwój polskich firm? (Żródło: AXHelpers)

Cyfryzacja w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że bez korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych nie ma mowy o opracowywaniu innowacyjnych produktów albo usług, nowych modeli biznesowych czy strategii rynkowych. I choć nie brak w naszym kraju firm bezdyskusyjnie innowacyjnych, to jest ich zdecydowanie mniej niż tych, które dopiero na drogę cyfrowej transformacji wkraczają.

Na pytanie o potencjalne powody takiego stanu rzeczy Michał Szymczuk, prezes AXHelpers, odpowiada: -Czynnikiem hamującym transformację cyfrową firm w Polsce na pewno nie jest niedostępność właściwych narzędzi, bo tych jest pod dostatkiem. Przyczyny szukałbym raczej w dość częstej wśród naszych przedsiębiorców niechęci do wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Ta niechęć najczęściej wynika z obawy, że wdrożenie się nie powiedzie albo nie przyniesie spodziewanych efektów finansowych.

AXHelpers artykuł

Innowacyjność na wielu poziomach

W opinii Szymczuka najważniejszym problemem nie jest jednak lęk przed podejmowaniem ryzyka związanego z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Kluczowe znaczenie mają według niego inne czynniki: chodzi o niewykorzystanie pełnego potencjału wdrożonych rozwiązań oraz brak nastawienia na inwestycje w kapitał ludzki. Prezes AXHelpers uważa również, że przyszłość dla przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze MŚP, stanowią rozwiązania chmurowe, zyskujące na świecie niemal z dnia na dzień bezprecedensową popularność.

-Jeśli firma wdroży nawet najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe systemy ERP czy CRM, ale nie będzie w pełni wykorzystywać ich możliwości, to taka inwestycja faktycznie będzie nieudana. Podobnie jest z pracownikami: muszą rozumieć, czemu służy zmiana sposobu organizacji pracy i wiedzieć, jak działają nowe systemy czy oprogramowanie, z którego będą w codziennej pracy korzystać. A przede wszystkim firmy muszą inwestować w tych pracowników, którzy będą w stanie wykorzystywać dostępne narzędzia IT w niekonwencjonalny, nieszablonowy sposób, zwiększając dzięki temu konkurencyjność firmy na rynku- mówi Szymczuk. -Chmura natomiast pomoże znacznie ograniczyć koszty wdrażania technologii tym firmom, które dysponują ograniczonym budżetem. Droga do cyfrowej transformacji jest całkiem prosta, ale żeby z niej w pełni skorzystać, nie wystarczy jedynie wiedzieć o jej istnieniu: trzeba na nią wejść - dodaje prezes AXHelpers.


Zobacz także

Automatyczne wyznaczanie OEE – jak zarządzać efektywnością maszyn produkcyjnych?
Znalezienie własnych motywów wewnętrznych stanowi efektywne narzędzie w procesie motywowania
FM Logistic i Carrefour stosują Lean w pracy nad procesem eliminacji strat w łańcuchu dostaw
Firma igus opracowała robot kartezjańskański za niecałe 2 tys euro.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Droga do inteligentnego zarządzania danymi
Monitoring doświadczeń użytkowników aplikacji
Avis ma narzędzia IT do zarządzania wynajmę auta
Stawki, booking, płatność, śledzenie ładunków w aplikacji online
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA