2018-11-27 | Z ładunkiem w drodze

Transport w skali makro

4000 kilometrów, ładunek o wadze 84 ton, 5 różnych środków transportu, 50 dni na realizację dostawy. AsstrA zrealizowała kolejny projekt międzynarodowego transportu sprzętu ponadgabarytowego.
Transport w skali makro (Żródło: AsstrA)
We wrześniu br. roku Dział AsstrA Heavy Lift z międzynarodowej transportowo-logistycznej grupy kapitałowej AsstrA-Associated Traffic AG zrealizował transport zbiornika do przechowywania skroplonych produktów separacji gazów z Włoch do Rosji na zlecenie kluczowego klienta, firmy Praxair, jednego z największych producentów i dostawców gazu przemysłowego.

Przygotowania do transportu trwały dwa miesiące. Specjaliści AsstrA przeprowadzili wstępną wizję miejsca wysyłki i dostawy, wybrali nabrzeża do przeładunku we Włoszech, Rostowie nad Donem i Wołgogradzie. W realizację projektu zaangażowano sześciu różnych dostawców, wykonano trzy przeładunki z użyciem dźwigów oraz wyładunek z barki metodą ro-ro. Przed wjazdem na terytorium fabryki odbiorcy ładunek został przeładowany z wykorzystaniem hydraulicznego systemu naczepy. Termin dostawy wyniósł 50 dni.

„Trudność w realizacji projektu polegała głównie na ograniczonej lub niewystarczającej infrastrukturze wzdłuż trasy, jaka nie odpowiadała wymaganiom ponadgabarytowego ładunku. W trakcie transportu pojawiła się konieczność uzyskania, w bardzo krótkim czasie, licznych zezwoleń ze strony wielu służb miejskich i podmiotów gospodarczych obu krajów w celu przeprowadzenia napraw, poszerzania i wzmocnienie dróg, podniesienia linii energetycznych, organizacji przejazdu przez tory kolejowe, a także zmiany w istniejącej infrastrukturze, w tym przygotowanie miejsc postojowych i budowa dróg dojazdowych do miasta Wołgograd”, zaznacza Egor Lokhovinin, Specjalista z Działu AsstrA Heavy Lift.

„Wymienione czynności znacznie zwiększyły ryzyko przestojów produkcyjnych kosztownych urządzeń. W związku z tym jedną z najważniejszych operacji było przeładowanie ładunku w porcie Rostów nad Donem, gdzie w ciągu jednego dnia roboczego konieczne było zorganizowanie dodatkowego dźwigu, zapewnienie rozładunku ze statku morskiego, zorganizowanie importowej odprawy celnej, podstawienie pojazdu do załadunku oraz umieszczenie na nim towaru. Dzięki dobrze skoordynowanej pracy operacja przebiegła bez opóźnień i przestojów. Podobnych sytuacji udało się również uniknąć podczas operacji przeładunkowych w porcie wyjścia i na nabrzeżu w Wołgogradzie”, kontynuuje Egor Lokhovinin.

„Po dostarczeniu ładunku drogą morską do portu Rostów nad Donem towar został odprawiony celnie w ciągu 2 godzin, po czym przystąpiono do przeładowania towaru ze statku przez nabrzeże uniwersalnego portu w Rostowie do uprzednio przygotowanego pontonu za pomocą dźwigu kolejowego w tandemie ze stacjonarnym dźwigiem samojezdnym. W tym samym czasie przeprowadzono prace mające na celu wzmocnienie i modernizację nabrzeża w Wołgogradzie w celu późniejszego bezpiecznego wyciągnięcia ładunku z barki za pomocą metody ro-ro. Na ostatnim etapie dostawy z nabrzeża w Wołgogradzie do elektrowni odłączono kilka linii energetycznych oraz przetransportowano pojazd ponadgabarytowy przez przejazd kolejowy w ustalonym czasie. Przeprowadzono również częściową naprawę i poszerzenie drogi. W tym celu wykorzystano 14 wywrotek z gruzem i sprzętem budowlanym. Bezpośrednio w fabryce ładunek został przeładowany do niższej przyczepy w celu zmniejszenia całościowej wysokość pojazdu, aby tym sposobem umożliwić swobodny przejazd pod wiaduktem bez użycia dźwigu,co pozwoliło dostarczyć zbiornik bezpośrednio do miejsca instalacji sprzętu. Dzień po dostarczeniu ładunku rozpoczęły się prace montażowe”, komentuje Specjalista z Działu AsstrA Heavy Lift.

Grupa kapitałowa AsstrA-Associated Traffic AG pomaga klientom w realizacji międzynarodowego transportu dużych i ponadgabarytowych ładunków. Eksperci AsstrA organizują transport ładunków różnymi środkami transportu w Europie, krajach WNP, krajach bałtyckich, na Bałkanach, a także w Azji Środkowej i Wschodniej. Zespół AsstrA uwzględnia potrzeby klientów i właściwości towarów, opracowuje optymalną trasę dostawy i oblicza koszt transportu ciężkich ładunków. AsstrA gwarantuje dostawę w uzgodnionym czasie, niezależnie od geografii transportu.

Kierownik Działu AsstrA Heavy Lift, Przemysław Boroński, zauważa: „Specjaliści AsstrA Heavy Lift dokładnie znają specyfikę towarów ponadgabarytowych i ich transportu. Dzięki temu eksperci firmy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ładunku podczas transportu i magazynowania, przestrzegają wszystkich norm sanitarnych i technicznych, biorą pod uwagę wymagania przepisów regulujących przewóz ładunków ponadgabarytowych. Współpraca z niezawodnymi i wiarygodnymi dostawcami usług transportowych pozwala opracowywać i wybierać najbardziej dogodne trasy, koordynować wszystkie etapy dostawy i transportować ładunki szybko i na czas. AsstrA Heavy Lift lubi ambitne projekty”.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Nadzorowanie transportu motocykli staje się łatwiejsze
Nowe połączenie Raben na linii Włochy-Niemcy
Sieć TruckForce receptą na zachowanie mobilności flot
Coraz większy ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Transport stali wymaga specjalnych rozwiązań transportowych
Transport drobnicowy jest opłacalny w każdych ilościach
AsstrA zrealizowała transport byków i jałówek
Na przestrzeni wieków transport nabrał szybkości
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA